Năm198519952004
Trung Quốc239,0697,61649,3
Toàn nạm giới12360,029357,440887,8

Tính tỉ trọng GDP của trung hoa so với nhân loại và thừa nhận xét.

Bạn đang xem: Bài 10 tiết 3 địa 11

Lời giải:

Nhìn chung từ thời điểm năm 1985 mang đến năm 2004, tỉ trọng GDP của trung quốc đóng góp vào GDP của trái đất tăng tự 1,93% năm 1985 lên 4,03% năm 2004, tăng đều.

Trung Quốc ngày càng gồm vai trò đặc trưng trong nền tài chính thế giới.


Bài 2 trang 96 sgk Địa Lí 11:Thay thay đổi trong sản lượng nông nghiệp

Dựa vào bảng số liệu dưới đây:

*
2.Nhận xét tỉ trọng GDP của china so với cầm cố giới.Đáp án:– GDP của trung hoa tăng nhanh, sau 19 năm tăng sát 7 lần.– Tỉ trọng GDP của trung quốc đóng góp vào GDP của trái đất tăng những qua những năm tự 1,93% năm 1985 tăng lên 4,03 năm 2004.– china ngày càng gồm vai trò quan lại trong vào nền kinh tế tài chính thế giới.II.1.Điền vào bảng sau sự tăng bớt sản lượng nông sản của china qua các năm (Đơn vị triệu tấn; tăng: +, giảm: -)
*
2.Nhận xét sự biến hóa sản lượng một số nông sản của trung hoa qua các năm.Đáp án:– từ thời điểm năm 1985 mang lại năm 2004, nhìn toàn diện các sản phẩm nông nghiệp của china đều tăng sản lượng. Ví dụ: hoa màu tăng 82,7 triệu tấn. Lạc tăng 2,2 lần. Từ năm 1995 mang lại năm 2004 các thành phầm chăn nuôi như giết thịt lợn, giết bò, làm thịt cừu phần lớn tăng (thịt bò 14,5 triệu tấn).– từ thời điểm năm 1995 2000 một số trong những nông sản giảm sản lượng (lương thực, bông, mía).– một vài nông sản có sản lượng cao nhất thế giới (lương thực, bông, giết lợn).III.
1. HSđọc yêu mong của bài bác III, trình bày cách vẽ biểu đồ cơ cấu tổ chức xuất nhập khẩu của Trung Quốc.Vẽ biểu đồ gia dụng tròn.2.HS nhấn xét sự biến hóa cơ cấu xuất nhập khẩu của Trung Quốc. Các HS khác thừa nhận xét, ngã sung.Đáp áp:– Năm 1985, trung quốc nhập khôn cùng (21,4%), những năm 1995, 2000, 2004, china xuất siêu.Cán cân xuất nhấp khẩu miêu tả sự cách tân và phát triển của nền kinh tế Trung Quốc.
Tài liệu Địa Lý miễn phí.
Các bạn cũng co thể tham khảo cácmôn khác tại đây:

Trắc nghiệm Địa Lí 11 bài xích 10 tiết 3 (có đáp án): Thực hành: khám phá sự thay đổi của nền tài chính Trung Quốc

Bài tập 1. Biến đổi trong giá trị GDP

Cho bảng số liệu: GDP của trung hoa và trái đất qua các năm (Đơn vị: tỉ USD)


*

Dựa vào bảng số liệu, trả lời các câu hỏi từ 1 mang đến 4:

Câu 1.Tỉ trọng GDP của trung quốc so với thế giới qua các năm thứu tự là

A. 1,9%; 2,4%; 4,0%; 9,2%; 11,3%.

B. 1,9%; 2,4%; 4,0%; 9,2%; 13,7%.

C. 2,1%; 4,2%; 4,5%; 10,1%; 15,2%.

D. 1,5%; 3,5%; 4,5%; 9,5%; 14,5%.

Hiển thị đáp án

Đáp án:B

Giải ham mê :Tỉ trọng GDP của trung hoa so với nhân loại năm 1985 = 239 / 12 360 x 100 = 1,9%. Lần lượt các năm tiếp theo, tỉ trọng GDP của trung hoa so với thế giới là: 2,4%; 4,0%; 9,2% và 13,7%. Như vậy, tỉ trọng GDP của trung hoa ngày càng tăng.


Câu 2.Biểu đồ tương thích nhất để miêu tả GDP của china và quả đât giai đoạn 1985 – 2014 là

A. Biểu thứ tròn.

B. Biểu đồ vật miền.

C. Biểu thiết bị cột chồng.

D. Biểu đồ phối kết hợp (cột, đường).

Hiển thị đáp án

Đáp án:C

Giải mê say :Căn cứ vào bảng số liệu cùng yêu ước đề bài, ta thấy biểu đồ gia dụng cột (cụ thể là cột chồng) là biểu đồ tương thích nhất để diễn đạt GDP của trung hoa và quả đât giai đoạn 1985 – 2014.


Câu 3.Nhận xét nào sau đó là đúng trường đoản cú bảng số liệu trên?

A. Tỉ trọng GDP của china so với trái đất tăng bớt không ổn định định.

B. Tỉ trọng GDP của china so với quả đât ngày càng tăng.

C. Tỉ trọng GDP của trung hoa so với quả đât có xu thế giảm.

D. Tỉ trọng GDP của trung quốc so với chũm giới phần lớn không cầm đổi.

Hiển thị đáp án

Đáp án:B

Giải phù hợp :Tỉ trọng GDP của trung hoa so với trái đất qua những năm theo lần lượt là 1,9%; 2,4%; 4,0%; 9,2% và 13,7%. Như vậy, tỉ trọng GDP của trung quốc ngày càng tăng.


Câu 4.Qua bảng số liệu, có thể thấy

A. China ngày càng có vai trò đặc trưng trong nền kinh tế thế giới.

B. đồ sộ GDP của Trung Quốc thời nay đứng đầu núm giới.

C. GDP của trung quốc tăng chậm trễ hơn GDP của toàn gắng giới.

D. GDP của china tăng ko liên tục.

Hiển thị đáp án

Đáp án:A

Giải phù hợp :Tỉ trọng GDP của china so với nhân loại qua các năm tăng thêm (năm năm trước chiếm cho tới 13,7%), chính tỏ trung quốc ngày càng có vai trò quan trọng trong nền tài chính thế giới và bao gồm đóng góp quan trọng đặc biệt vào GDP của toàn ráng giới.


Bài tập 2. Chuyển đổi trong sản lượng nông nghiệp

Cho bảng số liệu: Sản lượng một trong những nông sản của trung quốc qua những năm (Đơn vị: triệu tấn)


*

Dựa vào bảng số liệu, vấn đáp các thắc mắc từ 1 mang đến 5:

Câu 1.Biểu đồ tương thích nhất để thể hiện vận tốc tăng trưởng sản lượng một trong những nông sản của trung quốc giai đoạn 1985 – 2014 là

A. Biểu đồ dùng miền.

B. Biểu vật cột ghép.

C. Biểu vật dụng đường.

D. Biểu vật dụng tròn.

Hiển thị đáp án

Đáp án:C

Giải ham mê :Căn cứ vào bảng số liệu và yêu ước đề bài (tốc độ tăng trưởng), ta thấy biểu đồ con đường là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng một vài nông sản của trung hoa giai đoạn 1985 – 2014.


Câu 2.Nhận xét như thế nào sau đây là đúng?

A. Quá trình 1985 – 1995 và 2005 – 2010, sản lượng các nông sản phần lớn tăng.

B. Sản lượng các nông sản tăng đều qua các năm.

C. Giai đoạn 2000 – 2005, không tồn tại laoij sản phẩm nông nghiệp nào giảm sản lượng.

D. Giai đoạn 1995 – 2000, sản lượng các nông sản phần đông tăng.

Hiển thị đáp án

Đáp án:A

Giải ưa thích :Qua bảng số liệu, rút ra dìm xét sau:

- toàn bộ các sản phẩm nông sản đều phải sở hữu xu hướng tăng nhưng không ổn định định.

- tiến trình 1985 – 1995 và 2005 – 2010, sản lượng những nông sản phần đa tăng.

- quá trình 1995 – 2000, sản lượng thực phẩm – bông – mía giảm, còn Lạc – thịt trườn – lợn – cừu tăng.

- giai đoạn 2010 – 2014, sản lượng thịt chiên không tăng còn các sản phẩm nông nghiệp khác các tăng nhẹ.


Câu 3.Những nông sản liên tiếp tăng trong tiến trình 1985 – 2014 là

A. Lương thực, bông.

B. Giết thịt lợn, giết thịt bò.

C. Lạc, mía.

D. Giết thịt bò, giết mổ cừu.

Hiển thị đáp án

Đáp án:B

Giải thích :Qua bảng số liệu, rút ra thừa nhận xét sau:

- tất cả các thành phầm nông sản đều sở hữu xu hướng tăng nhưng không ổn định định.

- làm thịt lợn cùng thịt trườn tăng thường xuyên (bò tăng thêm 6 triệu tấn, giết lợn tăng 36,2 triệu tấn).

- Các sản phẩm nông nghiệp không giống tăng nhưng mà không ổn định.


Câu 4.Mặc dù là sự dịch chuyển nhưng nhìn bao quát giai đoạn 1985 – 2014, cacsarn phẩm nông nghiệp trồng trọt của Trung Quốc

A. Đều giảm.

B. Không rứa đổi.

C. Giảm nhiều hơn thế nữa tăng.

D. Đều tăng.

Hiển thị đáp án

Đáp án:D

Giải phù hợp :Qua bảng số liệu, rút ra nhận xét sau:

- toàn bộ các thành phầm nông sản đều phải sở hữu xu phía tăng cơ mà không ổn định.

- giết mổ lợn với thịt trườn tăng tiếp tục (bò tăng lên 6 triệu tấn, thịt chiên tăng 36,2 triệu tấn).

- Các sản phẩm nông nghiệp không giống tăng nhưng tạm bợ (lương thực tăng 219,5 triệu tấn; bông tăng 2,2 triệu tấn; lạc tăng 9,2 triệu tấn; mía tăng 67,5 triệu tấn và thịt chiên tăng 1,8 triệu tấn).


Câu 5.Sản lượng nông nghiệp trồng trọt của china tăng đa số là do

A. Nhu cầu lớn của đất nước có số dân đông nhất cố giới.

B. Có nhiều chính sách, biện pháp cải cách trong nông nghiệp.

C. Diện tích đất canh tác cầm đầu thế giới.

D. Nóng bỏng được nguồn chi phí nước ngoài chi tiêu vào nông nghiệp.

Hiển thị đáp án

Đáp án:B

Giải thích :Sản lượng nông nghiệp & trồng trọt của trung hoa tăng đa số là do trung hoa có chế độ cải phương pháp nông nghiệp với khá nhiều biện pháp trong nông nghiệp như giao quyền sử dụng đất đến nông dân, tôn tạo – xây dựng những tuyến con đường giao thông, khối hệ thống thủy lợi, phòng phòng thiên tai, phổ biến giống mới,…


Bài tập 3. Chuyển đổi giá trị xuất – nhập khẩu

Cho bảng số liệu: cơ cấu tổ chức giá trị xuất, nhập vào của china qua các năm (Đơn vị: %)


*

Dựa vào bảng số liệu, trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4:

Câu 1.Biểu đồ thích hợp nhất bộc lộ sự chuyển đổi cơ cấu quý giá xuất, nhập khẩu của trung quốc giai đoạn 1985 – năm ngoái là

A. Biểu đồ dùng miền.

B. Biểu thiết bị cột ghép.

C. Biểu thiết bị đường.

D. Biểu vật dụng tròn.

Hiển thị đáp án

Đáp án:A

Giải ưa thích :Căn cứ vào bảng số liệu (2 đối tượng, 5 mốc năm) cùng yêu mong đề bài, ta thấy biểu đồ dùng miền là biểu đồ thích hợp nhất miêu tả sự chuyển đổi cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của china giai đoạn 1985 – 2015.


Câu 2.Nhận xét nào sau đây đúng về tổ chức cơ cấu giá trị xuất, nhập vào của china giai đoạn 1985 – 2015 là

A. Tỉ trọng xuất khẩu tăng liên tục qua các năm.

B. Tỉ trọng nhập khẩu giảm tiếp tục qua các năm.

C. Tỉ trọng xuất khẩu nhìn bao quát có xu thế tăng lên.

D. Trung Quốc luôn nhập siêu.

Hiển thị đáp án

Đáp án:C

Giải ham mê :Qua bảng số liệu, rút ra dấn xét sau:

- nhìn tổng thể tỉ trọng xuất khẩu có xu hướng tăng lên, nhập khẩu giảm nhưng sai trái định. Cả tiến trình tỉ trọng xuất khẩu tăng 18,3% với nhập giảm 18,3%.

- giai đoạn 1985 – 1995: tỉ trọng xuất khẩu tăng, nhập vào giảm.

- giai đoạn 1995 – 2004: tỉ trọng xuất khẩu giảm, nhập khẩu tăng.

- quy trình tiến độ 2004 – 2015: Tỉ trọng xuất khẩu tăng, nhập khẩu giảm.


Câu 3.Trung Quốc xuất khôn cùng vào mọi năm:

A. 1985, 1995, 2010, 2015.

B. 1985, 1995, 2004, 2010.

C. 1995, 2004, 2010, 2015.

D. 1985, 2004, 2010, 2015.

Hiển thị đáp án

Đáp án:C

Giải ưng ý :Xuất siêu, tức thị xuất khẩu to hơn nhập khẩu. Qua bảng số liệu, ta thấy những năm 1995, 2004, 2010, năm ngoái xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu, chỉ bao gồm năm 1985 nhập khẩu to hơn xuất khẩu (60,7% so với 39,3%).


Đáp án:D

Giải đam mê :Xuất siêu, tức là xuất khẩu to hơn nhập khẩu. Qua bảng số liệu, ta thấy các năm 1995, 2004, 2010, năm ngoái xuất khẩu to hơn nhập khẩu, chỉ tất cả năm 1985 nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu (60,7% so với 39,3%) hay có cách gọi khác năm 1985 là nhập siêu.


BÀI 10. TRUNG QUỐC

1. Thừa nhận biết

Câu 1:Biên giới china với những nước hầu hết là

A.núi cao và hoang mạc.B.núi thấp và đồng bằng.

C.đồng bằng và hoang mạc.D.núi thấp với hoang mạc.

Câu 2:Tỉ suất ngày càng tăng dân số bốn nhiên của trung hoa ngày càng bớt là do tại sao chủ yếu nào sau đây?

A.Tiến hành cơ chế dân số triệt để.B.Sự phát triển nhanh của y tế, giáo dục.

C.Sự cách tân và phát triển nhanh của nền khiếp tế.D.Người dân không muốn sinh nhiều con.

Câu 3:Những đổi khác quan trọng trong nền kinh tế Trung Quốc là hiệu quả của

A.công cuộc đại khiêu vũ vọt.B.các chiến lược 5 năm.

C.công cuộc hiện đại hóa.D.cuộc biện pháp mạng văn hóa.

Câu 4:Chính sách công nghiệp mới của trung hoa tập trung hầu hết vào 5 ngành chính nào sau đây?

A.Chế chế tác máy, dệt may, hóa chất, sản xuất xe hơi và xây dựng.

B.Chế chế tác máy, điện tử, hóa chất, sản xuất ô tô và luyện kim.

C.Chế chế tác máy, điện tử, hóa dầu, sản xuất ô tô và luyện kim.

D.Chế tạo ra máy, điện tử, hóa dầu, sản xuất ô tô và xây dựng.

Câu 5:Đặc điểm thiết yếu của địa hình trung quốc là

A.thấp dần dần từ bắc xuống nam.B.thấp dần dần từ tây sang đông.

C.cao dần dần từ bắc xuống nam.D.cao dần dần từ tây sang đông.

Câu 6:Miền Đông trung quốc thuộc hình dáng khí hậu

A.cận nhiệt đới và ôn đới gió mùa.B.nhiệt đới cùng xichs đạo gió mùa.

C.ôn đới châu lục và ôn đới gió mùa.D.cận nhiệt đới gió mùa và ôn đới lục địa.

Câu 7:Các dân tộc bản địa ít người của trung hoa phân ba rải rác ở khu vực nào sau đây?

A.Các thành phố lớn.B.Các đồng bởi châu thổ.

C.Vùng núi cao phía tây.D.Dọc biên thuỳ phía nam.

Câu 8:Trung Quốckhôngáp dụng chính sách, giải pháp nào sau đây trong cải cách nông nghiệp?

A.Giao đất cho những người nông dân.B.Cải tạo xuất sắc hệ thống thủy lợi.

C.Đưa giống mới vào sản xuất.D.Tăng thêm thuế nông nghiệp.

Câu 9:Thế mạnh nổi bật để trở nên tân tiến công nghiệp nông thôn của trung hoa là

A.khí hậu tương đối ổn định.B.nguồn lao cồn dồi dào.

C.cơ sở hạ tầng hiện nay đại.D.có nguồn vốn đầu tư chi tiêu lớn.

Câu 10:Dân tộc nào chiếm số dân dông độc nhất ở Trung Quốc?

A.Hán.B.Choang.C.Tạng.D.Hồi.

Câu 11:Dân cư trung quốc tập trung đông tuyệt nhất ở vùng

A.ven hải dương và thượng lưu các con sông.B.ven biển khơi và hạ lưu các con sông.

C.ven biển cả và khu rừng phía Tây.D.phía tây bắc và vùng trung tâm.

Câu 12:Phần phía đông trung hoa tiếp sát với đại dương nào sau đây?

A.Thái Bình Dương.B.Đại Tây Dương.C.Ấn Độ Dương.D.Bắc Băng Dương.

Câu 13:Các đồng bởi ở miền Đông trung quốc theo sản phẩm công nghệ tự trường đoản cú Bắc xuống nam giới là

A.Hoa Bắc, Đông Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam.B.Đông Bắc, Hoa Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam.

C.Đông Bắc, Hoa Bắc, Hoa Nam, Hoa Trung.D.Đông Bắc, Hoa Nam, Hoa Bắc, Hoa Trung.

Câu 14:Phát minh nào sau đâykhôngphải của Trung quốc?

A.La bàn.B.Giấy.C.Kĩ thuật in.D.Chữ la tinh.

Câu 15:Trung Quốc là nước có diện tích s lớn thứ tứ trên quả đât sau các nước làm sao sau đây?

A.Nga, Canada, Hoa Kì.B.Nga, Canada, Australlia.

C.Nga, Hoa Kì, Braxin.D.Nga, Hoa Kì, Mông Cổ.

Câu 16:Nhận xét làm sao dưới đó là đúng về đặc điểm đường biên giới với các nước trên đất liền của Trung Quốc?

A.Chủ yếu đuối là núi và cao nguyên.B.Chủ yếu ớt là núi cao và hoang mạc.

C.Chủ yếu hèn là đồng bằng và hoang mạc.D.Chủ yếu ớt là đồi núi thấp và đồng bằng.

Câu 17:Nhận xét nào sau đâykhôngđúng về điểm lưu ý miền Đông Trung Quốc?

A.Có các đồng bằng châu thổ rộng lớn, đất phù sa.B.Dân cư tập trung đông đúc, nntt trù phú.

C.Nghèo khoáng sản, chỉ có than đá là đáng kể.D.Phía bắc miền đông bao gồm khí hậu ôn đới gió mùa.

Câu 18:Sản số lượng sản phẩm công nghiệp nào dưới đây của china đứng đầu núm giới?

A.Điện, than, dầu khí.B.Phân bón, thép, khí đốt.

C.Điện, phân đạm, khí đốt.D.Than, thép thô, xi măng, phân đạm.

Câu 19:Biện pháp nào tiếp sau đây đã được trung quốc thựchiện trong vượt trình văn minh hóa nông nghiệp?

A.Thực hiện nay chiến dịch đại dancing vọt.B.Giao quyền thực hiện đất đến nông dân.

C.Thành lập công thôn nhân dân.D.Khai hoang không ngừng mở rộng diện tích.

Câu 20:Vùng nông nghiệp trồng trọt trù phú của china là

A.các đồng bằng châu thổ sông.B.vùng sơ nguyên Tây Tạng.

C.vùng trung trọng tâm rộng lớn.D.dọc theo “con mặt đường tơ lụa”.

2. Thông hiểu

Câu 1:Công nghiệp chế tạo hàng chi tiêu và sử dụng của Trung Quốc cải cách và phát triển mạnh dựa trên ưu thế chủ yếu nào sau đây?

A.Thu hút được không hề ít vốn, công nghệ từ nước ngoài.

B.Có những làng nghề với truyền thống lâu đời sản xuất thọ đời.

C.Nguồn khoáng sản khoáng sản đa dạng và phong phú và nhiều dạng.

D.Nguồn lao cồn đông đảo, thị trường tiêu thụ rộng lớn lớn.

Câu 2:Bình quân hoa màu theo đầu fan của Trung Quốc vẫn còn thấp là do

A.sản lượng thực phẩm thấp.B.diện tích khu đất canh tác hết sức ít.

C.dân vây cánh nhất vắt giới.D.năng suất cây lương thực thấp.

Câu 3:Thành tựu của cơ chế dân số triệt để của trung quốc là

A.giảm tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên.B.làm tăng chênh lệch cơ cấu giới tính.

C.làm tăng con số lao động nàng giới.D.giảm quy mô dân sinh của cả nước.

Câu 4:Tác động xấu đi nhất của cơ chế dân số vô cùng triệt nhằm ở trung quốc là

A.làm tăng triệu chứng bất đồng đẳng giới.B.mất thăng bằng giới tính nghiêm trọng.

C.mất cân bằng trong phân bổ dân cư.D.tỉ lệ người dân nông thôn bớt mạnh.

Câu 5:Những biến đổi quan trọng vào nền tài chính Trung Quốc là hiệu quả của

A.công cuộc đại nhảy vọt.B.cuộc phương pháp mạng văn hóa.

C.công cuộc văn minh hóa.D.cải cách trong nông nghiệp.

Câu 6:Miền Tây trung quốc có vẻ bên ngoài khí hậu hầu hết nào sau đây?

A.Khí hậu ôn đới hải dương.B.Khí hậu ôn đới gió mùa.

C.Khí hậu cận nhiệt đới gió mùa.D.Khí hậu ôn đới lục địa.

Câu 7:Vùng nông thôn sinh sống Trung Quốc cải tiến và phát triển mạnh ngành công nghiệp như thế nào sau đây?

A.Dệt may.B.Cơ khí.C.Điện tử.D.Hóa dầu.

Câu 8:Sự cải tiến và phát triển của các ngành công nghiệp nào tiếp sau đây quyết định câu hỏi Trung Quốc chế tạo thành công tàu vũ trụ?

A.Điện, luyện kim, cơ khí.B.Điện, chế tạo máy, cơ khí.

C.Điện tử, cơ khí chủ yếu xác, lắp thêm tự động.D.Điện tử, luyện kim, cơ khí chủ yếu xác.

Câu 9:Trung Quốckhôngáp dụng thiết yếu sách, phương án nào trong cải cách ngành nông nghiệp?

A.Giao quyền sử dụng đất đến nông dân.B.Cải tạo, xây dựng hệ thống thủy lợi.

C.Áp dụng kinh nghiệm mới, phổ biến giống mới.D.Hạn chế xuất khẩu lương thực, thực phẩm.

Câu 10:Đồng bằng nào tiếp sau đây của china thường chịu các thiên tai lụt lội nhất?

A.Đông Bắc.B.Hoa Bắc.C.Hoa Trung.D.Hoa Nam.

Câu 11:Nguyên nhân nào dưới đây dẫn mang đến tỉ suất ngày càng tăng dân số tự nhiên của trung quốc giảm mạnh?

A.Tỉ lệ xuất cư cao.B.Tỉ lệ thành thân thấp.

C.Áp dụng triệt để cơ chế dân số.D.Tốc độ già hóa dân số rất nhanh.

Câu 12:Vùng trồng lúa gạo của china tập trung ở khoanh vùng có khí hậu nào bên dưới đây?

A.Ôn đới gió rét và cận nhiệt gió mùa.B.Cận nhiệt gió mùa rét và cận nhiệt độ lục địa.

C.Cận nhiệt lục địa và nhiệt đới gió mùa.D.Cận nhiệt gió rét và nhiệt đới gió mùa gió mùa.

3. Vận dụng

Câu 1:Dân cư trung quốc tập trung chủ yếu ở miền Đông bởi miền này

A.là khu vực sinh sống thọ đời của không ít dân tộc.B.có kinh tế phát triển, cực kỳ giàu tài nguyên.

C.ít thiên tai, thích hợp cho định cư lâu dài.D.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Audio Visual Là Gì, Nghĩa Của Từ Audio, Audiovisual Tiếng Anh Là Gì

không tất cả lũ lụt hàng năm, khí hậu ôn hòa.

Câu 2:Cho bảng số liệu sau:CƠ CẤU DÂN SỐ TRUNG QUỐC PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN NĂM 2005 VÀ 2014(Đơn vị: %)