Như họ đã biết, lúc sử dụng bạn dạng đồ buộc phải phải xác minh được phương phía và xác minh được tọa độ của một điểm trên bạn dạng đồ. Vậy để hiểu rõ hơn về phương hướng cũng giống như cách xác minh tọa độ thì Tech 12h mời chúng ta cùng mang đến với chủ thể

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Cách xác định tọa độ địa lý lớp 6

A. Lý thuyết

1. Cách khẳng định phương hướng trên bản đồ

Dựa vào mặt đường kinh tuyến và vĩ tuyến đường để khẳng định phương hướng trên bạn dạng đồ.Phương hướng trên bạn dạng đồ: Gồm những hướng chính: hướng Bắc, Nam, Đông, Tây, Tây Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam.Đầu phía trên của con đường kinh tuyến là hướng Bắc. Đầu phía bên dưới của đường kinh tuyến là phía Nam.Đầu bên cần của vĩ tuyến là phía Đông.Đầu phía trái của vĩ tuyến là hướng Tây.
*

2. Tọa độ địa lí

Cách xác định vị trí của một điểm trên bạn dạng đồ (trên trái Địa Cầu): địa điểm của một điểm trên phiên bản đồ (hoặc trên quả Địa Cầu) được khẳng định là chỗ giảm nhau của hai tuyến đường kinh tuyến đường và vĩ tuyến đi qua điểm đó.Kinh độ của một điểm là khoảng cách tính ngay số độ, từ kinh tuyến đường đi qua điểm đó đến kinh tuyến đường gốc.Vĩ độ của một điểm là khoảng cách tính thông qua số độ, trường đoản cú vĩ con đường đi qua điểm này đến vĩ tuyến đường gốc.Kinh độ cùng vĩ độ của một điểm được call là toạ độ địa lí.Cách viết tọa độ của 1 điểm:

tởm độ trên

Vĩ độ dưới


B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị


 Bài 1. Dựa vào bản đồ, xác kim chỉ nan bay từ: 

 Hà Nội => Viêng Chăn.

Hà Nội => Gia-cac-ta

Hà Nội => Ma-ni-la

Kua-la Lăm-pua => Băng Cốc 

Kua-la Lăm-pua => Ma-ni-la

Ma-ni-la => Băng Cốc

*


=> Xem gợi ý giải

Bài 2: Dựa vào bạn dạng đồ, ghi tọa độ địa lý của các điểm A, B, C , E, G ?

*


=> Xem trả lời giải

Từ khóa tra cứu kiếm google:


xác định phương phía trên bạn dạng đồ, tọa độ địa lí,

Giải những môn học tập khác


Giải sách giáo khoa

Giải sgk 6 liên kết tri thức


Giải Toán 6 tập 1 - liên kết tri thức
Giải Toán 6 tập 2 - liên kết tri thức
Soạn Văn 6 tập 1 - kết nối tri thức
Soạn Văn 6 tập 2 - kết nối tri thức
Giải Giải Toán 6 - liên kết tri thức
Soạn Văn 6 - liên kết tri thức
Giải Giải công dân 6 - kết nối tri thức
Giải Giải lịch sử và Địa lí 6 - kết nối tri thức
Giải Giải khoa học tự nhiên và thoải mái 6 - liên kết tri thức
Giải Giải âm nhạc 6 - kết nối tri thức
Giải Giải tin học tập 6 - kết nối tri thức
Giải Giải technology 6 - kết nối tri thức
Giải Giải giờ Anh 6 - liên kết tri thức
Giải Giải giáo dục thể chất 6 - kết nối tri thức
Giải Giải vận động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - liên kết tri thức
Giải Giải mĩ thuật 6 - liên kết tri thức
Giải giờ đồng hồ Anh 6 tập 1 - kết nối tri thức
Giải giờ Anh 6 tập 2 - liên kết tri thức

Giải sgk 6 chân trời sáng tạo


Giải Toán 6 tập 1 - chân trời sáng tạo
Giải Toán 6 tập 2 - chân trời sáng tạo
Soạn Văn 6 tập 1 - chân trời sáng tạo
Soạn Văn 6 tập 2 - chân trời sáng tạo 
Giải toán 6 - chân trời sáng sủa tạo
Soạn Văn 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 chân trời sáng sủa tạo 
Giải Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải âm thanh chân trời trí tuệ sáng tạo 6
Giải thưởng thức hướng nghiệp 6 - chân trời sáng tạo
Giải Giải mĩ thuật chân trời sáng chế 6
Giải Giải giáo dục thể chất 6 - chân trời sáng tạo
Giải Giải công dân 6 - chân trời sáng tạo
Giải Giải công nghệ 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải giờ đồng hồ Anh 6 - chân trời sáng tạo

Giải sgk 6 cánh diều 


Giải Toán 6 tập 1 - cánh diều
GiảiToán 6 tập 2 - cánh diều
Soạn Văn 6 tập 1 - cánh diều
Soạn Văn 6 tập 2 - cánh diều
Giải giờ đồng hồ Anh 6 tập 1 - cánh diều
Giải giờ đồng hồ Anh 6 tập 2 - cánh diều
Giải Công dân 6 - cánh diều
Giải Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 - cánh diều
Giải lịch sử và Địa lý 6 - cánh diều
Giải công nghệ 6 - cánh diều
Giải Âm nhạc 6 - cánh diều
Giải Tin học tập 6 - cánh diều
Giải giáo dục và đào tạo thể chất 6 - cánh diều
Giải toán 6 - cánh diều
Soạn văn 6 - cánh diều
Giải Mĩ thuật 6 - cánh diều
Giải hoạt động trải nghiệm, phía nghiệp 6 - cánh diều

Giải sách bài tập

Giải SBT 6 cánh diều


Giải SBT ngữ văn 6 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Toán 6 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 cánh diều
Giải SBT lịch sử vẻ vang và địa lí 6 cánh diều
Giải SBT tin học tập 6 cánh diều
Giải SBT công dân 6 cánh diều
Giải SBT công nghệ 6 cánh diều
Giải SBT giờ Anh 6 cánh diều
Giải SBT vận động trải nghiệm 6 cánh diều

Giải SBT 6 liên kết tri thức


Giải SBT ngữ văn 6 kết nối tri thức
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 liên kết tri thức
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 liên kết tri thức
Giải SBT Toán 6 kết nối tri thức
Giải SBT Toán 6 tập 1 liên kết tri thức
Giải SBT Toán 6 tập 2 liên kết tri thức
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 kết nối tri thức
Giải SBT lịch sử dân tộc và địa lí 6 kết nối tri thức
Giải SBT tin học 6 kết nối tri thức
Giải SBT công dân 6 liên kết tri thức
Giải SBT công nghệ 6 kết nối tri thức
Giải SBT giờ đồng hồ Anh 6 kết nối tri thức
Giải SBT chuyển động trải nghiệm 6 kết nối tri thức
Giải SBT âm nhạc 6 liên kết tri thức
Giải SBT mĩ thuật 6 kết nối tri thức

Giải SBT 6 chân trời sáng sủa tạo


Giải SBT ngữ văn 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT Toán 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT Toán 6 tập 1 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT Toán 6 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT lịch sử hào hùng và địa lí 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT tin học 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT công dân 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT technology 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT tiếng Anh 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT vận động trải nghiệm 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT music 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT mĩ thuật 6 chân trời sáng tạo

TRẮC NGHIỆM LỚP 6


Trắc nghiệm ngữ văn 6
Trắc nghiệm toán 6
Trắc nghiệm đồ vật lí 6
Trắc nghiệm lịch sử 6
Trắc nghiệm sinh học 6
Trắc nghiệm tiếng Anh 6
Trắc nghiệm GDCD 6
Trắc nghiệm Địa lí 6

Trắc nghiệm 6 liên kết tri thức


Trắc nghiệm KHTN 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm địa lí 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm công dân 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm technology 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm tin học 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm ngữ văn 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm toán 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm chuyển động trải nghiệm 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm âm nhạc 6 kết nối tri thức

Trắc nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo


Trắc nghiệm KHTN 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm địa lí 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm công dân 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm technology 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm tin học tập 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm ngữ văn 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm toán 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm chuyển động trải nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm âm thanh 6 chân trời sáng sủa tạo

Trắc nghiệm 6 cánh diều


Trắc nghiệm KHTN 6 cánh diều
Trắc nghiệm lịch sử 6 cánh diều
Trắc nghiệm địa lí 6 cánh diều
Trắc nghiệm công dân 6 cánh diều
Trắc nghiệm công nghệ 6 cánh diều
Trắc nghiệm tin học tập 6 cánh diều
Trắc nghiệm ngữ văn 6 cánh diều
Trắc nghiệm toán 6 cánh diều
Trắc nghiệm chuyển động trải nghiệm 6 cánh diều
Trắc nghiệm music 6 cánh diều
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 cánh diều

Bình luận


Địa lí 6: xác minh phương hướng và tọa độ địa lí trên bản đồ
Địa lí 6: các dạng bài tập về giờ trên Trái Đất
Địa lí 6: lý giải các hệ quả vày sự hoạt động tự xoay quanh trục và xoay quanh Mặt Trời của Trái Đất
Địa lí 6: một số trong những dạng địa hình trên mặt phẳng Trái Đất
Địa lí 6: phương pháp tính nhiệt độ vừa đủ ngày tháng năm
Địa lí 6: cách tính lượng mưa mức độ vừa phải của một địa phương
Địa lí 6: khám phá Thuyết thi công mảng
Địa lí 6: các loại mưa trên Trái Đất
Địa lí 6: các loại gió trên Trái Đất
Địa lí 6: cấu trúc Trái Đất
Địa lí 6: kết cấu khí quyển
Địa lí 6: khám phá về Mây và Bão nhiệt đới trên Trái Đất
Địa lí 6: So sánh những đới khí hậu
Địa lí 6: những loại dòng biển lớn trên Trái Đất
Địa lí 6: những yếu tố nhằm xác định vị trí của một vị trí trên Trái Đất
Địa lí 6: phương pháp tính góc nhập xạ và ngày mặt Trời lên thiên đỉnh
Địa lí 7: phân tích Vòng tuần trả của nước
*Xem thêm: Ngũ Hành Tương Sinh Tương Vượng Là Gì ? Tương Vượng Là Gì? Tương Hợp Là Gì?

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com