Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Trắc nghiệm công nghệ 9 bài 14: Thực hành: Bón phân thúc đến cây ăn quả bao gồm đáp án - Trồng cây nạp năng lượng quả

Câu hỏi trắc nghiệm công nghệ 9 bài xích 14: Thực hành: Bón phân thúc cho cây nạp năng lượng quả bao gồm đáp án

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm technology 9 bài bác 14: Thực hành: Bón phân thúc cho cây ăn uống quả tất cả đáp án chi tiết giúp học viên ôn tập trắc nghiệm công nghệ 9.

Bạn đang xem: Ê

Câu 1. Quy trình bón thúc mang đến cây ăn quả có mấy bước?

A.1 B.2

C.3 D.4

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Quy trình bón thúc đến cây nạp năng lượng quả có 4 cách như sau:

+ cách 1: Xác xác định trí bón phân

+ bước 2: Cuốc rãnh hoặc đào hố bón phân

+ bước 3: Bón phân vào rãnh hoặc hố và che đất

+ cách 4: Tưới nước


Câu 2. Bước 1 của tiến trình bón thúc mang lại cây ăn uống quả là:

A. Xác xác định trí bón phân

B. Cuốc rãnh hoặc đào hố bón phân

C. Bón phân vào rãnh hoặc hố và tủ đất

D. Tưới nước

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Quy trình bón thúc cho cây ăn quả tất cả 4 cách như sau:

+ bước 1: Xác xác định trí bón phân

+ bước 2: Cuốc rãnh hoặc đào hố bón phân

+ bước 3: Bón phân vào rãnh hoặc hố và tủ đất

+ cách 4: Tưới nước


Câu 3. Bước 2 của quy trình bón thúc cho cây nạp năng lượng quả là:

A. Xác định vị trí bón phân

B. Cuốc rãnh hoặc đào hố bón phân

C. Bón phân vào rãnh hoặc hố và lấp đất

D. Tưới nước

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Quy trình bón thúc mang lại cây nạp năng lượng quả bao gồm 4 bước như sau:

+ cách 1: Xác định vị trí bón phân

+ cách 2: Cuốc rãnh hoặc đào hố bón phân

+ bước 3: Bón phân vào rãnh hoặc hố và tủ đất

+ bước 4: Tưới nước


Câu 4. Bước 3 của các bước bón thúc cho cây ăn uống quả là:

A. Xác xác định trí bón phân

B. Cuốc rãnh hoặc đào hố bón phân

C. Bón phân vào rãnh hoặc hố và đậy đất

D. Tưới nước

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Quy trình bón thúc đến cây ăn quả bao gồm 4 cách như sau:

+ bước 1: Xác định vị trí bón phân

+ bước 2: Cuốc rãnh hoặc đào hố bón phân

+ bước 3: Bón phân vào rãnh hoặc hố và bao phủ đất

+ cách 4: Tưới nước


Câu 5. Bước 4 của quá trình bón thúc mang lại cây nạp năng lượng quả là:

A. Xác xác định trí bón phân

B. Cuốc rãnh hoặc đào hố bón phân

C. Bón phân vào rãnh hoặc hố và che đất

D. Tưới nước

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Quy trình bón thúc mang lại cây ăn quả tất cả 4 cách như sau:

+ bước 1: Xác định vị trí bón phân

+ cách 2: Cuốc rãnh hoặc đào hố bón phân

+ bước 3: Bón phân vào rãnh hoặc hố và bao phủ đất

+ cách 4: Tưới nước


Câu 9. Người ta bpns vào hố trồng cây một số loại phân nào?

A. Phân chuồng

B. Phân hóa học

C. Cả A cùng B rất nhiều đúng

D. Ko bón bất cứ loại phân nào

Hiển thị đáp án

Câu 10. Cần chuẩn bị mấy một số loại phân hóa học cho câu hỏi bón thúc cây cối ăn quả?

A. 1 B. 2

C. 3 D. 4

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Cần chuẩn bị 3 các loại phân hóa học cho việc bón thúc cây trồng ăn quả: phân đạm, phân lân, phân kali.


Câu 11. Phân đạm cần sử dụng cho bón thúc cây ăn quả có kí hiệu là:

A. N B. P

C. K D. Cả 3 câu trả lời trên

Hiển thị đáp án

Câu 12. Phân lân sử dụng cho bón thúc cây ăn uống quả tất cả kí hiệu là:

A. N B. P

C. K D. Cả 3 lời giải trên

Hiển thị đáp án

Câu 13. Phân kali cần sử dụng cho bón thúc cây ăn quả gồm kí hiệu là:

A. N B. P

C. K D. Cả 3 giải đáp trên

Hiển thị đáp án

Câu 14. Người ta bón thúc vào địa điểm nào của cây trồng ăn quả?

A. Những khe rẽ của cây

B. Ngay gần kề gốc cây

C. Hướng trực tiếp đứng của tán cây xuống đất

D. Cả 3 vị trí trên

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Người ta chiếu hướng trực tiếp đứng của tán cây xuống đất, chính là vị trí hay bón phân mang đến cây ăn uống quả.

Xem thêm: Thực Hành Tìm Hiểu Vùng Công Nghiệp Truyền Thống Ở, Giải Bài Tập Địa Lí 7


Câu 15. Hình hình ảnh sau trên đây thuộc bước thứ mấy của các bước bón thúc mang lại cây ăn uống quả?

*

A. 1 B. 2

C. 3 D. 4

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Hình ảnh trên đang triển khai xác định vị trí bón phân bằng cách chiếu tán cây xuống đất.


Giới thiệu kênh Youtube premiolaureldeoro.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, premiolaureldeoro.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa huấn luyện và đào tạo lớp 9 mang đến con, được tặng kèm miễn tổn phí khóa ôn thi học tập kì. Phụ huynh hãy đk học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký kết ngay!