Tháp số lượng dân sinh mô bỏng sự phân bố dân sinh ở các nhóm tuổi khác nhau. Nhìn vào tháp dân số họ sẽ biết được thực trạng dân số. Để nhận biết rõ hơn về những vụ việc liên quan mang đến tháp dân số. Mời các bạn cùng đến với bài thực hành thực tế “phân tích và đối chiếu tháp số lượng dân sinh năm 1989 với năm 1999”.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

1. Quan ngay cạnh tháp dân số năm 1989 và 1999

 

*

Hãy đối chiếu và so sánh hai tháp dân số về những mặt :

Hình dạng của tháp.Cơ cấu dân số theo độ tuổi.Ti lệ dân sinh phụ thuộc.

Bạn đang xem: Địa 9 bài 5: thực hành phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999

Trả lời:

So sánh cùng phân tích nhị tháp số lượng dân sinh năm 1989 cùng 1999 như sau:

- Về hình trạng của tháp:

Điểm giống như nhau: Cả nhì tháp tuổi năm 1989 cùng 1999 đầy đủ cho ta thấy được đây là tháp dân số trẻ. Nó được diễn đạt rõ ở hai tháp khi bao gồm đấy rộng cùng đỉnh nhọn.Điểm khác nhau: trường hợp quan giáp kĩ hơn ta thấy lòng tháp số lượng dân sinh năm 1999 ở nhóm tuổi 0 – 14 nhỏ hơn so với lòng tháp dân sinh năm 1989. Điều này minh chứng rằng, tỉ lệ gia tăng tự nhiên nước ta đang có xu hướng giảm.

- Về cơ cấu số lượng dân sinh theo độ tuổi cùng tỉ lệ phụ thuộc

Để dễ so sánh ta tất cả bảng như sau:

Năm/ những yếu tố

Năm 1989

Năm 1999

Hình dạng của tháp

Đỉnh nhọn, lòng rộng

Đỉnh nhọn, đáy rộng chân thuôn hơn so với năm 1989

Cơ cấu số lượng dân sinh theo tuổi

Nhóm tuổi

Nam

Nữ

Nam

Nữ

0 – 14

15 – 59

60 trở lên

20,1

25,6

3,0

18,9

28,2

4,2

17,4

28,4

3,4

16,1

30,0

4,7

Tỉ số phụ thuộc

86

72,1

Như vậy ta thấy, cả nhì tháp dân số đều có tỉ lệ dân số phụ thuộc lớn. Tuy vậy năm 1999 tỉ trọng dân số phụ thuộc vào ít hơn so với năm 1989.

 

2. Từ mọi phân tích và đối chiếu trên, nêu thừa nhận xét về sự đổi khác của cơ cấu dân sinh theo giới hạn tuổi ở nước ta. Lý giải nguyên nhân.

Trả lời:

- từ những so sánh và so sánh trên, ta đưa ra được các nhận xét về sự biến hóa cơ cấu dân sinh theo độ tuổi nước ta như sau:

Từ năm 1989 mang lại năm 1999, cơ cấu dân số vn có sự cố kỉnh đổi. Theo đó, tỉ lệ thành phần số fan hết lứa tuổi lao rượu cồn và trong độ tuổi lao hễ tăng.Thành phần phụ thuộc đang có xu hướng suy giảm

- vì sao dẫn mang đến sự thay đổi của hai tháp dân số đó chính là:

Thứ nhất, nhờ chế độ dân số, planer hóa mái ấm gia đình nên tỉ lệ đội tuổi 0 – 14 có xu thế giảm.Thứ hai, dựa vào nền kinh tế tài chính phát triển, nấc sống fan dân gia tăng cao, các cơ chế phúc lợi phần đa được nâng cấp => team tuổi 60 tuổi trở lên trên có xu hướng tăng lên.

 

3. Cơ cấu số lượng dân sinh theo độ tuổi của việt nam có thuận tiện và trở ngại gì đến phát triển tài chính – làng mạc hội? chúng ta cần phải có những biện pháp nào để mỗi bước khắc phục những khó khăn này?

Trả lời:

- Thuận lợi:

Nguồn lao động đôngNguồn bổ sung cập nhật lao đụng lớn

- khó khăn khăn:

Hạn chế trong việc phát triển kinh tế - buôn bản hộiKhông đáp ứng được các yêu cầu đời sốngTỉ lệ thiệt nghiệp càng ngày càng gay gắtCác vấn đề xã hội và môi trường ngày càng trầm trọng.

Xem thêm: Bài 20 Dụng Cụ Cơ Khí - Lý Thuyết Công Nghệ 8: Bài 20

- Biện pháp:

Tiếp tục thực thi và tăng mạnh kế hoạch hóa mái ấm gia đình để giảm tỉ lệ ngày càng tăng dân số.Phân bố lại nguồn người dân và lao động cân xứng nhằm tạo nên công nạp năng lượng việc có tác dụng và nâng cao mức sống cho người dân.Xây dựng những khu công nghiệp, xí nghiệp để xử lý việc làm.Có chế độ xuất khẩu lao động.