1. Nguyên tắc bàn tay trái

*
nguyên tắc bàn tay trái" width="262">

- phép tắc bàn tay trái (còn call là luật lệ Fleming) là quy tắc định hướng của lực vày một trường đoản cú trường tác động lên một đoạn mạch có dòng năng lượng điện chạy qua cùng đặt trong từ trường.

Bạn đang xem: Bài tập quy tắc bàn tay trái

- phép tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái làm sao để cho các đường sức từ hướng vào lòng bàn tay, chiều trường đoản cú cổ tay mang đến ngón tay thân hướng theo chiều cái điện thì ngón tay cái choãi ra 90° chỉ chiều của lực năng lượng điện từ.

Quy tắc này dựa vào cơ sở lực từ ảnh hưởng lên dây điện theo biểu thức toán học:

F = I dl×B

Ở đây:

* F là lực từ

* I là cường độ chiếc điện

* dl là véc tơ gồm độ dài bởi độ lâu năm đoạn dây điện và hướng theo chiều dòng điện

* B là véc tơ cảm ứng từ trường.

- Phương của lực F là phương của tích véc tơ của dl cùng B, và bởi vì đó có thể xác định theo phép tắc bàn tay trái như trên.

2. Quy tắc cầm bàn tay phải


*
quy tắc bàn tay trái (ảnh 2)" width="436">

Quy tắc bàn tay phải: Nắm bàn tay phải, rồi đặt thế nào cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay mẫu choãi ra chỉ chiều của đường sức từ trong tâm ống dây.

Ứng dụng

a. Xác định từ trường của loại điện trong dây dẫn trực tiếp dài

- Với mẫu điện chạy trong dây dẫn thẳng dài, mặt đường sức từ của chính nó là hầu như đường tròn tất cả tâm nằm trên dây dẫn điện cùng vuông góc với cái điện. Lúc đó, áp dụng quy tắc bàn tay đề nghị để khẳng định chiều của mặt đường sức từ bỏ như sau:

+ cụ bàn tay phải làm thế nào cho ngón loại choãi ra nằm dọc từ dây dẫn I, lúc đó, ngón chiếc chỉ theo chiều loại điện về điểm Q, những ngón tay còn sót lại khum theo chiều đường sức từ trên đường tròn trung ương O (O nằm trong dây dẫn I).

+ công thức tính độ lớn cảm ứng từ:

B = 2. 10-7. I/r

Trong đó: B: Độ lớn chạm màn hình từ tại điểm cần khẳng định I: Cường độ chiếc điện của dây dẫn r: khoảng cách từ điểm cần xác định đến dây dẫn (m)

b. Khẳng định từ ngôi trường của loại điện vào dây dẫn uốn thành vòng tròn

- Đường sức từ đi qua đường dẫn uốn thành vòng tròn gồm 2 loại: Đường mức độ từ đi qua tâm O của vòng tròn dây dẫn điện là đường thẳng nhiều năm vô hạn.

- phần đông đường mức độ từ sót lại là đông đảo đường cong bước vào từ phương diện nam cùng đi ra từ phương diện bắc của cái điện tròn đó.

- Công thức tính độ lớn cảm ứng từ tại trọng điểm O của vòng dây: 

B = 2. 10-7. π. N. I/r

Trong đó: B: là độ lớn cảm ứng từ tại điểm cần tính N: Số vòng dây dẫn điện I: Cường độ dòng điện (A) r: nửa đường kính vòng dây (m)

c. Khẳng định từ ngôi trường của chiếc điện chạy trong ống dây hình trụ.

- Dây dẫn năng lượng điện quấn quanh ống dây hình trụ. Trong ống dây, các đường sức từ là số đông đường thẳng song song, khi đó chiều của con đường sức tự được khẳng định theo phép tắc bàn tay phải như sau:

+ chũm bàn tay phải rồi đặt sao để cho chiều khum tứ ngón tay hướng theo chiều mẫu điện quấn trên ống dây, lúc đó, ngón chiếc choãi ra chỉ vị trí hướng của đường mức độ từ. Đường sức từ đi vào từ mặt nam cùng đi ra mắt bắc của ống dây đó.

+ Công thức tính độ lớn chạm màn hình từ trong tim ống dây:

B = 4. 10-7. π. N. I/l

Trong đó: B: là độ lớn chạm màn hình từ tại điểm cần tính N: Số vòng dây dẫn năng lượng điện I: Cường độ dòng điện (A) r: bán kính vòng dây (m) l: là chiều lâu năm ống dây hình trụ (m)

3. Giải pháp giải bài bác tập Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn thẳng áp dụng luật lệ bàn tay trái

a. Phương pháp 

- Lực từ F→ có sệt điểm:

+ Điểm đặt tại trung điểm đoạn cái điện

+ tất cả phương vuông góc với I→ cùng B→, gồm chiều tuân theo nguyên tắc bàn tay trái

+ Độ lớn: F = B.I.l.sin α (với α là góc chế tạo bới I→ với B→)

Trong đó: B là cảm ứng từ (đơn vị là Tesla – T); I là cường độ dòng điện (A); l là chiều nhiều năm của sơi dây (m).

- phép tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái xòe rộng, làm sao cho lòng bàn tay hứng những đường sức từ, chiều trường đoản cú cổ tay đến những ngón tay giữa chỉ chiều dòng điện, lúc đó ngón dòng choãi ra 90° chỉ chiều của lực từ.

*
phép tắc bàn tay trái (ảnh 3)" width="294">

Lưu ý:

*
nguyên tắc bàn tay trái (ảnh 4)" width="609">

b. Ví dụ bài xích tập

Ví dụ 1: Hãy vận dụng quy tắc bàn tay trái để xác định chiều (của 1 trong các ba đại lượng F→, B→, I→ còn thiếu trong số hình vẽ sau đây:

*
quy tắc bàn tay trái (ảnh 5)" width="547">

Hướng dẫn:

Trước tiên ta phát biểu quy tắc bàn tay trái:

Quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái xòe rộng, làm sao cho lòng bàn tay hứng các đường mức độ từ, chiều từ cổ tay đến các ngón tay thân chỉ chiều mẫu điện, lúc đó ngón chiếc choãi ra 90° chỉ chiều của lực từ.

*
phép tắc bàn tay trái (ảnh 6)" width="575">

Ví dụ 2: Một dây dẫn bao gồm chiều lâu năm 10 m được để trong trường đoản cú trường đều có B = 5.10-2 T. Cho chiếc điện có cường độ 10 A chạy qua dây dẫn.

a) xác minh lực từ công dụng lên dây dẫn lúc dây dẫn đặt vuông góc với B→

b) nếu như lực từ công dụng có độ lớn bởi 2,5√3 N. Hãy khẳng định góc giữa B→ và chiều mẫu điện ?

Hướng dẫn:

*
nguyên tắc bàn tay trái (ảnh 7)" width="561">

Ví dụ 3: Cho đoạn dây MN có trọng lượng m, mang dòng điện I có chiều như hình, được đặt vào vào từ trường đều có vectơ B→ như hình vẽ. Biểu diễn những lực công dụng lên đoạn dây MN (bỏ qua khối lượng dây treo).

*
quy tắc bàn tay trái (ảnh 8)" width="185">

Hướng dẫn:

+ các lực tác dụng lên đoạn dây MN gồm: Trọng lực P→ để tại trung tâm (chính giữa thanh), có khunh hướng xuống; trương lực dây T→ để vào điểm xúc tiếp của tua dây với thanh, chiều hướng lên; Lực từ F→ : áp dụng quy tắc bàn tay trái khẳng định được F→ có phương thẳng đứng, khunh hướng lên như hình.

+ các lực được biểu diễn như hình.

Xem thêm: Yuzu Là Gì - Enesti Hàn Quốc

*
nguyên tắc bàn tay trái (ảnh 9)" width="180">

Ví dụ 4: Treo đoạn dây dẫn MN tất cả chiều dài l = 25 cm, trọng lượng của một đơn vị chức năng chiều lâu năm là 0,04 kg/m bởi hai dây mảnh, nhẹ thế nào cho dây dẫn nằm ngang. Biết chạm màn hình từ có chiều như hình vẽ, có độ mập B = 0,04 T. Mang lại g = 10 m/s2.