- Bản vẽ kinh nghiệm là bản vẽ trình diễn các thông tin kĩ thuật của sản phẩm dưới dạng các hình vẽ với kí hiệu theo qui ước thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ

- Bản vẽ kỹ năng được dùng để chế tạo ra một sản phẩm đúng với xây dựng và được cần sử dụng trong kỹ năng sản xuất: Cơ khí, nông nghiệp, xây dựng, giao thông, năng lượng điện lực, con kiến trúc, quân sự, ...

premiolaureldeoro.com
Bạn đang xem: Bản vẽ kĩ thuật dùng để làm gì

*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp premiolaureldeoro.com
Xem thêm: Sustainable Là Gì ? Sustainability Là Gì Sustainability Là Gì

Cảm ơn bạn đã áp dụng premiolaureldeoro.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng cam kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép premiolaureldeoro.com nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.