Bài 34: Thực hành: Phân tích quan hệ giữa dân sinh với bài toán sản xuất lương thực nghỉ ngơi Đồng bằng sông Hồng

Dựa vào bảng số liệu 34 (trang 154 SGK): Tính tốc độ tăng trưởng của các chỉ số vào bảng số liệu. So sánh tốc độ tăng trưởng của những chỉ số trên giữa Đồng bởi sông Hồng đối với cả nước.

Bạn đang xem: Giải địa lí 12 bài 34: thực hành phân tích mối quan hệ giữa

Bảng 34. Số dân, diện tích s gieo trồng, sản lượng và bình quân lương thực có hạt theo đầu fan của Đồng bởi sông Hồng và toàn quốc năm 1995 với năm 2005.

Trả lời:

Tính vận tốc tăng trưởng với so sánh

- Cách tính: thông thường phải đem năm trước tiên của bảng số liệu là 100, sau đó lấy năm tiếp theo sau so sánh với năm đầu tiên.

Tốc độ tăng trưởng về dân số và cung ứng lương thực của Đồng bằng sông Hồng so với toàn nước (%).

*

-Tốc độ vững mạnh của Đồng bằng sông Hồng so đối với cả nước:

+ Dân số: có tốc độ tăng cấp tốc hơn.

+ diện tích s gieo trồng cây lương thực có hạt: có vận tốc tăng lừ đừ hơn.

+ Sản lượng lương thực tất cả hạt: có vận tốc tăng chậm trễ hơn.

+ trung bình lương thực gồm hạt/người: có tốc độ tăng lờ lững hơn.

Cho bảng số liệu: Tính tỉ trọng của Đồng bởi sông Hồng so với cả nước theo các chỉ số với nhận xét.

Bảng 34.Số dân, diện tích gieo trồng, sản lượng và bình quân lương thực bao gồm hạt theo đầu tín đồ của Đồng bởi sông Hồng và toàn nước năm 1995 cùng năm 2005.


*

- nhấn xét: Tỉ trọng dân số, diện tích s gieo trồng cây lương thực tất cả hạt, sản lượng lương thực bao gồm hạt, bình quân lương thực bao gồm hạt/người của Đồng bằng sông Hồng so với cả nước đều giảm trong quy trình 1995 - 2005. Trong đó, giảm mạnh nhất là tỉ lệ trung bình lương thực gồm hạt/người, tiếp nối là tỉ trọng sản lượng lương thực có hạt, dân số, diện tích gieo trồng cây lương thực tất cả hạt.

Cho bảng số liệu: phân tích và lý giải mối quan hệ tình dục giữa dân sinh với việc sản xuất lương thực nghỉ ngơi Đồng bởi sông Hồng

Bảng 34.Số dân, diện tích gieo trồng, sản lượng và bình quân lương thực bao gồm hạt theo đầu fan của Đồng bằng sông Hồng và cả nước năm 1995 và năm 2005.

Trả lời:

- Phân tích


+ không tính ra, do kinh tế phát triển đã làm cho tăng diện tích đất chuyên sử dụng từ khu đất nông nghiệp, nên diện tích gieo trồng cây thực phẩm bị bớt sút. Các thiên tai như bão, bằng hữu lụt, hạn hán,... Cũng là rất nhiều nguyên nhân tác động đến năng suất, sản lượng và bình quân lương thực có hạt theo đầu người.

Dựa vào hiệu quả phân tích, hãy thử khuyến cáo các phương hướng giải quyết

Bảng 34.Số dân, diện tích s gieo trồng, sản lượng và bình quân lương thực gồm hạt theo đầu người của Đồng bởi sông Hồng và cả nước năm 1995 và năm 2005.

Xem thêm: 15 Ngày Bứt Phá Tiếng Anh Là Gì, Sự Đột Phá Công Nghệ Tiếng Anh Là Gì

*

Trả lời:

Phương phía giải quyết

- thực hiện tốt cơ chế dân số và kế hoạch hóa gia đình, nhằm mục tiêu giảm tỉ lệ tăng thêm dân số.