Dựa vào bảng thông tin (SGK trang 56) và những hiểu biết của bản thân, hãy cho biết việc hình thành thị trường chung châu Âu và việc sử dụng chung đồng ơ-rô đã tạo ra những thuận lợi gì cho các nước thành viên EU.

Bạn đang xem: Địa 11 bài 7 tiết 3


+Thủ tiêu những rủi ro khichuyển đổi tiền tệ, thuận lợi lưu chuyển vốn, đơn giản hòa công tác kế toán cáccông ty đa quốc gia.
– Việc chuyển đổi sang đồng ơ-rô có thể xẩy ra tình trạng giá hàng tiêu dùng tăng cao và dẫn tới lạm phát.
-Dựa vào bảng 7.2, hãy vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng GDP, dân số của EU và một số nước trên thế giới.
-Dựa vào biểu đồ đã hoàn thành và những hiểu biết của bản thân, hãy nhận xét về vị trí kinh tế của EU trên trường quốc tế.

Bảng 7.2. TỈ TRỌNG GDP, DÂN SỐ CỦA EU VÀ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI, NĂM 2004

(Đơn vị: %)

Chỉ số

Các nước, khu vực

GDP

Dân số

EU

31,0

7,1

Hoa Kì

28,5

4,6

Nhật Bản

11,3

2,0

Trung Quốc

4,0

20,3

Ấn Độ

1,7

17,0

Các nước còn lại

23,5

49,0


=>EU đứng đầu TG về tổng GDP. trở thành trung tâm KT lớn hàng đầu thế giới vượt qua cả Hoa Kì, Nhật Bản.
*

– Tỷ trọng của EU trong xuất khẩu của thé giới và tỷ trọng xuất khẩu/ GDP đứng đầu thế giới, vượt xa (gấp 4 lần) Hoa Kì và (gấp 6 lần) Nhật Bản.
*

Dựa vào bảng số liệu trên, trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4:

Câu 1.Để thể hiện được tỉ trọng GDP, số dân của EU và một số nước trên thế giới, biểu đồ thích hợp là

A. Biểu đồ đường.

B. Biểu đồ miền.

C. Biểu đồ tròn.

D. Biểu đồ kết hợp (cột và đường).

Hiển thị đáp án

Đáp án:C

Giải thích :Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài, ta thấy biểu đồ tròn là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tỉ trọng GDP, số dân của EU và một số nước trên thế giới năm 2014.


Câu 2.Khi vẽ hai biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu GDP, số dân của EU và một số nước trên thế giới năm 2014 thì bán kính hình tròn

A. Thể hiện cơ cấu GDP lớn hơn.

B. Hai biểu đồ bằng nhau.

C. Thể hiện cơ cấu dân số lớn hơn.

D. Tùy ý người vẽ.

Hiển thị đáp án

Đáp án:B

Giải thích :Khi vẽ hai biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu GDP, số dân của EU và một số nước trên thế giới năm 2014 thì bán kính hình tròn bằng nhau do chỉ có một mốc năm (năm 2014) và hai đối tượng không liên quan đến nhau (dân số và GDP).


Câu 3.Nhận xét nào sau đây là đúng với bảng số liệu trên?

A. EU là trung tâm kinh tế lớn hàng đầu thế giới, vượt HOA KÌ, Nhật Bản.

B. Tỉ trọng GDP của EU so với các nước ngày càng tăng.

C. Tỉ trọng số dân của EU so với các nước ngày càng tăng.

D. So với các nước, tỉ trọng GDP của EU lớn là do có số dân đông.

Hiển thị đáp án

Đáp án:A

Giải thích :Qua bảng số liệu trên, rút ra những nhận xét sau:

- EU có GDP lớn nhất (23,7%), tiếp đến là Hoa Kì (22,2%), Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ,… suy ra EU là trung tâm kinh tế lớn hàng đầu thế giới, vượt cả Hoa Kì, Nhật Bản, Trung Quốc,…

- EU có dân số tương đối ít (7%), ít hơn cả Trung Quốc (18,8%) và Ấn Độ (17,8%).


Câu 4.EU trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới là do

A. Có nhiều quốc gia thành viên.

B. Diện tích lớn, dân số đông hơn so với các khu vực khác.

C. Có tốc độ tăng trưởng cao hàng đầu thế giới.

D. Tạo ra thị trường chung và sử dụng một đồng tiền chung.

Hiển thị đáp án

Đáp án:D

Giải thích :EU đã thành công trong việc tạo ra một thị trường chung có khả năng đảm bảo cho hàng hóa, con người, dịch vụ, tiền vốn được tự do lưu thông giữa các nước thành viên và sử dụng một đồng tiền chung (ơ-rô). Nhờ những thành công này, EU đã trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu của thế giới.


*

BÀI 7. LIÊN MINH CHÂUÂU (EU)

1. Nhận biết

Câu 1: Trong ngoại thương, EU hạn chế nhập các mặthàng nào sau đây?

A. Dầu khí. B. Dệt, da. C.Than, sắt. D. Điện tử.

Câu 2: Cơ quan đầu não đứng đầu EU hiện nay là

A. Các ủy ban chính phủ. B. Hội đồng bộtrưởng. C. Quốc hội Châu Âu. D. Hội đồng Châu Âu.

Câu 3: Những quốc gia nào có vai trò sáng lập EU?

A. Italia, Pháp, Phần Lan, Đức, Thụy Điển. B. Pháp, Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan, Lucxambua.

C. Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. D. Đức, Anh, Pháp, Thụy Sĩ, Phần Lan, Bỉ.

Câu 4: Cơ quan có vai trò quantrọng trong các quyết định của EU là

A. Hội đồng Châu Âu. B. Cơ quan kiểm toán C. Nghị việnChâu Âu. D. Tòa án Châu Âu.

Câu 5: Trong thị trường chung châuÂu được tự do lưu thông về

A. conngười, hàng hóa, cư trú, dịch vụ. B. dịch vụ, hàng hóa, tiền vốn,con người.

C. dịch vụ,tiền vốn, chọn nơi làm việc. D. tiềnvốn, con người, dịch vụ, cư trú.

Câu 7: Liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơhình thành tại khu vực biên giới của các nước

A. Hà Lan, Bỉ, Đức. B. Hà Lan,Pháp, Áo. C. Bỉ, Pháp, Đan Mạch. D. Đức, HàLan, Pháp.

Câu 8: Các nước sáng lập máy bay E- bớt là

A. Đức,Ý, Pháp. B. Anh, Pháp, Bỉ. C. Đức, Pháp, Anh. D. Pháp, Anh, Ý.

Câu 9: Đường hầm giao thông dưới biển Măng - sơ nốiliền châu Âu lục địa với quốc gia nào sau đây?

A. Đức. B. Pháp. C.Anh. D. Đan Mạch.

Câu 10: Tự do lưu thông ở Thị trường chung châu Âubao gồm

A. hàng hóa, di chuyển, cư trú, tiền vốn. B. dịch vụ, tiền vốn, cư trú, văn hóa.

C. tiền vốn, di chuyển, văn hóa, hàng hóa. D. dịch vụ, hàng hóa, tiền vốn, di chuyển.

Câu11: Trụ sở hiện nay của liên minh châu Âu được đặt ở

A. Brucxen (Bỉ). B. Béc- lin (Đức). C. Pari (Pháp). D. Matxcova (Nga).

2. Thông hiểu

Câu 1: Quá trình mở rộng các nước thành viên EU chủyếu hướng về

A. phía Tây. B. phía Đông. C. phía Bắc. D. phía Nam.

Câu 2: Nhận định nào sau đây không đúng với EU?

A. Là một liên minh chủ yếu về an ninh và chínhtrị.

B. Liên minh ra đời trên cơ sở liên kết về kinhtế.

C. Số lượng thành viên của EU tính đến 2007 là27.

D. Tổ chức liên kết khu vực có nhiều thành côngnhất.

Câu 3: Nhận xét nào sau đây không đúng với ý nghĩa của liên kếtvùng?

A. Người dân được lựa chọn quốc giatrong vùng để làm việc.

B. Người dân được nhận thông tin báochí bằng ngôn ngữ của mỗi nước.

C. Sinh viên các nước trong vùng cóthể theo học những khóa đào tạo chung.

D. Các con đường xuyên biên giới không được xây dựng.

Câu 4: Tự do di chuyển trong Liênminh châu Âu không bao gồm nội dungnào sau đây?

A. Tự do đilại. B. Tự do cưtrú.

C. Tự dochọn nơi làm việc. D. Tự do thôngtin liên lạc.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng với mục đích của EU?

A. Xây dựng, phát triển một khu vực tự do lưuthông hàng hóa, dịch vụ.

B. Xây dựng, phát triển một khu vực tự do lưuthông con người, tiền vốn.

C. Xây dựng, phát triển một khu vực liên kếtkinh tế, luật pháp.

D. Xây dựng, phát triển một khu vực có sức mạnhkinh tế, quân sự.

Câu 6: Việc sử dụng đồng Ơ - rô không mang lại lợi ích nào sau đây choEU?

A. Nâng cao sức cạnh tranh thị trường chung châuÂu.

B. Thủ tiêu những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.

C. Thuận lợi cho việc chuyển giao vốn trong EU.

D. Thu hẹp trình độ phát triển kinh tế giữa cácnước thành viên.

Câu 7: Đặc điểm nào sau đây không đúng với thị trường chung châu Âu?

A. Người dân EU được tự do đi lại, cư trú, lựachọn nơi làm việc.

B. Các hạn chế đối với giao dịch thanh toán đượctăng cường.

C. Các nước EU có chính sách thương mại chungbuôn bán với ngoài khối.

D. Sản phẩm của một nước được tự do buôn bántrong thị trường chung.

Câu 8: Việc sử dụng đồng tiền chung (ơ-rô) trong EUcó vai trò

A. nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chungchâu Âu.

B. làm tăng rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.

C. làm cho việc chuyển giao vốn trong EU trở nênkhó khăn hơn.

D. công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốcgia trở nên phức tạp.

Câu 9: Hoạt động nào sau đây không thực hiện trong liên kết vùng Châu Âu?

A. Tự do đi sang nước láng giềng làm việc. B. Xuất bản tạp chí chung với nhiều thứ tiếng.

C. Phối hợp tổ chức khóa đào tạo chung. D. Tổ chức chung các hoạt động chính trị.

3. Vận dụng

Câu 1: Phát triển liên kết vùng ở châu Âu khôngnhằm chủ yếu vào việc thực hiện các hoạt động hợp tác, liên kết về

A. xã hội. B.văn hóa. C. chính trị. D. kinh tế.

Câu2: Ở Liên minh châu Âu (EU), một luật sư người I-ta-li-a có thể làm việc ởBéc - lin như một luật sư Đức là biểu hiện của

A. tựdo di chuyển. B. tựdo lưu thông tiền vốn.

C. tựdo lưu thông dịch vụ. D. tựdo lưu thông hàng hóa.

Câu 3: Một chiếc máy bay do Pháp sản xuất khi xuấtkhẩu sang Hà Lan

A. cần giấy phép của chính phủ Hà Lan.

B. phải nộp thuế cho chính phủ Hà Lan.

C. không phải nộp thuế cho chính phủ Hà Lan.

D. thực hiện chính sách thương mại riêng ở HàLan.

Câu 4: Ý nghĩa lớn nhất của việc đưa đồng Ơ - rôvào sử dụng chung trong Liên minh châu Âu là

A. thủ tiêu những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.

B. tạo thuận lợi cho việc chuyển giao vốn trongEU.

C. nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chungchâu Âu.

D. đơn giản hóa công tác kế toán của các doanhnghiệp.

Câu 5: Việc đưa vào sử dụng đồng tiền chung của EU không có tác dụng nào sau đây?

A. Sức cạnh tranh của thị trường chung Châu Âuđược nâng cao.

B. Triệt tiêu lạm phát, trở thành đồng tiền cógiá trị lớn nhất thế giới.

C. Việc chuyển giao vốn trong EU ngày càng trởnên thuận lợi hơn.

D. Việc thanh quyết toán của các doanh nghiệp đaquốc gia dễ dàng hơn.

Câu 6: Tự do lưu thông tiền vốn trong EU không phải là việc

A. bãi bỏ các rào cản đối với giao dịch thanhtoán.

B. các nhà đầu tư có thể chọn nơi đầu tư có lợinhất.

C. nhà đầu tư mở tài khoản tại các nước EU khác.

D. bỏ thuế giá trị gia tăng hàng hóa của mỗinước.

4. Vận dụng cao

Câu1: Giá nông sản của EU thấp hơn so với giá thị trường thế giới vì

A. EU đã hạn chế nhập khẩu nông sản. B. giá lao động nông nghiệp rẻ.

C. đầu tư nguồn vốn lớn cho nông nghiệp. D. trợ cấp cho hàngnông sản EU.

Câu 2: Ca-li-nin-grat là tỉnh nằm ngoài lãnh thổNga nhưng hết sức quan trọng vì

A. là điểm trung chuyển hàng hóa của Nga và EU.

B. là tỉnh giàu có về tài nguyên khoáng sản nhưdầu khí.

C. là tỉnh có đất đai phì nhiêu phát triển nôngnghiệp.

Xem thêm: Giải Bài Tập Địa Lí 9 Bài 33 : Vùng Đông Nam Bộ (Tiếp Theo 2)

D. là một trung tâm công nghiệp lớn của LiênBang Nga.

Câu 3: Nguyên nhân nào sau đây là đúng nhất trongviệc phát triển các liên kết vùng?