- Nền tài chính nước ta trải trải qua nhiều giai đoạn phạt triển gắn sát với quy trình dựng nước cùng giữ nước .

Bạn đang xem: Bài 6 sự phát triển nền kinh tế việt nam

- Cách mạng mon 8/1945 rước lại chủ quyền cho khu đất nước, thoải mái cho nhân dân, nước Việt Namdân nhà cộng hoà ra đời.

- Thời kì1946 - 1954 là quy trình tiến độ 9 năm đao binh chống Pháp.

- Thời kì1954 - 1975:

+ khu vực miền bắc xây dựng công ty nghĩa làng hộivà chi viện cho miền nam bộ đánh Mĩ.

+ khu vực miền nam chống đế quốc Mĩ và tay sai.

Miền Bắc làm trọng trách hậu phương.

⇒ chú ý chung trong các giai đoạn trên nền tởm tếnước ta còn nghèo nàn, lạc hậu và chịu nhiều tổn thất qua chiến tranh.

- Thời kì1976-1986 đất nước thống nhất tuy nhiên lại gặp mặt rất các khó khăn: gớm tếkhủng hoảng kéo dài, tình trạng lạm phát kinh tế cao,mức tăng trưởng khiếp tếthấp, tiếp tế đình trệ.

*

Cửa sản phẩm mậu dịch giai đoạn bao cấp.

⇒Trong thực trạng nền tài chính còn biểu lộ nhiều tồn tại với yếu kém ảnh hưởng đến toàn bộ chuyển động kinh tế và đời sống nhân dân, Đại hội VI của Đảng tháng 12/1986 vẫn quyết định đổi mới đất nước. Đây là mốc lịch sử quan trọng trên bé đường đổi mới sâu sắc, trọn vẹn ở nước ta, trong các số ấy có sự thay đổi về ghê tế.

2.Nền kinh tế tài chính nước ta trong thời kìđổi mới

a.Sự đưa dịch cơ cấu kinh tế

* chuyển dịch tổ chức cơ cấu ngành

*

Cơ cấu các ngành kinh tế Việt nam thời kì 1990 - 2005.

Giảm tỉ trọng của khu vực nông, lâm, ngư nghiệp, tăng tỉ trọng của khu vực công nghiệp - xây dựng. Khu vực dịch vụ chiếm phần tỉ trọng cao nhưng xu thế còn biếnđộng.

* gửi dịch cơ cấu tổ chức lãnh thổ

Hình thành các vùng chuyên canh vào nông nghiệp, những lãnh thổ triệu tập công nghiệp, dịch vụ, tạo cho các vùng kinh tế phát triển năngđộng.

*

Khu công nghiệp yên ổn Phong - Bắc Ninh.

*Chuyển dịch tổ chức cơ cấu thành phần khiếp tế

- xuất phát điểm từ 1 nền tài chính chủ yếu đuối là bên nước và đồng chí đã chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần: kinh tế tài chính Nhà nước, kinh tế tài chính tập thể, tài chính tư nhân, tài chính cá thể và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

*

- cơ chế khuyến khích phát triển kinh tế tài chính nhiều nguyên tố đã góp thêm phần tích cực vào sự đưa dịch tổ chức cơ cấu ngành và tổ chức cơ cấu lãnh thổ.


b.Những thành tích và thách thức

* Thành tựu

*

- kinh tế tài chính tăng trưởng tươngđối vững vàng chắc.

- cơ cấu kinh tếđang chuyển dời theo hướng công nghiệp hoá: trong công nghiệp hình thành một số ngành trọngđiểm, nổi bật là các ngành dầu khí,điện, bào chế lương thực thực phẩm, chế tạo hàng tiêu dùng.

- Sự cải tiến và phát triển của nền phân phối hàng hoá hướng ra phía xuất khẩuđang thúcđẩy hoạtđộng ngoại thương cùng thu hútđầu bốn của nước ngoài.

- vn đang hội nhập vào nền kinhtế khu vực và toàn cầu. Vị cố gắng của vn trên trường quốc tế được nâng cao.

* Thách thức

- nhiều tỉnh, huyệnnhất là miền núi vẫn tồn tại các buôn bản nghèo, hộ nghèo.

- môi trường bị ô nhiễm, khoáng sản cạn kiệt.

*

- sự việc việc làm, trở nên tân tiến văn hoá, giáo dục, y tế, xoá đói sút nghèo,..vẫn chưa đáp ứng nhu cầu được yêu ước của xóm hội.

- Còn nhiều không ổn trong việc trở nên tân tiến văn hoá, giáo dục, y tế.

*

- dịch chuyển trên thị trường quả đât và khu vực, những thử thách khi nước ta thực hiện nay các cam kết AFTA, Hiệp định dịch vụ thương mại Việt –Mĩ, dự vào WTO….

Xem thêm: Công Nghệ 9 So Sánh Dây Dẫn Điện Và Dây Cáp Điện Cong Nghe 9

Nhờ phần đông thành tựu của công cuộc Đổi mới, cơ cấu kinh tế của vn có những chuyển đổi mạnh mẽ. Từ năm 1996, nước ta bước vào giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, tiến bộ hoá.