Bài 20: Tổng kết chương I : Điện học

II - VẬN DỤNG

Bài 19 (trang 56 SGK Vật Lý 9)

Một bếp điện loại 220V - 1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2 l nước bao gồm nhiệt độ ban đầu 25oc. Hiệu suất của tiến trình đun là 85%.

Bạn đang xem: Bài 19 trang 56 sgk lý 9

a. Tính thời gian đun sôi nước, biết nhiệt dung riêng biệt của nước 4200 J/kg.K.

b. Mỗi ngày đun sôi 41 nước bằng bếp điện trên đây thuộc với điều kiện đã cho, thì trong 1 tháng (30 ngày) phải trả bao nhiêu tiền điện cho việc đun nước này? mang lại rằng giá chỉ điện là 700 đồng mỗi kW.h.

c. Nếu gập đôi dây điện trở của bếp này với vẫn sử dụng hiệu điện thế 220V thì thời gian đun sôi 21 nước tất cả nhiệt độ ban đầu và hiệu suất như bên trên là bao nhiêu?

Tóm tắt:

Bếp điện: Um= 220V, Pm= 1000W; U = 220V; V1= 2l ↔ m1= 2kg; T0= 25ºC; H = 85%

a) c = 4200J/kg.K; t = ?

b) V2= 4l ↔ m2= 4kg; 700 đồng/1kW.h; Tiền = ?

c) Gập đôi dây; t’ = ?

Lời giải:

a) Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi nước là:

Qcó ích= m1.c.Δtº = 2.4200.(100 – 25) = 630000 (J)

Ta có:

*

Nhiệt lượng vì bếp điện tỏa ra là:

*

Vì U = Um= 220 nên bếp hoạt động với công suất p = Pm= 1000 (W)

Ta có: Qtp= A = P.t

Thời gian đun sôi nước là: t = Qtp/P = 741176,5/1000 = 741 (s) = 12,35 (phút)

b) Nhiệt lượng bởi bếp tỏa ra để đun sôi 4 lít nước là:

Q1= 2.Qtp= 2.741176,5 = 1482353 (J) (vì m2= 4kg = 2m1)

Nhiệt lượng bởi bếp điện tỏa ra trong 30 ngày là:

Q2= 1482353.30 = 44470590 (J)

Điện năng tiêu thụ trong một tháng là:

A = Q2= 44470590 J = 12,35kW.h (vì 1kW.h = 3600000J)

Tiền điện phải trả là: Tiền = A.700 = 12,35.700 = 8645 (đồng)

c) do ta gập đôi dây điện trở đề nghị ⇒ tiết diện dây tăng 2 lần ⇒ điện trở giảm 2 lần

và chiều lâu năm dây giảm 2 lần ⇒ điện trở giảm 2 lần. Vậy R giảm 4 lần

Dựa vào công thức p.

Xem thêm: Địa Lí 8 Bài 35: Thực Hành Về Khí Hậu Thủy Văn Việt Nam, Bài 35: Thực Hành Khí Hậu, Thủy Văn Việt Nam

= U2/R nên lúc R giảm 4 lần thì p. Tăng 4 lần, lúc đó:

P’ = 4.1000 = 4000 (W)

Thời gian đun sôi nước là: t’ = Qtp/P = 741176,5/4000 = 185 (s) = 3,08 (phút)