- Chọn bài -Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ mẫu điện vào hiệu điện cầm giữa nhị đầu dây dẫnBài 2: Điện trở của dây dẫn - Định nguyên lý ÔmBài 3: Thực hành: xác minh điện trở của một dây dẫn bởi ampe kế cùng vôn kếBài 4: Đoạn mạch nối tiếpBài 5: Đoạn mạch tuy vậy songBài 6:Bài tập vận dụng định cơ chế ÔmBài 7: Sự nhờ vào của năng lượng điện trở vào chiều lâu năm dây dẫnBài 8: Sự nhờ vào của năng lượng điện trở vào huyết diện dây dẫnBài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫnBài 10: biến trở - Điện trở cần sử dụng trong kĩ thuậtBài 11: bài xích tập vận dụng định cơ chế Ôm và phương pháp tính điện trở của dây dẫnBài 12: hiệu suất điệnBài 13: Điện năng - Công của cái điệnBài 14: bài xích tập về năng suất điện cùng điện năng sử dụngBài 15: Thực hành: khẳng định công suất của những dụng nỗ lực điệnBài 16: Định khí cụ Jun - LenxoBài 17: bài tập vận dụng định khí cụ Jun - LenxoBài 18: thực hành thực tế : Kiểm nghiệm mối quan hệ Q - I vào định hiện tượng Jun-LenxoBài 19: Sử dụng bình an và tiết kiệm chi phí điệnBài 20: Tổng kết chương I : Điện học

Mục lục

Xem toàn thể tài liệu Lớp 9: tại đây

Xem cục bộ tài liệu Lớp 9: trên đây

Giải bài bác Tập vật dụng Lí 9 – bài xích 17: bài xích tập áp dụng định điều khoản Jun – Lenxo góp HS giải bài bác tập, nâng cấp khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng giống như định lượng trong câu hỏi hình thành những khái niệm với định lao lý vật lí:

Bài 1 (trang 47 SGK đồ vật Lý 9): Một bếp điện hoạt động bình thường có năng lượng điện trở R = 80Ω với cường độ loại điện qua bếp khi đó là I = 2,5 A

a.Tính nhiệt độ lượng mà bếp tỏa ra trong một s

b.Dùng bếp từ trên để hâm sôi 1,5l nước bao gồm nhiệt độ lúc đầu là 25o C thì thời hạn đun nước là trăng tròn phút. Coi rằng sức nóng lượng cung ứng để lun sôi nước là bao gồm ích, tính hiệu suất của bếp. Cho thấy thêm nhiệt dung riêng của nước là c = 4200 J/kg.K.

Bạn đang xem: Bài 17

c.Mỗi ngày sử dụng bếp điện này 3 giờ. Tính tiền điện buộc phải trả cho bài toán sử dụng bếp từ đó trong 30 ngày, ví như giá 1 kWh.h là 700 đồng

Tóm tắt:

R = 80Ω; I = 2,5A

a) Q = ?

b) V = 1,5 lít ↔ m = 1,5kg; t0º = 25ºC, nước sôi: to lớn = 100ºC, c = 4200J/kg.K, t = 20 phút = 1200s;

Hiệu suất H = ?

c) t = 3.30 = 90h; 700đ/kW.h; tiền = ?đồng

Lời giải:

a) nhiệt lượng do nhà bếp tỏa ra trong một giây là:

Q = R.I2 .t1 = 80.(2,5)2.1 = 500J

b) sức nóng lượng quan trọng để đung nóng nước là:

Qích = Qi = m.c.Δt = 1,5.4200.(100º – 25º) = 472500J

Nhiệt lượng do bếp tỏa ra là:

Qtp = R.I2 .t = 80.(2,5)2.1200 = 600000J

Hiệu suất của bếp là:

*

c) Điện năng áp dụng trong 30 ngày là:

A = P.t = I2.R. T = (2,5)2 .80.90h = 45000W.h = 45kW.h

Tiền điện nên trả là:


Tiền = 700.45 = 31500 đồng

Bài 2 (trang 48 SGK thiết bị Lý 9): Một ấm điện tất cả ghi 220V – 1000W được thực hiện với hiệu điện nắm 220V để hâm sôi 2l nước từ nhiệt độ độ ban đầu 20oC. Năng suất của nóng là 90%, trong những số ấy nhiệt lượng cung ứng để đun sôi nước được coi là có ích.

a. Tính nhiệt độ lượng cần hỗ trợ để hâm sôi lượng nước trên, biết nhiệt độ dung riêng biệt của nước là 4200 J/kg.K.

b. Tính sức nóng lượng mà nóng điện sẽ tỏa ra khi đó.

c. Tính thời hạn đun sôi ít nước trên.

Tóm tắt:

Uđm = 220V; Pđm = 1000W = 1kW; U = 220V; T0 = 20ºC, nước sôi T = 100ºC

Hiệu suất H = 90%

a) c = 4200 J/kg.K; Qi = ?

b) Qấm = Q = ?

c) t = ?

Lời giải:

a) nhiệt độ lượng cần hỗ trợ để hâm nóng lượng nước bên trên là:

Q1 = c.m.(T – T0) = 4200.2.(100 – 20) = 672000 (J)

b) năng suất của bếp:

*

Nhiệt lượng mà nóng điện đang tỏa ra lúc đó là:

*

c) từ bỏ công thức: Qtp = A = P.t

→ thời hạn đun sôi lượng nước:


*

Bài 3 (trang 48 SGK vật Lý 9): Đường dây dẫn từ bỏ mạng điện thông thường tới một gia đình có chiều dài tổng số là 40m và có lõi bằng đồng đúc với tiết diện là 0,5 mm2. Hiệu điện thế ở cuối con đường dây (tại nhà) là 220V. Mái ấm gia đình này sử dụng những dụng cụ điện tất cả tổng công suất là 165W trung bình 3 giờ mỗi ngày. Biêt điện trở suất của đồng là l,7.10-8Ωm.

Xem thêm: Migrate Data Là Gì ? Nghĩa Của Từ Migration Là Gì Migrate Là Gì

a. Tính năng lượng điện trở của toàn bộ đường dây dẫn tự mạng điên tầm thường tới gia đình.

b. Tính cường độ mẫu điện chạy vào dây dẫn lúc sử dụng hiệu suất đã đến trên đây

c. Tính sức nóng lượng tỏa ra trên dây dẫn này vào 30 ngày theo đơn vị chức năng kW.h

Tóm tắt:

l = 40m; S = 0,5mm2 = 0,5.10-6m2, U = 220V; p = 165W; t = 3h = 3.3600 = 10800s; ρ = l,7.10-8Ωm