Tên một trong những chức danh, tổ chức triển khai Đảng với đoàn thể dịch quý phái tiếng Anh là vấn đề mà biên dịch giờ đồng hồ Anh gặp gỡ không ít nhiều khó khăn, đấy là thuật ngữ sưu tầm

*

STTTên phòng ban tiếng ViệtTên phòng ban tiếng Anh
1Đảng cộng sản Việt Nam Communist tiệc nhỏ of Viet Nam
2Đại hội đại biểu toàn quốcNational tiệc nhỏ Congress 
3Ban túng thưSecretariat
4Tổng túng bấn thưGeneral Secretary
5Bộ thiết yếu Trị trung ương Đảng Political Bureau of the buổi tiệc ngọt Central Committee
6Ban trực thuộc Bộ chính trịPolitburo Standing Committee
7Ủy viên Bộ bao gồm trịa Politburo member
8Ủy viên thường trực Bộ thiết yếu trị a politburo standing member
9Ủy viên thường vụMember of the Standing Committee
10Văn phòng trung ương Đảng Office of the party Central Committee
11Ủy viên Ban chấp hànhMember of the Executive Committee
12Ban đối ngoại tw ĐảngCommission for Foreign Relations of the buổi tiệc ngọt Central Committee
13Uỷ ban khám nghiệm Trung ươngCentral Inspection Committee
14Ban Tuyên giáo trung ươngCentral propaganda và training commission
15Ban tổ chức Trung ươngCentral Organization Commission
16Ban chỉ đạo Tây NguyênCentral highlands Steering Committee
17Ban chỉ đạo Tây BắcNorthwest Steering Committee
18Ban chỉ huy Tây nam BộSouthwest Steering Committee
19Ban chỉ huy Đông nam giới BộSoutheast Steering Committee
20Ban lãnh đạo Đông BắcNortheast Steering Committee
21Bí thư tỉnh giấc uỷProvincial Party secretary
22Thường vụ thức giấc uỷProvincial Standing Committee
23Đảng uỷ khối các doanh nghiệpParty Committee of the Centrally-run Businesses’ Sector
24Đảng bộParty Committee
25Chi Bộ Party cell
26Ban dân vậnCommission for Mass Mobilisation
27Mặt trận tố quốc Việt NamViet phái mạnh Fatherland Front
28Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam President of the Viet nam Fatherland Front
29Tổng Liên đoàn lao rượu cồn Việt NamViet nam General Confederation of Labor
30Đoàn tuổi teen Cộng sản HCM Ho chi Minh Communist Youth Union
31Đội Nhi đồng HCM Ho bỏ ra Minh Children’s Organization
32Đội thiếu thốn Niên chi phí phong HCMHo đưa ra Minh Pioneers’ Organization
33Hội Liên Hiệp thiếu nữ Việt NamViet phái nam Women’s Union
34Hội Liên Hiệp giới trẻ Việt NamViet nam giới Youth Federation
35Hội bản vẽ xây dựng Việt NamViet phái nam Architects’ Association
36Hội Nhạc sĩ Việt NamViet nam Musicians’ Association
37Hội nhà báo Việt NamViet phái mạnh Journalists’ Association
38Hội Cựu chiến binhVeterans’ Union
39Hội dân cày Việt NamViet nam Farmers’ Union
40Liên đoàn soccer Việt NamViet phái mạnh Football Federation
41Liên đoàn điền gớm Việt NamViet phái nam Athletics Federation
42Liên đoàn phương tiện sư Việt NamViet phái nam Bar Federation
43Công đoànTrade Union