Bài 10. Cộng hòa Nhân dân china (Trung Quốc)

TIẾT 1: TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI

I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ LÃNH THỔ

- diện tích s: 9,57 triệu km2, khủng thứ 4 nhân loại (sau LB Nga, Ca-na-đa và Hoa Kì).

Bạn đang xem: Địa lí 11 bài 10 tiết 1

- sát 14 nước nhưng biên thuỳ là núi cao và hoang mạc làm việc phía Tây, Nam với Bắc.

- Phía Đông giáp biển, gần với Nhật Bản, Hàn Quốc, Đông nam giới Á (trong đó có Việt Nam).

II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

- thoải mái và tự nhiên Trung Quốc đa dạng, tất cả sự biệt lập rõ rệt thân miền Đông và miền Tây.

*

1. Miền Đông

- Địa hình thấp, đa phần là đồng bằng châu thổ, khu đất phù sa color mỡ.

- khí hậu cận nhiệt đới gió mùa và ôn đới gió mùa, lượng mưa tương đối lớn.

- Sông ngòi: hạ lưu các con sông lớn, dồi dào nước.

- khoáng sản có nhiên liệu, quặng sắt, quặng kim loại màu…

2. Miền Tây

- Địa hình núi cao, các sơn nguyên béo tốt xen bể địa.

- nhiệt độ ôn đới lục địa khô hạn với khí hậu núi cao.

- Sông ngòi ít, mối cung cấp sông tập trung ở một vài vùng núi với cao nguyên.

- tài nguyên dầu mỏ, than, sắt, thiếc, đồng…

3. Dễ dãi và nặng nề khăn

a) Thuận lợi

- trở nên tân tiến nông nghiệp: cây ôn đới cùng cận đới.

- cách tân và phát triển công nghiệp khai khoáng, thủy điện.

- cải cách và phát triển lâm nghiệp, giao thông vận tải biển.

b) nặng nề khăn

- Bão lụt làm việc miền Đông.

- thô hạn sinh hoạt miền Tây, hoang mạc hóa.

- cải cách và phát triển giao thông vận tải đường bộ lên miền Tây cực nhọc khăn…

III. DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI

1. Dân cư

a) Dân số

- dân số đông nhất nạm giới.

- Tỉ lệ ngày càng tăng dân số tự nhiên của china giảm, song số người tăng hàng năm vẫn cao.

→ Nguồn lực lượng lao động dồi dào, thị phần rộng.

→ nặng nề khăn: gánh nặng đến kinh tế, thất nghiệp, chất lượng cuộc sống chưa cao, ô nhiễm và độc hại môi trường.

→ Giải pháp: chuyển động nhân dân thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình; xuất khẩu lao động.

- gồm trên 50 dân tộc khác nhau, tạo cho sự đa dạng chủng loại về bản sắc văn hóa và truyền thống cuội nguồn dân tộc.

b) phân bố dân cư

- cư dân phân ba không đều:

+ 63% dân sống sinh sống nông thôn, dân thành thị chỉ chiếm 37%. Tỉ lệ dân số thành thị vẫn tăng nhanh.

+ Dân cư triệu tập đông ở miền Đông, thưa thớt ở miền Tây.

→ Ở miền Đông, fan dân bị thiếu câu hỏi làm, thiếu bên ở, môi trường xung quanh bị ô nhiễm. Ở miền Tây lại thiếu thốn lao hễ trầm trọng.

→ Giải pháp: cung ứng vốn phân phát triển tài chính ở miền Tây.

Xem thêm: Đới Nóng Môi Trường Xích Đạo Ẩm, Bài 5: Đới Nóng

2. Thôn hội

- cải tiến và phát triển giáo dục: Tỉ lệ người biết chữ tự 15 tuổi trở lên gần 90% (2005) → đội hình lao cồn có chất lượng cao.