Sau đây, mời chúng ta cùng mang lại với bài thực hành vẽ cùng phân tích biểu đồ gia dụng về mối quan hệ giữa dân số, con số lương thực và bình quân lương thực theo đầu người. Vậy qua bài học kinh nghiệm này liệu các bạn sẽ biết thêm được điều gì? bọn họ cùng bắt đầu bài học ngay sau đây.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

1. Phụ thuộc vào bảng 22.1 (trang 80 SGK 9), vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở Đồng bởi sông Hồng.

Bạn đang xem: Bài 22 thực hành địa lí 9

TỐC ĐỘ TĂNG DÂN SỐ, SẢN LƯỢNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC THEO ĐẦU NGƯỜI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Năm

1995

1998

2000

2002

Dân số

100

103,5

105,6

108,2

Sản lượng lương thực

100

117,7

128,6

131,1

Bình quân thực phẩm theo đầu người.

100

113.8

121,8

121,2

Trả lời:

- Vẽ biểu đồ:

*

- thừa nhận xét:

Dân số tăng chậm trễ từ 1995 – 2002 (tăng 8,2%)Từ năm 1995 đến 2002, sản lượng hoa màu tăng nhanh (tăng 31,1%)Từ năm 1995 – 2002 bình quân lương thực theo đầu người tăng vọt (21,2%).

 

2. Phụ thuộc biểu đồ vẫn vẽ và các bài học 20, 21, hãy mang đến biết:

a) rất nhiều điều kiện thuận tiện và trở ngại trong cấp dưỡng lương thực sinh sống Đồng bởi sông Hồng.

b) phương châm cùa vụ đông trong câu hỏi sản xuất lương thực thực phẩm sống Đồng bởi sông Hồng.

c) Ảnh tận hưởng cửa bài toán giảm tỉ lệ gia tăng dân số tới bảo đảm lương thực của vùng.

Trả lời:

a. Điều kiện thuận lợi và khó khăn trong cung cấp lương thực ngơi nghỉ đồng bằng sông Hồng.

Thuận lợi:Đất phù sa phì nhiêu màu mỡ do sông Hồng bồi đắp.Nguồn nước tưới dồi dàoKhí hậu nhiệt độ đới gió rét nóng ẩm, tất cả một mùa ướp lạnh tạo đk thâm canh tăng vụ.Trình độ cơ giới hóa khá cao.Cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp (như khối hệ thống thủy lợi, những cơ sở chế biến) khá hoàn thiện….Khó khăn:Diện tích khu đất canh tác có xu thế bị thu dong dỏng do sự mở rộng đất thổ cư và đất siêng dùng.Thời tiết diễn biến phức tạp, nhiều thiên tai…

b. Vai trò cùa vụ đông trong câu hỏi sản xuất thực phẩm thực phẩm ở Đồng bởi sông Hồng.

Vụ Đông bao gồm nhiều cây trồng có thể hỗ trợ lương thực, lương thực như khoai tây, su hào, bắp cải, cà chua… độc nhất là cây ngô, cây cỏ có năng suất cao, ổn định, diện tích s đang không ngừng mở rộng và ngô cũng đó là nguồn lương thực, mối cung cấp thức ăn cho gia súc quan trọng.

c. Ảnh hưởng cửa câu hỏi giảm tỉ lệ ngày càng tăng dân số tới bảo đảm an toàn lương thực của vùng.

Xem thêm: Bài 29 Thực Hành Vẽ Biểu Đồ Nhận Xét Và Giải Thích Sự Chuyển Dịch Cơ Cấu Công Nghiệp

Tỉ lệ gia tăng dân số nghỉ ngơi đồng bằng sông Hồng trong những năm gần đây giảm mạnh đã dẫn đến:Bình quân thực phẩm trên đầu tín đồ của đồng bởi tăng từ bỏ 331 kg/người năm 1995 lên 477kg/người năm 2005).Đồng bằng sông Hồng đã hoàn toàn có thể xuất khẩu một trong những phần lương thực.