Bài 4. Bạn dạng vẽ các khối đa diện

I. KHỐI ĐA DIỆN

Khối nhiều diện là hình được bao bởi các đa giác phẳng

*

II. HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

1. Nuốm nào là hình hộp chữ nhật?

Hình hộp chữ nhật được bao quanh bởi 6 hình chữ nhật

*

(a): chiều dài; (b): chiều rộng; (c): chiều cao

2. Hình chiếu của hình hộp chữ nhật

*

Bảng 1. Hình chiếu của hình hộp chữ nhật

Hình

Hình chiếu

Hình dạng

Kích thước

1

Đứng

Chữ nhật

a, h

2

Bằng

Chữ nhật

a, b

3

Cạnh

Chữ nhật

b, h

III. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỀU

1. Gắng nào là hình lăng trụ đều?

Hình lăng trụ đa số được phủ quanh bởi 2 dưới mặt đáy là 2 hình nhiều giác đều bằng nhau và các mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau.

*

(a): chiều lâu năm cạnh đáy; (b): độ cao đáy; (c): chiều cao lăng trụ 

2. Hình chiếu của hình lăng trụ đều

*

Bảng 2. Hình chiếu của hình lăng trụ đều

Hình

Hình chiếu

Hình dạng

Kích thước

1

Đứng

Hình chữ nhật

a, h

2

Bằng

Hình tam giác đều

a, b

3

Cạnh

Hình chữ nhật

b, h

IV. HÌNH CHÓP ĐỀU

1.


Bạn đang xem: Bản vẽ các khối đa diện


Xem thêm: Tại Sao Nên Dùng Vram Là Gì? Ảnh Hưởng Vram Đến Card Đồ Họa Bao Nhiêu Vram Cho Máy Tính Là Đủ

Cầm cố nào là hình chóp đều?

Hình chóp gần như được phủ quanh bởi dưới mặt đáy là 1 hình đa giác và những mặt bên là các hình tam giác cân đối nhau có chung đỉnh.

*

(a): chiều nhiều năm cạnh đáy; (h): độ cao hình chóp

2. Hình chiếu của hình chóp đều

*

Bảng 3. Hình chiếu của hình chóp đều

Hình

Hình chiếu

Hình dạng

Kích thước

1

Đứng

Hình tam giác cân

a, h

2

Bằng

Hình vuông

a

3

Cạnh

Hình tam giác cân

a, h

CHÚ Ý: Thường chỉ dùng 2 hình chiếu để trình diễn hình lăng trụ hoặc hình chóp: một hình chiếu trình bày mặt bên và chiều cao, một hình chiếu thể hiện ngoại hình và kích thước đáy.