Địa 12 bài bác 23: Thực hành: phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt. Hướng dẫn giải bài xích tập đang được mang lại số liệu sẵn: giá chỉ trị phân phối ngành trồng trọt (theo giá đối chiếu 1994); diện tích s gieo trồng cây công nghiệp thường niên và cây công nghiệp lâu năm

Hướng dẫn giải bài bác tập SGK bài 23 thực hành Địa 12. Shop chúng tôi đã tổng hợp giải thuật hay của các câu hỏi trong sách giáo khoa phía bên trong nội dung chương trình huấn luyện và giảng dạy bộ môn Địa lớp 12. Mời các em tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Bài 23 thực hành địa lí 12

Tham khảo bài học kinh nghiệm trước đó:

Địa lý 12 bài 23: Thực hành: so sánh sự chuyển dịch tổ chức cơ cấu ngành trồng trọt

Bài 1 (trang 98 SGK Địa Lí 12): đến bảng số liệu sau:

Bảng 23.1. Giá chỉ trị cung cấp ngành trồng trọt (theo giá đối chiếu 1994)

(Đơn vị: tỉ đồng)


 Năm

Tổng số

thực phẩm

rau đậu

cây lâu năm

Cây nạp năng lượng quả

Cây không giống

1990

49604,0

33289,6

3477,0

6692,3

5028,5

1116,6

1995

66183,4

42110,4

4983,6

12149,4

5577,6

1362,4

2000

90858,2

55163,1

6332,4

21782,0

6105,9

1474,8

2005

2107897,6

63852,5

8928,2

25585,7

7942,7

1588,5


a) Hãy tính vận tốc tăng trưởng giá bán trị tiếp tế ngành trồng trọt theo từng nhóm cây cối (lấy năm 1990 = 100%)

b) dựa vào số liệu đã tính, hãy vẽ trên cùng hệ trục tọa độ các đường biểu diễn vận tốc tăng trưởng giá trị sản xuất của những nhóm cây trồng.

c) nhấn xét về quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng cùng sự thay đổi cơ cấu giá chỉ trị phân phối ngành trồng trọt. Sự thay đổi trên đề đạt điều gì trong sản xuất lương thực, thực phẩm với trong việc phát huy thế mạnh mẽ của nền nntt nhiệt đới.

Lời giải:

a, giải pháp xử lý số liệu

Tốc độ tăng trưởng giá chỉ trị tiếp tế ngành trồng trọt theo từng nhóm cây cối (lấy năm 1990 = 100 %) 


 Năm

tổng cộng

thực phẩm

rau xanh đậu

cây lâu năm

Cây ăn quả

Cây khác

1990

100

100

100

100

100

100

1995

133.4

126.5

143.3

181.5

110.9

122.0

2000

183.2

165.7

182.1

325.5

121.4

132.1

2005

217.5

191.8

256.8

382.3

158.0

142.3


b, Biểu trang bị đường

c) nhấn xét

- từ năm 1990 mang lại 2005, giá trị thêm vào của ngành trồng trọt theo các nhóm cây trồng tăng một giải pháp ổn định.

+ cây lâu năm có vận tốc tăng nhanh nhất. Trong vòng 15 năm đã tiếp tục tăng 382,3%, tăng nhanh nhất có thể ở quá trình 1995-2000 (tăng 144%). Tiếp theo là rau xanh đậu. Nhì cây này có tốc độ tăng trưởng caọ hơn mức chung…

+ Cây lương thực, cây ăn uống quả, cây không giống có vận tốc tăng thấp hơn mức chung.

+ xu hướng giảm tỉ trọng của các nhóm cây trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt.

- Giữa tốc độ tăng trưởng và gửi dịch cơ cấu có quan hệ rất chặt chẽ. Cây lâu năm và rau củ đậu có tốc độ tấng trưởng cao hơn mức tăng chung, đề xuất tỉ trọng có xu thế tăng. Còn cây ăn quả, cây lương thực, các cây không giống có vận tốc tăng thấp hơn mức chung, cần tỉ trọng sẽ sở hữu xu phía giảm.

- Sự chuyển đổi cơ cấu giá bán trị chế tạo ngành trồng trọt triệu chứng tỏ:

+ Trong tiếp tế lương thực, hoa màu đã gồm xu hướng nhiều mẫu mã hoá, các loại rau đậu được đẩy mạnh sản xuất.

+ các thế mạnh mẽ của nntt nhiệt đới, đặc biệt là đất đai cùng khí hậu được đẩy mạnh ngày càng bao gồm hiệu quả.

+ sản xuất cây công nghiệp tăng nhanh nhất, nối sát với việc mở rộng diện tích các vùng chăm canh cây công nghiệp, tuyệt nhất là những cây công nghiệp nhiệt đới.

Bài 2 (trang 99 SGK Địa Lí 12): so sánh bảng số liệu sau

Lời giải:

Để phân tích xu thế biến động diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và nhiều năm trong khoảng thời gian 1975 - 2005, cũng tương tự để phục vụ thắc mắc (b), cần giám sát và đo lường xử lí số liệu, lập thành bảng mới như sau:

Cơ cấu diện tích s gieo trồng cây công nghiệp (1975 – 2005) (%)


Năm

Cây công nghiệp thường niên

Cây công nghiệp lâu năm

1975

54,9

45,1

1980

59,2

40,8

1985

56,1

43,9

1990

45,2

54,8

1995

44,3

55,7

2000

34,9

65,1

2005

34,5

65,5


a. Phân tích xu hướng biến động diện tích gieo trồng cây công nghiệp thường niên về cây công nghiệp lâu năm trong khoảng thời hạn từ 1975 cho 2005

- diện tích s cây công nghiệp thường niên và cây công nghiệp lâu năm đều tăng.

- diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng mạnh (từ 1975 đến 2005, tăng 1.460,8ha, tăng ngay gần 9,5 lần), quan trọng tăng khỏe mạnh trong giai đoạn từ 1995 đến 2000 (tăng 549ha; tăng 1,6 lần).

- diện tích cây công nghiệp thường niên tăng lờ lững hơn cây công nghiệp lâu năm (từ 1975 đến 2005, tăng 651,4ha, tăng gấp 4,1 lần); tự 1985 mang lại 1990 giảm, sau đó tăng cường trong giai đoạn 1990 - 1995 (tăng 174,7ha; 1,32 lần).

b. Dìm xét về quan hệ giữa sự chuyển đổi cơ cấu diện tích s gieo trồng cây công nghiệp về sự biến hóa trong phân bố sản xuất cây công nghiệp.

Sự chuyển đổi trong cơ cấu diện tích s cây công nghiệp (đặc biệt là sự việc tăng cấp tốc tỉ trọng cây công nghiệp nhiều năm trong cơ cấu diện tích cây công nghiệp) tất cả liên quan rõ ràng đến sự biến đổi trong phân bố cây công nghiệp, đa phần là các cây công nghiệp nhiều năm (cà phê, chè, điều, hồ tiêu mở rộng sự phân bố) với sự hình thành, phát triển các vùng chăm canh cây công nghiệp (các vùng cây công nghiệp đa phần là Tây Nguyên và Đông nam Bộ).

File sở hữu miễn phí bài thực hành 23 địa 12:

CLICK ngay lập tức vào con đường dẫn dưới đây để tải lời giải bài tập bài thực hành thực tế 23 địa lí 12 chi tiết, ngắn gọn bản file word, file pdf hoàn toàn miễn tầm giá từ chúng tôi.

Xem thêm: Soạn Công Nghệ 7 Bài 21 Ngắn Nhất: Luân Canh Xen Canh Tăng Vụ

Tham khảo bài học tiếp theo:

Ngoài câu chữ trên, các em coi và đọc thêm các môn học khác được chia theo từng khối lớp tại siêng trang của bọn chúng tôi.