Hướng dẫn giải, biên soạn bài, làm bài bác tập, bài thực hành thực tế trong bài bác 25: quả đât rộng phệ và đa dạng và phong phú - trang 79 địa lí 7. Toàn bộ các kiến thức trong bài học kinh nghiệm này phần nhiều được lời giải cẩn thận, bỏ ra tiết. Chúng ta tham khảo để học xuất sắc địa lí 7 bài xích 25: trái đất rộng phệ và đa dạng mẫu mã nhé.

Bạn đang xem: Bài 25 thế giới rộng lớn và đa dạng


I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT BÀI HỌC

1. Các lục địa và các châu lục.

Lục địa là khối đất liền rộng lớn có biển lớn và biển cả bao quanhThế giới tất cả 6 lục địa: Á –Âu, Phi, Bắc Mĩ, phái nam Mĩ, Ô-xtrây –li-a, phái nam cực.Châu lục lầ bao gồm các lục địa và các đảo thuộc châu lục đó.Thế giới có các châu lục: Châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu phái mạnh Cực, châu Đại Dương.

2. Các team nước trên vắt giới

Trên quả đât có 6 châu lục với rộng 200 nước nhà và vùng lãnh thổ khác nhauChỉ tiêu phân loại:Thu nhập bình quân đầu người.Tỉ lệ tử vong nghỉ ngơi trẻ emChỉ số cải tiến và phát triển con fan để phân nhiều loại các đất nước và các nhóm nước.Quốc gia cải cách và phát triển có thu nhập bình quân trên 20.000USD/năm, tỉ trọng tử vong trẻ em thấp, chỉ số phân phát triể con người gần bởi 1.Quốc gia đã phát triển: thu nhập bình quân đầu tín đồ dưới 20.000USD/năm, tỉ lệ tử vong trẻ em cao, chỉ số cách tân và phát triển con tín đồ

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC


Câu 1: quan tiền sát phiên bản đồ thế giới (hoặc trái địa cầu):

Xác xác định trí của 6 lục địa.Nêu tên những đại dương bao bọc từng lục địa.
Vị trí của 6 châu lục trên bản đồ nhân loại (hoặc trái địa cầu): Bắc Mĩ, phái mạnh Mĩ, Phi, Ả - Âu, Ô-xtrây-li-a, nam giới cực.Tên những đại dương phủ bọc từng lục địa: thái bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương.

Câu 2: Quan sát bản đồ thế giới, kể tên một vài đảo cùng quần hòn đảo lớn nằm....

Quan sát bản đồ núm giới, kể tên một vài đảo và quần đảo lớn nằm chung xung quanh từng lục địa.

Tên một số đảo với quần hòn đảo lớn nằm bình thường quanh từng lục địa:

Lục địa Bắc Mĩ: hòn đảo Grơn-len.Lục địa phái nam Mĩ: quần hòn đảo Ảng-ti.Lục địa Phi: đảo Ma-đa-ga-xca.Lục địa Á - Âu: hòn đảo Anh, đảo Ai-xơ-len, hòn đảo Ai-lenLục địa Ô-xtrây-li-a: hòn đảo Niu Ghi-nê.Lục địa nam giới cực: hòn đảo Đất Lửa.

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Tại sao nói “Thế giới họ đang sống thật to lớn và nhiều dạng”?


Thế giới chúng ta thật rộng lớn. Trên trái đất có tới 6 lục địa và 4 đại dương, địa phận sinh sinh sống của con người ngày càng mở rộng, con tín đồ đã có mặt trên toàn bộ các châu lục, trên những đảo xa khơi xa và khi trình độ khoa học kĩ thuật càng cao thì sự vươn cho tới của con người càng rộng.

Không chỉ to lớn mà nhân loại còn rất nhiều chủng loại vì các non sông và vùng lãnh thổ luôn luôn có sự không giống nhau về từ nhiên, cơ chế chính trị, không giống nhau về phong tục, tập quán, tín ngưỡng, văn hoá, về hình thức sản xuất, về trình độ chuyên môn văn minh, quan niệm sống cùng cả mức sống.


Câu 2: Dựa vào kiến thức và kỹ năng đã học tập và các số lệu vào bảng, thu xếp các quốc gia sau ....

Dựa vào kỹ năng đã học và những số lệu vào bảng, bố trí các đất nước sau thành hai nhóm nước: các nước trở nên tân tiến và các nước đang trở nên tân tiến đang cải tiến và phát triển (số liệu năm 1997).

*


Các nước cách tân và phát triển :

Hoa KìĐức.

Vì những nước này còn có thu nhập bình quân đầu người trên 20000 USD, chỉ số HDI cao (từ 0,7 cho 1), tuy vậy tỉ lệ tử vong trẻ nhỏ lại thấp.

Các nước đang phát triển :

An-giê-riA-rập Xê-ÚtBra-xin.

Xem thêm: Bài 37: Địa Lí Các Ngành Giao Thông Vận Tải, Lý Thuyết Địa Lí 10

Vì những nước này có thu nhập trung bình đầu tín đồ thấp (dưới 2000 USD), chỉ số HDI tốt (dưới 0,7), tuy nhiên tỉ lệ tử vong lại cao.