Soạn Địa 12 bài 23 thực hành thực tế Phân tích sự gửi dịch cơ cấu tổ chức ngành trồng trọt ở trong Chương IV. Địa lí ghê tế

Giải bài tập bài xích 1 trang 98 SGK Địa lí 12

Đề bài: đến bảng số liệu (trang 98 sgk Địa lí 12):thực hành so với sự chuyển dịch cơ cấu tổ chức ngành trồng trọt

*

a) Hãy tính tốc độ tăng trưởng giá chỉ trị chế tạo ngành trồng trọt theo từng nhóm cây cỏ (lấy năm 1990 = 100%).

Bạn đang xem: Bài 23 thực hành địa 12

b) dựa trên số liệu vừa tính, hãy vẽ trên cùng hệ trục tọa độ những đường biểu diễn tốc độ tăng trưởng cực hiếm sản xuất của các nhóm cây trồng.

c) nhấn xét về quan hệ giữa vận tốc tăng trưởng cùng sự chuyển đổi giá trị cấp dưỡng ngành trồng trọt. Sự thay đổi trên phản ảnh điều gì trong cung cấp lương thực với trong bài toán phát huy thế mạnh khỏe của nông nghiệp & trồng trọt nhiệt đới?

-a) tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo từng nhóm cây cỏ (lấy năm 1990 = 100%).

- cách làm tính:

+ đem năm đầu tiên làm năm gốc.

*

- Áp dụng công thức

+ lấy năm 1990 có tác dụng năm gốc, vận tốc tăng trưởng năm 1990 = 100%

*

b) Vẽ biểu đồ:

- khoảng cách năm không những nhau

- Chú ý: thương hiệu biểu đồ, chú giải, đơn vị chức năng đầy đủ.

*

c) dìm xét:

- dìm xét về quan hệ giữa vận tốc tăng trưởng cùng sự biến hóa giá trị phân phối ngành trồng trọt:

+ cây lâu năm có tốc độ tăng trưởng sớm nhất có thể (382,3 % năm 2005), kế tiếp là rau xanh đậu (256,8%), cả hai nhóm này đều phải sở hữu tốc độ tăng trưởng cao hơn ngành trồng trọt nói bình thường (217,6%). Tỉ trọng cây công nghiệp trong cơ cấu giá trị cung cấp ngành trồng trọt có xu thế tăng lên.

+ Cây lương thực, cây ăn quả và những loại cây khác có vận tốc tăng trưởng thấp hơn vận tốc tăng trưởng ngành trồng trọt (lần lượt là 191.8%;160,0% và 142.3%). Tỉ trọng bố nhóm cây này trong cơ cấu tổ chức giá trị tiếp tế ngành trồng trọt có xu hướng giảm.

- Sự đổi khác trên phản bội ánh:

+ Trong thêm vào lương thực, hoa màu đã gồm sự nhiều chủng loại hóa sản phẩm, những loại rau củ đậu được tăng cường phát triển.

+ Nền nntt nhiệt đới càng ngày càng được đẩy mạnh thế mạnh khỏe với việc tạo thành nhiều sản phẩm hàng hóa có mức giá trị cao.

Bài 2: Đề bài: đến bảng số liệu (trang 99 sgk Địa lí 12)

Hướng dẫn làm bài xích 2 trang 99 SGK Địa lí 12 gọn ghẽ và cụ thể nhất. Nội dung bài viết được soạn bởi các thầy cô siêng Địa bên trên cả nước.

Bảng 23.2. Diện tích s gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây lâu năm lâu năm

Năm

Cây công nghiệp mặt hàng năm

Cây công nghiệp lâu năm

1975

210.1

172.8

1980

371.7

256.0

1985

600.7

470.3

1990

542.0

657.3

1995

716.7

902.3

2000

778.1

1451.3

2005

861.5

1636.6

a) Phân tích xu thế biến động diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp nhiều năm trong khoảng thời gian từ năm 1975 – 2005.

b) Sự đổi khác trong cơ cấu diện tích s cây công nghiệp gồm liên quan như thế nào đến sự thay đổi trong phân bổ sản xuất cây công nghiệp?

- Sử dụng kĩ năng nhận xét bảng số liệu:

+ dấn xét theo thời gian để thấy sự đổi khác của đối tượng.

+ chăm chú các mốc cực hiếm cao nhất/ rẻ nhất cùng giá trị bất chợt biến.

Để phân tích xu thế biến động diện tích s gieo trồng cây công nghiệp thường niên và lâu năm trong khoảng thời hạn 1975 - 2005, tương tự như phục vụ cho câu hỏi b), nên tính toán, cập nhật số liệu, lập thành bảng new như sau:

Cơ cấu diện tích s gieo trồng cây công nghiệp ở nước ta, quá trình 1975 - 2005 (%)

*

a) thừa nhận xét:

- Tổng diện tích cây công nghiệp nước ta tăng khá cấp tốc từ 382,9 lên 2495,1 nghìn ha (gấp 6,5 lần).

- diện tích s cây công nghiệp lâu năm tăng nhanh hơn cây lâu năm hằng năm:

+ Cây công nghiệp nhiều năm tăng trường đoản cú 172,8 lên 1633,6 nghìn ha (gấp 9,4 lần).

+ Cây mỗi năm tăng tự 210,1 lên 861,5 ngàn ha (gấp 4 lần).

- Về sự đổi khác cơ cấu diện tích:

+ Tỉ lệ diện tích s gieo trồng cây công nghiệp hằng năm bớt từ 54,9% (1975) xuống 34,5% (2005).

+ Tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm tăng trường đoản cú 45,1 % (1975) lên 65,5 % (2005).

b) Sự biến hóa trong cơ cấu diện tích cây công nghiệp bao gồm liên quan rõ nét đến sự biến hóa trong phân bổ sản xuất cây công nghiệp:

- trong những năm sau thay đổi mới, nước ta hình thành các vùng siêng canh cây công nghiệp lớn nhằm mục tiêu khai thác thế bạo gan từng vùng: Trung du miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên với Đông phái mạnh Bộ. Đây là 3 vùng chăm canh cây công nghiệp nhiều năm lớn độc nhất nước ta, bởi vậy mà diện tích cây công nghiệp nhiều năm tăng lên nhanh chóng

- cây công nghiệp hằng năm vẫn liên tiếp được trở nên tân tiến nhưng thấp hơn so với cây lâu năm lâu năm.

Xem thêm: Bài 34 Thực Hành Vẽ Biểu Đồ Tình Hình Sản Xuất Một Số Sản Phẩm Công Nghiệp Trên Thế Giới

Soạn Địa 12 bài 23 thực hành Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt được đăng ở chuyên mục Giải địa 12 và soạn theo sách địa lý 12. Nội dung bài viết được hướng dẫn soạn bởi các thầy giáo viên dạy giỏi Địa lý tứ vấn, giúp chúng ta học sinh học tốt môn địa lớp 12, nếu thấy tốt hãy share và bình luận để nhiều người khác thuộc học tập.