Bàithực hành: Vẽ biểu đồ, dấn xét và phân tích và lý giải sự chuyển dịch tổ chức cơ cấu công nghiệp bao hàm 3 bài tập về vẽ biểu đồ, nhận xét cùng giải thíchgiá trị cung cấp công nghiệp phân theo thành phần tởm tế; cơ cấu giá trị phân phối công nghiệp phân theo vùng lãnh thổ; lý doĐông phái mạnh Bộ là vùng có tỉ trọng giá chỉ trị sản xuất công nghiệp lớn số 1 cả nước.

Bạn đang xem: Bài 29 thực hành vẽ biểu đồ nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp


1. Bắt tắt lý thuyết

1.1. đến bảng số liệu sau

1.2. Cho bảng số liệu

1.3. Phụ thuộc hình 26.2 (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) và kiến thức và kỹ năng đã học, hãy giải thích tại sao Đông Nam bộ là vùng tất cả tỉ trọng giá chỉ trị thêm vào công nghiệp lớn nhất cả nước

2. Luyện tập và củng cố

2.1. Trắc nghiệm

2.2. Bài xích tập SGK

3. Hỏi đáp bài 29 Địa lí 12


*

Cùng xem thêm cách làm các bài tập thực hành trang 128, 129 SGK Địa lí 12 dưới đây. Các em đang được lưu ý chọn biểu đồ phù hợp và chỉ dẫn nhận xét và lý giải hợp lí.


Bảng 29.1 giá bán trị tiếp tế công nghiệp phân theo thành phần tài chính (giá thực tế)

(Đơn vị: tỷ đồng)

Năm

Thành phần ghê tế

1996

2005

Nhà nước

74 161

249 085

Ngoài nhà nước

35 682

308 854

Khu vực có vốn chi tiêu nước ngoài

39 589

433 110

Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tổ chức cơ cấu giá trị chế tạo công nghiệp phân theo thành phần kinh tế tài chính của việt nam năm 1996 với năm 2005. Nêu nhận xét.


Bảng 29.2. Tổ chức cơ cấu giá trị phân phối công nghiệp phân theo vùng lãnh thổ

(Đơn vị: %)

Năm

Vùng tởm tế

1996

2005

Đồng bằng sông Hồng

17,1

19,7

Trung du cùng miên núi Bắc Bộ

6,9

4,6

Bắc Trung Bộ

3,2

2,4

Duyên hải nam Trung Bộ

5,3

4,7

Tây Nguyên

1,3

0,7

Đông phái mạnh Bộ

49,6

55,6

Đồng bằng Sông Cửu Long

11,2

8,8

Không xác định

5,4

3,5

Hãy dìm xét về sự chuyển dịch tổ chức cơ cấu giá trị phân phối cây công nghiệp theo vùng lãnh thổ nước ta năm 1996 và năm 2005.

Xem thêm: Đới Nóng Môi Trường Xích Đạo Ẩm, Bài 5: Đới Nóng


1.3.Dựa vào hình 26.2 (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) và kiến thức đã học, hãy phân tích và lý giải tại sao Đông Nam cỗ là vùng tất cả tỉ trọng giá bán trị chế tạo công nghiệp lớn nhất cả nước


Hướng dẫn giải1.Vẽ biểu đồ cùng nêu thừa nhận xét.

Cách làm: Xử lý cơ cấu (%)Bảng: cơ cấu giá trị cung cấp công nghiệp phân theo thành phần tài chính (giá thực tế) (Đơn vị: %)

NămThành phần gớm tế

1996

2005

Nhà nước

49,6

25,1

Ngoài đơn vị nước

23,9

31,2

Khu vực gồm vốn chi tiêu nước ngoài

26,5

43,7

Với yêu mong của đề bài này, chúng ta sẽ vẽ 2 biểu đồhình tròn tương xứng với năm 1996 và năm 2005:Tính quy mô nửa đường kính đường tròn:Đặt R1996 là bán kính đường tròn năm 1996 = 1,0 (đơn vị buôn bán kính)R2005 là nửa đường kính đường tròn năm 2005 = 2,6 (đơn vị cung cấp kính)Nhận xét:Cơ cấu giá chỉ trị cấp dưỡng công nghiệp phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 1996 cho năm 2005 gồm sự chuyển dịch:Khu vực nhà nước xu hướng ngày càng giảm: 49,6% - 25,1%(năm 1996- 2005)Khu vực ko kể nhà nước tăng hơi nhanh: 23,9% - 31,2% (năm1996- 2005)Khu vực có vốn chi tiêu nước bên cạnh tăng nhanh: 26,5% - 43,7% (năm1996- 2005), chỉ chiếm tỉ trọng cao nhất.2. Sự chuyển dịch cơ cấu giá trị cấp dưỡng cây công nghiệp theo vùng lãnh thổ nước ta năm 1996 và năm 2005.Vùng bao gồm tỉ trọng lớn tối đa là: Đông Nam bộ 55,6% (năm 2005)Vùng tất cả tỉ trọng thấp tuyệt nhất là: Tây Nguyên 0,7% (năm 2005)Có sự chuyển đổi tỉ trọng thân năm 1996 và 2005 đối với từng vùng:Các vùng tất cả tỉ trọng tăng là: Đông Nam cỗ tăng 6%, Đồng bằng sông Hồng tăng 2%Các vùng sót lại đều sút tỉ trọng, trong số ấy giảm dũng mạnh là Đồng bởi sông Cửu Long từ bỏ 11,8% còn 8,8%3.Đông Nam bộ là vùng gồm tỉ trọng giá bán trị cấp dưỡng công nghiệp phệ nhất toàn nước vì:Có những thế dạn dĩ về:Vị trí địa lý: ngay cạnh đồng sông Cửu Long, Tây Nguyên là hồ hết vùng nguyên vật liệu dồi dào để cải cách và phát triển công nghiệp chế biến.Tài nguyên trên chỗ chủ yếu có dầu khí, vật liệu xây dựng, tài nguyên rừng, tài nguyên thủy điện, nguồn thủy sản, điều kiện dễ dàng để cải tiến và phát triển cây công nghiệp.Nguồn lao động: Có trình độ chuyên môn caoCơ sở vật chất kĩ thuật: bao gồm sự hội tụ lớn, có tương đối nhiều trung trọng điểm công nghiệp lớn, thu hút đầu tư trong nước và quốc tế.Cơ sơ hạ tầng: thông tin liên lạc và mạng lưới giao thông phát triển, là đầu mối của các tuyến mặt đường bộ, sắt, biển, mặt hàng không.Nằm trong vùng kinh tế tài chính trọng điểm phía Nam