Bài thực hành thực tế - Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu tổ chức ngành trồng trọt, bao hàm 2 bài tập sẽ được mang đến số liệu sẵn:Giá trị phân phối ngành trồng trọt (theo giá so sánh 1994); diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây lâu năm lâu năm.

Bạn đang xem: Bài thực hành địa 12 bài 23


1. Bắt tắt lý thuyết

1.1. Bài xích tập 1: cho bảng số liệu

1.2. Bài xích tập 2: mang đến bảng số liệu

2. Luyện tập và củng cố

2.1. Trắc nghiệm

2.2. Bài xích tập SGK

3. Hỏi đáp bài 23 Địa lí 12


*

Dưới đó là một số lưu ý về phương pháp làm 2 bài tập thực hành thực tế trang 98, 99 SGK Địa lí 12, trong những số ấy các em học viên sẽ được xem thêm về giải pháp xử lí số liệu, lựa chọn biểu đồ phù hợp và phương pháp nhận nhằm mục tiêu xét giải quyết các yêu mong đề bàiđã cho.


Bảng 23.1. Giá bán trị sản xuất ngành trồng trọt (theo giá đối chiếu 1994)

(Đơn vị: tỉ đồng)

Loại cây/Năm

Tổng số

Lương thực

Rau đậu

Cây công nghiệp

Cây ăn uống quả

Cây không giống

1990

49604,0

33289,6

3477,0

6692,3

5028,5

1116,6

1995

66183,4

42110,4

4983,6

12149,4

5577,6

1362,4

2000

90858,2

55163,1

6332,4

21782,0

6105,9

1474,8

2005

107897,6

63852,5

8928,2

25585,7

7942,7

1588,5

a) Hãy tính vận tốc tăng trưởng giá trị phân phối ngành trồng trọt theo từng nhóm cây xanh (lấy năm 1990 = 100%).

b) dựa trên số liệu vừa tính, hãy vẽ trên thuộc hệ trục tọa độ các đường biểu diễn tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của những nhóm cây trồng.

c) nhấn xét về mối quan hệ giữa vận tốc tăng trưởng với sự đổi khác cơ cấu giá chỉ trị cung cấp ngành trồng trọt. Sự thay đổi trên phản ánh điều gì trong sản xuất lương thực, thực phẩm với trong việc phát huy thế khỏe khoắn của nông nghiệp trồng trọt nhiệt đới?

Hướng dẫn:

a)Tốc độ tăng trưởng giá chỉ trị thêm vào ngành trồng trọtNăm 1990 (năm gốc)= 100%

Tốc độ tăng trưởng những năm sau=(Giá trị năm sau/Giá trị năm 1990 )x 100%

Tốc độ lớn lên năm 1995=(66183,4/49604,0 )x 100% =133,4%

Năm

Tổng số

Lương thực

Rau đậu

Cây công nghiệp

Cây ăn uống quả

Cây khác

1990

100

100

100

100

100

100

1995

133.4

126.5

143.3

181.5

110.9

122.0

2000

183.2

165.7

182.1

325.5

121.4

132.1

2005

217.5

191.8

256.8

382.3

158.0

142.3

b)Với yêu cầu của đề bài xích này, chúng ta sẽ vẽ biểu đồ đường để biểu diễn vận tốc tăng trưởng quý hiếm sản xuất của các nhóm cây trồng.

c)Nhận xét:

Về vận tốc tăng trưởng tiến độ (1990 - 2005)Cây công nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất(tăng 282,3%), tiếp đến là cây rau đậu (tăng 156,8%).Cả hai nhóm cây này đều sở hữu tốc độ lớn lên cao hơn tốc độ tăng trưởng của ngành trồng trọt (117,5 %).Cây thực phẩm (91,8%), cây nạp năng lượng quả (58%) và những cây không giống (42,3%) có vận tốc tăng trưởng thấp hơntốc độ phát triển của ngành trồng trọt(117,5 %).Về sự biến hóa cơ cấu:Giảm tỉ trọng cây ăn lương thực, cây nạp năng lượng quảvà cây khác.Tăng tỉ trọng cây công nghiệp, rau củ đậu.Sự đổi khác trên phản chiếu trong chế tạo lương thực, thực phẩm cùng trong việc phát huy thế khỏe khoắn của nntt nhiệt đớiTrong cung ứng lương thực, thực phẩm, đã gồm xu hướng nhiều chủng loại hóa, những loại rau xanh đậu được tăng nhanh sản xuất.Nền nntt nhiệt đới ngày càng được phát huy thế mạnh bạo với việc tạo ra nhiều thành phầm hàng hóa có giá trị cao.

Bảng 23.2. Diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây lâu năm lâu năm

(Đơn vị: ngàn ha)

Nhóm cây/Năm

Cây công nghiệp hàng năm

Cây công nghiệp lâu năm

1975

210,1

172,8

1980

371,7

256,0

1985

600,7

470,3

1990

542,0

657,3

1995

716,7

902,3

2000

778,1

1451,3

2005

861,5

1633,6

a) Phân tích xu thế biến động diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm từ năm 1975 mang đến năm 2005.

b) Sự biến hóa trong cơ cấu diện tích cây công nghiệp (phân theo cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm) bao gồm liên quan thế nào đến sự đổi khác trong phân bổ sản xuất cây công nghiệp?

Hướng dẫn:

a) xu thế biến động diện tích s gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp nhiều năm từ năm 1975 mang lại năm 2005.

Tổng diện tích cây công nghiệp vn tăng khá nhanh, tăng 2112,2 ngàn ha (tăng 6,5 lần).Diện tích cây công nghiệp nhiều năm tăng cấp tốc hơn cây công nghiệp hàng năm. Trong các số ấy :Diện tích cây công nghiệp hàng năm tăng 651,4 ngàn ha (4,1 lần)Diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng 1460,8 nghìn ha (9,5 lần)Riêng trong quá trình 1985 – 1990, diện tích gieo trồng cây công nghiệp thường niên giảm, sau đó tăng dần.Về sự đổi khác cơ cấu (giai đoạn 1975 – 2005):Cách tính tổ chức cơ cấu từng team cây vào tổng số cây công nghiệp như sau:% Cơ cấu diện tích s cây công nghiệp hàng năm = (Diện tích cây công nghiệp hàng năm/Tổng diện tích s cây công nghiệp ) x 100% = ?%% Cơ cấu diện tích cây công nghiệp nhiều năm = (Diện tích cây lâu năm lâu năm/Tổng diện tích câycông nghiệp ) x 100% = ?%Ví dụ:% Cơ cấu diện tích cây công nghiệp sản phẩm năm, năm 1975 = 210,1/(210,1+172,8) = 54,9%% Cơ cấu diện tích s cây công nghiệp lâm năm, năm 2005 = 1633,6/(861,5+1633,6) = 65,5%

Bảng: Cơ cấu diện tích s gieo trồng cây lâu năm ở nước ta, quá trình 1975 – 2005

(Đơn vị: %)

Nhóm câyNăm

Cây công nghiệp sản phẩm năm

Cây công nghiệp thọ năm

1975

54,9

45,1

1980

59,2

40,8

1985

56,1

43,9

1990

45,2

54,8

1995

44,3

55,7

2000

34,9

65,1

2005

34,5

65,5

Tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm giảm 20,4%, trường đoản cú 54,9% (năm 1975) xuống còn 34,5% (năm 2005).Tỉ lệ diện tích gieo trồng cây lâu năm lâu nămtăng 20,4%, tự 45,1% (năm 1975) lên 65,5% (năm 2005).

Xem thêm: " Bore Là Gì ? (Từ Điển Anh Nghĩa Của Từ Bore, Từ Bore Là Gì

b) Nhận xét:

Sự biến đổi trong cơ cấu diện tích s cây công nghiệp gồm liên quan rõ ràng đến sự chuyển đổi trong phân bố cây công nghiệp từ sinh ra và phát triển các vùng chăm canh cây công nghiệp, đa số là các cây công nghiệp thọ năm. Tiêu biểu các vùng như: Đông phái nam Bộ, Tây Nguyên, Trung du miền núi Bắc Bộ.