Bài Thực hành: So sánh về cây công nghiệp nhiều năm chăn nuôi gia súc bự giữa vùng Tây Nguyên cùng với Trung du và miền núi Bắc Bộ bao hàm 2 bài bác tập xoay quanh vụ việc về: diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm, năm 2005;Số lượng bọn trâu bò của việt nam, năm 2005.

Bạn đang xem: Bài 38 thực hành địa lí 12


1. Tóm tắt lý thuyết

Bài tập 1: cho bảng số liệu

Bài tập 2: đến bảng số liệu

2. Rèn luyện và củng cố

2.1. Trắc nghiệm

2.2. Bài bác tập SGK

3. Hỏi đáp bài bác 38 Địa lí 12


*

Dưới đây là một số gợi nhắc về cách làm 2 bài tập thực hành thực tế trang 174, 175 SGK Địa lí 12. Cùng tham khảo để củng nạm lại loài kiến thức, thâu tóm cách up load số liệu của một đề bài xích cho sẵn và đưa ra nhận xét, phân tích và lý giải hợp lí.


Bảng 38.1. Diện tích s gieo trồng cây công nghiệp lâu năm, năm 2005

(Đơn vị: ngàn ha)

Vùng

Loại cây

Cả nước

Trung du và

miền núi Bắc Bộ

Tây Nguyên

Cây công nhân lâu năm

1633,6

91,0

634,3

Cà phê

497,4

3,3

445,4

Chè

122,5

80,0

27,0

Cao su

482,7

109,4

Các cây khác

531,0

7,7

52,5

a) Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện diện tích s cây công nghiệp nhiều năm của cả nước, Trung du cùng miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2005.

b) phụ thuộc vào kiến thức vẫn học, hãy dấn xét và lý giải về phần đông sự giống như nhau và không giống nhau trong phân phối cây công nghiệp lâu năm giữa hai vùng này.

Hướng dẫn:

a)Vẽbiểu đồthể hiện diện tích s cây công nghiệp nhiều năm của cả nước, Trung du cùng miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2005.

Xử lý số liệu (%):

Cách tính cơ cấu diện tích s từng các loại cây vào tổng số cây lâu năm lâu năm:% cơ cấu diện tích cây cà phê (hoặc cây khác)= (Diện tích cây coffe (hoặc cây khác)/Tổng diện tích s cây công nghiệp) x 100% = ?%Ví dụ:% cơ cấu diện tích s cây cafe của cả nước = (497,4/1633,6) X 100 %= 30,4%

Bảng: Cơ cấu diện tích s gieo trồng cây công nghiệp lâu năm, năm 2005 (Đơn vị: %)

VùngLoại cây

Cả nước

Trung du vàmiền núi Bắc Bộ

Tây Nguyên

Cây công nghiệp lâu năm

100,0

100,0

100,0

Cà phê

30,4

3,6

70,2

Chè

7,5

87,9

4,3

Cao su

29,5

17,2

Các cây khác

32,6

8,5

8,3

Với bài xích tập này, bọn họ sẽ vẽ 3 biểu đồ hình tròn trụ tương ứng với vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên với cả nước:Tính quy mô bán kính đường tròn:Đặt RTDMNBB là nửa đường kính đường tròn vùng Trung du miền núi phía bắc = 1,0 (đơn vị buôn bán kính)RTN là bán kính đường tròn vùng Tây Nguyên = 2,6 (đơn vị bán kính)RCN là bán kính đường tròn của toàn nước = 4,2 (đơn vị buôn bán kính)

b) dìm xét

Giống nhauLà hai vùng chăm canh cây lâu năm lớn của tất cả nước.Mức độ triệu tập hóa khu đất đai kha khá cao, các quanh vùng chuyên canh cà phê, chè,…Trồng cây công nghiệp lâu năm là đa phần và đạt công dụng kinh tế cao hơn hướng trình độ chuyên môn hóa này.Có tiềm năng phong phú và đa dạng về tự nhiên để cải tiến và phát triển cây công nghiệp thọ năm, trong các số ấy phải kể đến thế mạnh khỏe về đất đai với khí hậu.Dân cư có truyền thống cuội nguồn và kinh nghiệm tay nghề về việc trồng và chế biến sản phẩm cây công nghiệp.Được sự vồ cập của Đảng với Nhà nước về cải tiến và phát triển cây công nghiệp, về đầu tư, xây dựng những cơ sở chế biến,…Khác nhau

Tiêu chí/Vùng

Tây Nguyên

Trung du cùng miền núi Bắc Bộ

Quy mô

Vùng chuyên canh cây công nghiệp to thứ hai, sau Đông phái mạnh BộVới nấc độ tập trung hóa caoVùng siêng canh cây công nghiệp to thứ ba sau Đông Nam bộ và Tây NguyênVới nấc độ triệu tập hóa tốt hơn

Hướng trình độ hóa

Cà phê, cao su, chèChè

Điều kiện phát triển

Tự nhiên

Các cao nguyên xếp tầng với chiều cao trung bình 500 – 600m, bề mặt tương đối bằng phẳngChủ yếu đuối là đất feralit phát triển trên đá badanKhí hậu có đặc thù cận xích đạo, có sự phân hóa theo độ cao, thiếu nước vào mùa khôNúi và cao nguyên trung bộ chiếm nhiều phần diện tích, địa thế hiểm trở, độ chia giảm lớn.Phần bự là đất feralit bên trên đá phiến, đá vôi và những đá bà mẹ khácKhí hậu nhiệt đới gió mùa, có mùa đông lạnh, chịu tác động sâu sắc của đk địa hình vùng núi, thường xuất hiện thêm các hiện tượng lạ như sương muối, sương giá và tuyết rơi

Kinh tế – làng mạc hội

Vùng thưa dân tốt nhất nước ta, có mật độ dân số vừa phải 89 người/km2 (năm 2006)Cơ sở vật hóa học – kĩ thuật và hạ tầng còn các hạn chế

Có mật độ dân số trung bình là 119 người/km (năm 2006)Cơ sở vật chất – kinh nghiệm và đại lý hạ tầng: có một trong những tuyến đường bộ, con đường sắtCác cơ sở chế tao chè tập trung ở Mộc Châu (Sơn La), im Bái, Thái Nguyên

Bảng 38.2. Số lượng bọn trâu bò của việt nam, năm 2005 (Đơn vị:nghìn con)

Vùng

Gia súc

Cả nước

Trung du và

miền núi Bắc Bộ

Tây Nguyên

Trâu

2922,2

1679,5

71,9

5540,7

899,8

616,9

a. Hãy tính tỉ trọng của trâu, bò trong tổng bọn trâu bò của cả nước, Trung du với miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên.

b. Dựa vào bạn dạng đồ giáo khoa treo tường Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) và các kiến thức đã học, hãy cho biết:

Tại sao nhì vùng trên đều phải có thế to gan lớn mật chăn nuôi con vật lớn?Thế khỏe khoắn này được thể hiện như thế nào trong tỉ trọng của nhị vùng so đối với tất cả nước?Tại sao Trung du và miền núi phía bắc trâu nuôi nhiều hơn bò, còn nghỉ ngơi Tây nguyên thì ngược lại?

Hướng dẫn:

a) Tính tỉ trọng của trâu, trườn trong tổng bầy trâu bò của tất cả nước, Trung du cùng miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên.

Xem thêm: Be Like Nghĩa Là Gì ? Belike Có Nghĩa Là Gì Trên Facebook? Ý Nghĩa Hot Trend Belike Me Trên Facebook

Cách tính tỉ trọng: Trâu (hoặc Bò) của vùng/(tổng Trâu + Bò) x 100% = %Ví dụ: %Trâu của toàn nước = 2922,2 / (2922,2 + 5540,7) x 100% = 34,5%

Bảng: Tỉ trọng tỉ trọng của trâu, trườn trọng tổng đàn trâu bò của cả nước, Trung du cùng miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên (Đơn vị: %)

VùngGia súc

Cả nước

Trung du vàmiền núi Bắc Bộ

Tây Nguyên

Trâu

34,5

65,1

10,4

65,5

34,9

89,6

b)

Trung du và miền núi phía bắc và Tây Nguyên đều sở hữu thế dạn dĩ về chăn nuôi gia súc mập vì:Có các đồng cỏ cải tiến và phát triển trên những vùng địa hình núi, cao nguyênKhí hậu:Trung du cùng miền núi Bắc Bộ: nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa ướp lạnh thích hợp với điều kiện sinh thái xanh của bầy trâu.Tây Nguyên: bao gồm tính chât cận xích đạo, nóng quanh năm với cùng 1 mùa mưa và một mùa khô rõ rệt, tương xứng với đk sinh thái của bò.Nhu cầu thành phầm thịt, sữa (bò, trâu) ở các vùng kề bên (Đồng bằng sông Hồng, Đông phái mạnh Bộ,...) và trong toàn quốc lớn.Dân cư có tay nghề trong chăn nuôi gia súc lớn (trâu, bò).Tổng số bầy trâu, bò của hai vùng chỉ chiếm tỉ lệ so với cả nước:Đàn trâu: chiếm 60% trong tổng số bầy trâu cả nước.Đàn bò: chiếm 27,4% bầy bò cả nước.Trung du và miền núi phía bắc trâu được nuôi nhiều hơn thế bò, còn sinh sống Tây Nguyên thì trái lại vì:Trâu chịu đựng rét giỏi hơn, ham mê nghi xuất sắc với khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm gió mùa, có ngày đông lạnh.Tây Nguyên, trườn được nuôi nhiều hơn thế trâu, vì trườn thích phù hợp với điều kiện nhiệt độ khô, nóng làm việc đây.