Công nghệ 8 Tổng kết và ôn tập Phần một

Câu hỏi giữa bài

Bài 1 trang 52 Công nghệ 8: Vì sao phải học vẽ kĩ thuật?

Trả lời:

Học vẽ kĩ thuật để ứng dụng vào sản xuất, đời sống và tạo điều kiện học tốt các môn khoa học – kĩ thuật.

Bạn đang xem: Công nghệ 8 tổng kết và ôn tập phần 1

Bài 2 trang 52 Công nghệ 8: Thế nào là bản vẽ kĩ thuật? Bản vẽ kĩ thuật dùng để làm gì?

Trả lời:

- Bản vẽ kĩ thuật (bản vẽ) trình bày các thông tin kĩ thuật dưới dạng các hình vẽ và các kí hiệu theo các quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ.

- Bản vẽ kĩ thuật được dùng trong kĩ thuật sản xuất: Cơ khí, nông nghiệp, xây dựng, giao thông, điện lực, kiến trúc, quân sự, ...

- Bản vẽ kĩ thuật được dùng trong sản xuất và đời sống:

Trong sản xuất, muốn làm ra một sản phẩm nào đó, trước hết người thiết kế phải diễn tả chính xác hình dạng và kết cấu của sản phẩm, phải nêu đầy đủ các thông tin cần thiết khác như kích thước, yêu cầu kĩ thuật, vật liệu … Các nội dung này được trình bày theo các quy tắc thống nhất bằng bản vẽ kĩ thuật. Sau đó người công nhân căn cứ theo bản vẽ để tiến hành chế tạo, lắp ráp, thi công.

Trong đời sống, để người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm do con người làm ra: đồ dùng điện tử, các loại máy, phương tiện đi lại một cách hiệu quả và an toàn, mỗi chiếc máy hoặc thiết bị phải kèm theo bản chỉ dẫn bằng lời và hình (bản vẽ, sơ đồ …).

Bài 3 trang 53 Công nghệ 8: Thế nào là phép chiếu vuông góc? Phép chiếu này dùng để làm gì?

Trả lời:

- Phép chiếu vuông góc là phép chiếu mà trong đó các tia chiếu đi qua các điểm của vật thể và vuông góc với mặt phẳng chiếu.

- Phép chiếu vuông góc dùng để vẽ các hình chiếu vuông góc.

Bài 4 trang 53 Công nghệ 8: Các khối hình học thường gặp là những khối nào?

Trả lời:

- Khối đa diện.

- Hình hộp chữ nhật.

- Hình lăng trụ đều.

- Hình chóp đều.

- Hình trụ.

- Hình nón.

- Hình cầu.

Bài 5 trang 53 Công nghệ 8: Hãy nêu đặc điểm hình chiếu của khối đa diện.

Trả lời:

Khối đa diện được bao bởi các hình đa giác phẳng.

Bài 6 trang 53 Công nghệ 8: Khối tròn xoay thường được biểu diễn bằng các hình chiếu nào?

Trả lời:

Khối tròn xoay thường được biểu diễn bằng các hình chiếu đứng, bằng và cạnh. Mỗi hình chiếu thường có hình dạng là tam giác cân, hình chữ nhật, hình tròn.

Bài 7 trang 53 Công nghệ 8: Thế nào là hình cắt? Hình cắt dùng để làm gì?

Trả lời:

- Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt (khi giả sử cắt vật thể).

- Hình cắt dùng để biểu diễn rõ hơn hình dạng bên trong của vật thể. Phần vật thể bị mặt phẳng cắt cắt qua được kẻ gạch gạch.

Bài 8 trang 53 Công nghệ 8: Kể một số loại ren thường dùng và công dụng của chúng

Trả lời:

- Có 2 loại ren thường dùng: ren ngoài và ren trong.

- Ren dùng để ghép nối các chi tiết, bộ phận, linh kiện của máy móc với nhau.

Bài 9 trang 53 Công nghệ 8: Ren được vẽ theo quy ước như thế nào?

Trả lời:

- Ren nhìn thấy:

Đường đỉnh ren và đường giới hạn ren vẽ bằng nét liền đậm.

Đường chân ren vẽ bằng nét liền mảnh và vòng chân ren chỉ vẽ 3/4 vòng.

- Ren bị che khuất:

Các đường đỉnh ren, đường chân ren và đường giới hạn ren đều vẽ bằng nét đứt.

Bài 10 trang 53 Công nghệ 8: Kể một số bản vẽ thường dùng và công dụng của chúng.

Trả lời:

- Bản vẽ các khối đa diện: đọc được hình dạng, thông số hình chiếu của các khối đa diện.

- Bản vẽ các khối xoay tròn: đọc được hình dạng, thông số của hình chiêu các khối xoay tròn.

- Bản vẽ kĩ thuật: trình bày thông tin kĩ thuật của sản phẩm dưới dạng các hình vẽ và các kí hiệu theo các quy tắc và thường vẽ theo tỉ lệ.

- Bản vẽ chi tiết: bao gồm các hình biểu diễn, kích thước và các thông tin cần thiết để xác định chi tiết đó.

- Bản vẽ lắp: biểu diễn hình dạng, kết cấu của một san rphaamr và vị trí tương quan giữa các chi tiết máy của sản phẩm.

- Bản vẽ nhà: bao gồm các hình biểu diễn: mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt và các số liệu xác định hình dạng, kích thước, cấu tạo của ngôi nhà.

Câu hỏi & Bài tập

Bài 1 trang 53 Công nghệ 8: Cho vật thể và bản vẽ ba hình chiếu của nó. Hãy đánh dấu (x) vào bảng 1 để chỉ sự tương quan giữa các mặt A, B, C, D của vật thể với các hình chiếu 1, 2, 3, 4, 5 của các mặt.

Trả lời:

*

Bài 2 trang 54 Công nghệ 8: Cho các hình chiếu đứng 1, 2, 3; hình chiếu bằng 4, 5, 6; hình chiếu cạnh 7, 8, 9 và các vật thể A, B, C. Hãy điền số thích hợp vào bảng 2 để chỉ rõ sự tương quan giữa các hình chiếu với vật thể.

Trả lời:

*

Bài 3 trang 55 Công nghệ 8: Đọc bản vẽ và các hình chiếu, sau đó đánh dấu (x) vào bảng 3 và 4 để chỉ rõ sự tương quan giữa các khối và hình chiếu của chúng.

Xem thêm: Máy Biến Áp Đối Xứng Là Gì Xịn, Nguồn Đối Xứng Là Gì

Trả lời:

h.4a

Hình dạng khốiABC
Hình trụx
Hình hộpx
Hình chóp cụtx

h.4b

Hình dạng khốiABC
Hình trụx
Hình nón cụtx
Hình chỏm cầux

Bài 4 trang 55 Công nghệ 8: Hãy vẽ hình cắt (ở vị trí hình chiếu đứng) và hình chiếu bằng cảu các chi tiết A, B, C theo kích thước đã cho.

Trả lời:

+Chi tiết A:

*

+Chi tiết B:

*

+Chi tiết C:

*

Bài 5 trang 55 Công nghệ 8: Đọc lại các bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, bản vẽ nhà trong sgk

Trả lời:

Tóm tắt

+ Bản vẽ chi tiết bao gồm các hình biểu diễn, các kích thước và các thông tin cần thiết khác để xác định chi tiết đó

+ Bản vẽ lắp diễn tả hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm

+ Bản vẽ nhà gồm hình biểu diễn (mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt …) và các số liệu xác định hình dạng, kích thước và kết cấu ngôi nhà