a) Hãy tính tốc độ tăng trưởng giá trị cung ứng ngành trồng trọt mang đến từng nhóm cây cỏ (lấy năm 1990 = 100%).

Bạn đang xem: Bài 23 thực hành phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

b) dựa vào số liệu vừa tính, hãy vẽ trên thuộc hệ trục tọa độ các đường biểu diễn tốc độ tăng trưởng quý hiếm sản xuất của những nhóm cây trồng.

c) thừa nhận xét về quan hệ giữa vận tốc tăng trưởng với sự biến đổi cơ cấu giá chỉ trị cung cấp ngành trồng trọt. Sự thay đổi trên đề đạt điều gì trong sản xuất lương thực, thực phẩm cùng trong bài toán phát huy thế mạnh mẽ của công nghiệp nhiệt đới ?

Trả lời:

a) tốc độ tăng trưởng giá trị cung cấp ngành trồng trọt theo từng nhóm cây trồng (lấy năm 1990 = 100%)

*


b) Vẽ biểu đồ

Biểu đồ tốc độ tăng trưởng quý giá sản xuất của những nhóm cây cối ở việt nam giai đoạn 1990-

2005

 

*

c) nhấn xét:

Về vận tốc tăng trưởng (giai đoạn 1990-2005):


+ cây công nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất có thể (tăng 282,3%), tiếp theo sau là cây rau đậu (tăng 156,8%). Cả hai nhóm cây này đều phải sở hữu tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng của ngành trồng trọt.

+ Cây lương thực, cây ăn quả và cây không giống có tốc độ tăng trưởng thấp hơn vận tốc tăng trưởng của ngành trồng trọt.

 Về sự thay đổi cơ cấu

Cơ cấu giá chỉ trị phân phối ngành trồng trọt của nước ta năm 1990 với năm 2005 (%)

Năm

Tổng số

Lương thực

Rau đậu

Cây công nghiệp

Cây nạp năng lượng quả

Cây khác

1990

100,0

67,1

7,0

13,5

10,1

2,3

2005

100,0

59,2

8,3

23,7

7,3

1,5

Từ năm 1990 mang lại năm 2005, tổ chức cơ cấu giá trị phân phối ngành trồng trọt ở việt nam có sự chuyển đổi theo hướng:

+ giảm tỉ trọng cây lương thực, cây ăn uống quả và cây khác.


+ Tăng tỉ trọng cây công nghiệp, rau đậu.

- Giữa vận tốc tăng trưởng cùng sự thay đổi cơ cấu giá bán trị tiếp tế ngành trồng trọt tất cả mối quan tiền hệ ngặt nghèo với nhau.

+ cây công nghiệp và cây rau xanh đậu có tốc độ tăng trưởng cao hơn vận tốc tăng trưởng của ngành trồng trọt, tuy nhiên tỉ trọng có xu thế tăng.

+ Cây lương thực, cây ăn quả và cây không giống có tốc độ tăng trưởng phải chăng hơn vận tốc tăng trưởng của ngành trồng trọt, tuy thế tỉ trọng có xu hướng giảm.

- Sự biến đổi cơ cấu giá chỉ trị cấp dưỡng ngành trồng trọt hội chứng tỏ:

+ Trong cấp dưỡng lương thực, thực phẩm, đã có xu hướng nhiều chủng loại hóa, những loại rau đậu được tăng cường sản xuất.

+ Nền nông nghiệp trồng trọt nhiệt đới ngày càng được đẩy mạnh thế bạo gan với việc tạo nên nhiều thành phầm hàng hóa có mức giá trị cao.

Cho bảng số liệu:

Bảng 23.2. Diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây lâu năm lâu năm

(Đơn vị: ngàn ha)

*


a) Phân tích xu thế biến động diện tích s gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm trong khoảng thời gian từ 1975 mang đến 2005.

b) Sự đổi khác trong cơ cấu diện tích cây công nghiệp (phân theo cây công nghiệp hàng năm và cây lâu năm lâu năm) bao gồm liên quan như thế nào đến sự đổi khác trong phân bổ sản xuất cây lâu năm ?

Trả lời:

a) Để phân tích xu hướng biến động diện tích s gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và lâu năm trong khoảng thời hạn 1975 - 2005, cũng tương tự phục vụ cho thắc mắc b), buộc phải tính toán, cập nhật số liệu, lập thành bảng nới như sau:

Cơ cấu diện tích s gieo trồng cây công nghiệp ở nước ta, giai đoạn 1975 - 2005 (%)


Năm

Cây công nghiệp sản phẩm năm

Cây công nghiệp lâu năm

1975

54,9

45,1

1980

59,2

40,8

1985

56,1

43,9

1990

45,2

54,8

1995

44,3

55,7

2000

34,9

65,1

2005

34,5

65,5


- Về vận tốc tăng trưởng (năm 2005 so với năm 1975): diện tích s cây công nghiệp nhiều năm tăng nhanh hơn diện tích s gieo trồng cây lâu năm hàng năm.

+ đối với năm 1975, diện tích gieo trồng cây công ngbiệp nhiều năm năm 2005 tăng 1460,8 ngàn ha (tăng vội vàng 9,5 lần).

+ Cũng trong thời gian trên, diện tích gieo trồng cây công nghiệp thường niên tăng 651,4 nghìn ha (tăng gấp 4,1 lần). Riêng rẽ trong quy trình tiến độ 1985 - 1990, diện tích s gieo trồng cây công nghiệp hàng năm giảm, kế tiếp tăng dần.

- Về sự thay đổi cơ cấu (giai đoạn 1975 - 2005):

+ Tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm ngày càng giảm, từ bỏ 54,9% (năm 197-5) xuống còn 34,5% (năm 2005), sút 20,4%.

+ Tỉ lệ diện tích s gieo trồng cây công nghiệp nhiều năm không chấm dứt tăng, từ bỏ 45,1% (năm 1975) lên 65,5% (năm 2005), tăng 20,4%.

Xem thêm: Thiếu, Trung, Thượng Úy Tiếng Anh Là Gì, Thượng Úy Trong Tiếng Tiếng Anh

b) Sự biến đổi trong cơ cấu diện tích s cây công nghiệp có liên quan rõ ràng đến sự biến đổi trong phân bố cây công nghiệp từ sinh ra và trở nên tân tiến các vùng chuyên canh cây công nghiệp, đa số là các cây công nghiệp lâu năm.