Đông phái mạnh Á là mong nối thân hai châu lục, hai biển nó tất cả vị trí quan trọng đối với các nước sinh sống châu Á thích hợp và trái đất nói chung, vị trí đó đã tác động như ráng nào tới đặc điểm dân cư, xóm hội của những nước trong khu vực. Chúng ta cùng tò mò qua bài học kinh nghiệm hôm nay:Bài 15: Đặc điểm dân cư, buôn bản hội Đông phái nam Á


1. Nắm tắt lý thuyết

1.1. Đặc điểm dân cư

1.2. Đặc điểm xã hội

2. Rèn luyện và củng cố

2.1. Trắc nghiệm

2.2. Bài tập SGK

3. Hỏi đáp bài 15 Địa lí 8


*

Lãnh thổ

Số

(triệu người)

Mật độ số lượng dân sinh trung bình (người/km2)

Tỉ lệ ngày càng tăng tự nhiên(%)

Đông phái nam Á

536

119

1,5%

Châu Á

3766*

119

1,3

Thế giới

6215

46

1,3

So sánh số dân, mật độ dân số trung bình, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của khoanh vùng Đông nam Á đối với châu Á, và quả đât ? Rút ra thừa nhận xét về điểm sáng dân cư Đông nam giới Á?Đông phái mạnh Á là vùng đông dân (536 triệu người),chiếm 14,2% dân số châu Á, 8,6% dân số thế giới. Tỷ lệ dân số bởi trung bình của châu Á, vội hơn 2 lần so với ráng giới. Tỉ lệ tăng thêm tự nhiên cao hơn châu Á và nắm giới, đạt 1,5% (năm 2002).Là khoanh vùng đông dân.Mật độ số lượng dân sinh cao hơn trung bình của rứa giới.Tỉ lệ tăng thêm dân số tự nhiên ở mức độ cao.? dân số đông sẽ sở hữu được những thuận lợi, trở ngại gì trong cải cách và phát triển kinh tế?Thuận lợi: dân số trẻ tạo thành nguồn lao rượu cồn lớn, thị trường tiêu thụ rộng...Khó khăn: sức ép đối với vấn đề bài toán làm, y tế,giáo dục, văn hóa.. Diện tích đất trung bình đầu người bị thu hẹp…? Theo em những nước cần phải có những giải pháp gì để ngăn cản gia tăng dân số?Các nước bắt buộc tiến hành chế độ dân số, nâng cao ý thức, cải thiện đời sống của người dân để kiểm soát được vụ việc dân số.

Bạn đang xem: Please wait

*

(Lược đồ mật độ dân số và những thành phố bự của khoanh vùng Đông nam giới Á)

Dân cư phân bố không đều, tập trung đông đúc sinh hoạt đồng bằng và ven biển.

*

(Bảng số liệu một số thông tin khu vực Đông phái mạnh Á năm 2002)

Đông phái nam Á có 11 quốc giaCó nhiều dân tộc thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it với Ô-xtra-lô-it.Đa dạng về ngôn ngữ.

1.2. Đặc điểm làng mạc hội


*

Các nước trong khu vực Đông nam Á có nhiều nét tương đồng trong:Lịch sử đương đầu giải phóng dân tộc: thuộc là thuộc địa của thực dân châu Âu ( Pháp, Anh, Hà Lan...)sau chiến tranh trái đất II nổi lên đấu tranh giải hòa dân tộc.Trong sinh hoạt: lúa gạo là nguồn hoa màu chính.Trong sản xuất: trồng lúa nước, đem trâu, trườn làm mức độ kéo.

→Tất cả hầu như nét tương đương trên là đều điều kiện dễ ợt cho sự hòa hợp tác trọn vẹn để cùng nhau đưa nền kinh tế tài chính của quanh vùng ngày càng đi lên.

Xem thêm: Gdcd 11 Bài 11: Chính Sách Dân Số Và Giải Quyết Việc Làm, Giải Bài Tập Giáo Dục Công Dân 11

Các nước trong khoanh vùng vừa gồm có nét tương đương trong lịch sử vẻ vang đấu tranh giành hòa bình dân tộc, trong phong tục tập quán, tiếp tế và sinh sống vừa có sự đa dạng trong văn hóa từng dân tộc.