Định lý lẽ Jun – Len-xơ cho chúng ta biết phương pháp tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn bao gồm điện trở R khi mẫu điện tất cả cường độ I chạy qua trong khoảng thời gian t, các em vẫn biết qua bài học trước.

Bạn đang xem: Bài tập vận dụng định luật jun len xơ


Trong bài này, họ cùng vận dụng định chính sách Jun – Len-Xơ để giải các bài tập, thông qua đó giúp những em nắm rõ hệ thức tính của định khí cụ Jun – Len-xơ và dễ dàng vận dụng định luật pháp này nhằm giải các dạng bài xích tập giống như sau này.

Bài 1 trang 47 SGK thiết bị Lý 9: Một bếp từ hoạt động bình thường có năng lượng điện trở R = 80Ω với cường độ loại điện qua bếp khi đó là I = 2,5(A).

Bạn đang xem: bài tập áp dụng Định hình thức Jun – Len-Xơ (Joule – Lenz) – trang bị lý 9 bài 17


a) Tính sức nóng lượng mà bếp tỏa ra trong 1(s).

b) Dùng bếp điện trên để hâm sôi 1,5l nước bao gồm nhiệt độ lúc đầu là 25o C thì thời gian đun nước là đôi mươi phút. Coi rằng sức nóng lượng hỗ trợ để lun sôi nước là bao gồm ích, tính công suất của bếp. Cho biết thêm nhiệt dung riêng biệt của nước là c = 4200 J/kg.K.

c) mỗi ngày sử dụng bếp điện này 3 giờ. Tính tiền điện bắt buộc trả cho việc sử dụng bếp điện đó trong 30 ngày, giả dụ giá 1 kWh.h là 700 đồng

° giải thuật bài 1 trang 47 SGK đồ dùng Lý 9:

◊ Đề cho: R = 80Ω; I = 2,5A

a) sức nóng lượng do nhà bếp tỏa ra trong 1 giây là:

 Q = R.I2 .t1 = 80.(2,5)2.1 = 500J

b) nhiệt độ lượng cần thiết để hâm nóng nước là:

 Qích = Qi = m.c.Δt = 1,5.4200.(100º – 25º) = 472500J

– sức nóng lượng do phòng bếp tỏa ra là:

 Qtp = R.I2 .t = 80.(2,5)2.1200 = 600000J

– công suất của bếp là: .100% = .100% = 78,75%

c) Điện năng áp dụng trong 30 ngày là:

 A = P.t = I2.R. T = (2,5)2 .80.90h = 45000W.h = 45kW.h

– Tiền năng lượng điện (Td) buộc phải trả là: Td = 700.45 = 31500(đồng).

Bài 2 trang 48 SGK đồ Lý 9: Một nóng điện tất cả ghi 220V – 1000W được sử dụng với hiệu điện cầm cố 220V để đung nóng 2l nước từ nhiệt độ độ ban sơ 20oC. Công suất của nóng là 90%, trong những số ấy nhiệt lượng cung cấp để hâm nóng nước được xem như là có ích.

a) Tính nhiệt độ lượng cần hỗ trợ để đung nóng lượng nước trên, biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K.

b) Tính nhiệt lượng mà nóng điện sẽ tỏa ra lúc đó.

c) Tính thời gian đun sôi ít nước trên.

° giải mã bài 2 trang 48 SGK thứ Lý 9:

◊ Đề cho: Uđm = 220V; Pđm = 1000W = 1kW; U = 220V; T0 = 20ºC, nước sôi T = 100ºC; Hiệu suất H = 90%;

a) sức nóng lượng cần cung ứng để đung nóng lượng nước bên trên là:

 Q1 = c.m.(T – T0) = 4200.2.(100 – 20) = 672000(J).

b) Nhiệt lượng mà ấm điện đang tỏa ra khi ấy là:

– tự công thức công suất của bếp:

 

c) thời gian đun sôi lượng nước trên là:

– từ bỏ công thức: 

*

Bài 3 trang 48 SGK vật Lý 9: Đường dây dẫn từ bỏ mạng điện chung tới một gia đình có chiều dài tổng cộng là 40m và có lõi bằng đồng với ngày tiết diện là 0,5 mm2. Hiệu điện cố gắng ở cuối đường dây (tại nhà) là 220V. Mái ấm gia đình này sử dụng những dụng cầm cố điện gồm tổng công suất là 165W trung bình 3h mỗi ngày. Biêt điện trở suất của đồng là l,7.10-8Ωm.

a) Tính điện trở của toàn cục đường dây dẫn tự mạng điên thông thường tới gia đình.

b) Tính cường độ chiếc điện chạy vào dây dẫn khi sử dụng công suất đã cho trên đây

c) Tính nhiệt lượng lan ra trên dây dẫn này trong 30 ngày theo đơn vị chức năng kW.h

° lời giải bài 3 trang 48 SGK thứ Lý 9:

◊ Đề cho: l = 40m; S = 0,5mm2 = 0,5.10-6m2, U = 220V; phường = 165W; t = 3h = 3.3600 = 10800s; ρ = l,7.10-8Ωm

a) Điện trở của tổng thể đường dây dẫn là:

 

*

b) Cường độ loại điện chạy trong dây dẫn là:

– từ công thức:  

c) hiệu suất tỏa ra trên dây dẫn Pdd là:

 

*
 
*

– sức nóng lượng lan ra bên trên dây dẫn Qdd là:

 

*
 
*

– lưu giữ ý: 1kWh = 1000W.3600s = 3600000J.

Xem thêm: Giải Công Nghệ 7 Bài 27: Chăm Sóc Rừng Sau Khi Trồng, Chăm Sóc Rừng Sau Khi Trồng

Hy vọng với bài viết luyện tập về bài tập vận dụng Định lao lý Jun – Len-Xơ (Joule – Lenz) giúp những em làm rõ hơn trong vấn đề vận dụng triết lý vào giải bài tập, chúc các em tiếp thu kiến thức tốt, phần lớn góp ý cùng thắc các em hãy để lại nhận xét làm việc dưới nội dung bài viết nhé.