Trong bài viết này, bọn họ cùng vận dụng các kiến thức về Định phép tắc Ôm, phương pháp tính điện trở dây dẫn để giải một vài bài tập cụ thể, thông qua đó giúp các em nắm rõ nội dung lý thuyết và biết cách sử dụng định lý lẽ ôm đối với những đoạn mạch khác nhau.

Bạn đang xem: Bài tập vận dụng định luật ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn

I. Bí quyết định biện pháp Ôm, cách làm điện trở dây dẫn

1. Phương pháp định cơ chế ôm

• Công thức định khí cụ Ôm: 

*

- trong đó: U: Hiệu điện thế (V)

I: Cường độ loại điện (A)

R: Điện trở dây dẫn (Ω)

• Công thức suy ra từ phương pháp định chế độ Ôm:

- phương pháp tính Hiệu điện thế: 

*

- phương pháp tính điện trở dây dẫn: 

*

2. Bí quyết U, I, R trong khúc mạch nối tiếp

• Cường độ dòng điện vào mạch tất cả 2 điện trở mắc nối tiếp: 

*

• Hiệu điện cố gắng giữa 2 đầu đoạn mạch: 

*

• Điện trở tương đương của đoạn mạch: 

- khi đó: Hiệu điện rứa giữa 2 đầu mỗi điện trở tỉ lệ thành phần thuận với điện trở đó:

3. Cách làm U, I , R trong đoạn mạch tuy vậy song

• Cường độ loại điện vào mạch tất cả 2 điện trở mắc tuy nhiên song:

*

• Hiệu điện nạm giữa 2 đầu đoạn mạch:

*

• Điện trở tương đương của đoạn mạch:

- khi đó: Cường độ mẫu điện chạy qua mỗi điện trở tỉ trọng nghịch với năng lượng điện trở đó:

4. Công thức tính điện trở dây dẫn

- Công thức: 

- trong đó:

R: Điện trở dây dẫn (Ω)

ρ: Điện trở suất (Ωm)

l: Chiều lâu năm dây dẫn (m)

S: tiết diện dây dẫn (m2).

II. Bài tập vận dụng Định luật pháp Ôm và bí quyết tính năng lượng điện trở dây dẫn

* Bài 1 trang 32 SGK đồ vật Lý 9: Một dây dẫn bởi nicrom dài 30m, ngày tiết diện 0,3mm2 được mắc vào hiệu điện núm 220V. Tính cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn này.

° Lời giải bài 1 trang 32 SGK đồ vật Lý 9:

- Theo bài bác ra, ta có: Chiều nhiều năm dây l = 30m; tiết diện dây S = 0,3mm2 = 0,3.10-6m2; ρ = 1,1.10-6Ω.m; Điện trở suất của nicrom là ρ = 1,1.10-6Ω.m; Hiệu điện cố kỉnh U = 220V;

- Theo phương pháp tính năng lượng điện trở dây dẫn, ta có:

- Theo Định nguyên tắc Ôm, ta gồm Cường độ dòng điện chay qua dây dẫn là:

- Đáp số: R = 110(Ω); I = 2(A);

* Bài 2 trang 32 SGK vật dụng Lý 9: Một bóng đèn khi sáng hơn thông thường có năng lượng điện trở R1 = 7,5Ω với cường độ chiếc điện chạy qua đèn khi đó là I = 0,6 A. đèn điện này được mắc nối liền với một vươn lên là trở và chúng được mắc vào hiệu điện ráng U = 12V như sơ đồ:

*
a) Phải kiểm soát và điều chỉnh biến trở gồm trị số điện trở R2 là từng nào để bóng đèn sáng bình thường?

b) phát triển thành trở này có điện trở lớn nhất là Rb = 30Ω với cuộn dây dẫn được gia công bằng kim loại tổng hợp nikelin tất cả tiết diện S = 1mm2. Tính chiều dài l của dây dẫn sử dụng làm trở nên trở này.

° Lời giải bài 2 trang 32 SGK đồ vật Lý 9:

- Theo bài ra, ta có: RĐ = R1 = 7,5Ω với IĐ(đm) = I = 0,6A; đèn thông liền biến trở; U = 12V;

a) Đèn sáng bình thường

♦ bí quyết 1: Để bóng đèn sáng thông thường thì cường độ loại điện qua mạch phải đúng là 0,6 A. Lúc ấy điện trở tương tự của mạch là:

- Theo sơ vật dụng thì những điện trở mắc thông liền nên: Rtd = R1 + R2 ⇒ R2 = Rtd - R1 = đôi mươi - 7,5 = 12,5(Ω).

♦ Cách 2: Vì đèn và biến hóa trở ghép tiếp nối nên để đèn sáng thông thường thì Ib = IĐ = IĐ(đm) = 0,6A cùng UĐ = UĐ đm = IĐ(đm); R1 = 0,6.7,5 = 4,5V.

- hơn nữa: UĐ + Ub = U = 12V ⇒ Ub = 12 – UĐ = 12 – 4,5 = 7,5(V).

- giá trị của phát triển thành trở khi này là: 

b) Từ bí quyết tính điện trở dây dẫn:

* Bài 3 trang 33 SGK đồ gia dụng Lý 9: Một trơn đèn tất cả điện trở R1 = 600Ω được mắc tuy nhiên song với đèn điện thứ hai gồm điện trở R2 = 900Ω vào hiệu điện vậy UMN = 220V như sơ đồ dùng dưới (hình 11.2 sgk). Dây nối từ M tới A với từ N tới B là dây đồng, tất cả chiều dài tổng số là l = 200m và tất cả tiết diện S = 0,2mm2 . Bỏ qua điện trở của dây nối từ hai đèn điện tới A với B.

*
a) Tính điện trở của đoạn mạch MN.

b) Tính hiệu điện nắm dặt vào nhị đầu của từng đèn.

° Lời giải bài 3 trang 33 SGK thiết bị Lý 9:

- Theo bài bác ra, ta có: Đèn 1: R1 = 600Ω; Đèn 2: R2 = 900Ω; UMN = 220V; dây đồng ρ = 1,7.10-8Ω.m và ; S = 0,2mm2 = 0,2.10-6m2.

a) Tính điện trở của đoạn mạch MN

- Điện trở của dây nối tự M cho tới A với từ N cho tới B là:

- Điện trở tương tự của R1 và R2 mắc song song là:

⇒ Điện trở của đoạn mạch MN là RMN = Rd + R12 = 17 + 360 = 377(Ω).

b) Tính hiệu điện gắng dặt vào nhị đầu của mỗi đèn.

♦ Cách 1: Cường độ mẫu điện mạch chính khi đó là:

⇒ Hiệu điện cố đặt vào nhị đầu mỗi đèn là: U1 = U2 = I.R12 = 0,5836.360 ≈ 210(V).

♦ Cách 2: Vì dây nối tự M tới A cùng từ N tới B coi như một năng lượng điện trở tổng cộng bên phía ngoài Rd mắc nối tiếp với cụm hai đèn (R1//R2) nên ta tất cả hệ thức (U12 là hiệu điện núm hai đầu từng đèn: U12 = UĐ1 = UĐ2):

- Mặt khác: Ud + U12 = UMN = 220V

- Vậy hiệu điện rứa đặt vào nhị đầu của từng đèn là UĐ1 = UĐ2 = 210V.

Xem thêm: Vẽ Sơ Đồ Lắp Đặt Mạch Điện Bảng Điện Bảng Điện (Hay, Chi Tiết)

Bài tập vận dụng Định mức sử dụng Ôm và công thức tính Điện trở dây dẫn - vật lý 9 bài 6 được biên soạn theo sách mới nhất và Được hướng dẫn biên soạn bởi những thầy gia sư dạy xuất sắc tư vấn, trường hợp thấy tốt hãy chia sẻ và phản hồi để nhiều người khác tiếp thu kiến thức cùng.