Trung Quốc là nước bao gồm nền kinh tế phát triển bạo phổi trên nạm giới. Điều này được miêu tả rõ vào việc biến hóa giá trị GDP, biến hóa trong sản lượng nntt và trong tổ chức cơ cấu giá trị Xuất – nhập khẩu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. THAY ĐỔI vào GIÁ TRỊ GDP

Cho bảng số liệu:

Bảng 10.2. GDP của china và rứa giới. ( Đơn vị: tỉ USD)

Năm

1985

1995

2004

Trung Quốc

239,0

697,6

1649,3

Thế giới

12360,0

29357,4

40887,8

- Tính tỉ trọng GDP của trung quốc so với chũm giới?

- nhận xét?

Trả lời:

- Tỉ trọng GDP của trung quốc so với cụ giới: (đơn vị %)

Năm

1985

1995

2004

Trung Quốc

1,93

2,37

4,03

Thế giới

100

100

100

- dấn xét:

 

GDP của trung quốc tăng nhanh, sau 19 năm tăng 6,9 lần.Tỉ trọng GDP của china đóng góp vào GDP của thế giới tăng đầy đủ qua các năm: tự 1,93% (1985) lên 4,03% (2004).

Bạn đang xem: Bài 10 thực hành địa 11

=> china ngày càng gồm vai trò đặc biệt trong nền kinh tế thế giới.

 

II. Gắng ĐỔI vào SẢN LƯỢNG NÔNG NGHIỆP

Dựa vào bảng số liệu dưới đây

Bảng 10.3 sản lượng một số nông sản của Trung Quốc

*

Hãy nhận xét tầm thường về sản lượng một trong những nông sản của Trung Quốc?

Trả lời:

Sản lượng nông sản hầu hết tăng và gồm thứ hạng cao.Tuy nhiên từ 1995 - 2000 sản lượng của một số trong những nông sản sút như: lương thực, bông, mía.Một số nông sản có sản lượng bự nhất thế giới như: lương thực, bông, lạc . . .

 

III. Cố ĐỔI trong CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT – NHẬP KHẨU

Dựa vào bảng 10.4, vẽ biểu trang bị thể hiện tổ chức cơ cấu xuất, nhập vào của Trung Quốc. Nhận xét sự biến hóa trong tổ chức cơ cấu xuất, nhập khẩu của nước này.

Năm

1985

1995

2004

Xuất khẩu

39,3

53,5

51,4

Nhập khẩu

60,7

46,5

48,6

Trả lời:

- Vẽ biểu đồ hình tròn trụ để thể hiện cơ cấu tổ chức xuất, nhập khẩu của Trung Quốc:

Cách vẽ biểu thiết bị tròn: Vẽ tự kim chỉ 12h, vẽ thứu tự thuận theo chiều xoay của kim đồng hồ.Hoàn thiện biểu đồ: ghi số liệu chú giải, tên biểu đồ.

Xem thêm: Giải Bài Tập Sgk Môn Địa Lý Lớp 7, Giải Bài Tập Địa Lý 7, Giải Bài Tập Sgk Môn Địa Lý Lớp 7

*

- dấn xét:

Tỉ trọng xuất khẩu: tăng thêm từ năm 1985 đến 1995, tiếp đến lại giảm vào khoảng thời gian 2004, nhưng chú ý chung từ thời điểm năm 1985 mang đến năm 2004 tỉ trọng xuất khẩu tăng.Tỉ vào nhập khẩu: giảm từ thời điểm năm 1985 mang lại năm 1995, kế tiếp lại tăng vào năm 2004, nhưng nhìn toàn diện cả thời kì giảm.Năm 1985: trung quốc nhập siêu.Các năm 1995, 2004: trung quốc xuất siêu.