- Chọn bài -Bài 8 Tiết 1: Tự nhiên, dân cư, xã hộiBài 8 Tiết 2: Kinh tếBài 8 Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi GDP và phân bố nông nghiệp của Liên bang Nga

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải Bài Tập Địa Lí 11 – Bài 8 Tiết 2: Kinh tế giúp HS giải bài tập, các em sẽ có được những kiến thức phổ thông cơ bản, cần thiết về các môi trường địa lí, về hoạt động của con người trên Trái Đất và ở các châu lục:

Trả lời câu hỏi Địa Lí 11 Bài 8 trang 68: Dựa vào hình 8.6, hãy nhận xét tốc độ tăng trưởng GDP của LB Nga. Nêu những nguyên nhân chủ yếu của sự tăng trưởng đó.

Trả lời:

* Nhận xét:

– Tốc độ tăng trưởng của LB Nga tăng lên, tuy nhiên còn biến động.

Bạn đang xem: Địa lí 11 bài 8 tiết 2

+ Giai đoạn 1990 – 1998: tốc độ tăng trưởng liên tục âm.

=> Nguyên nhân: cơ chế kinh tế bộc lộ nhiều yếu kém, Liên bang Xô Viết tan rã.

+ Giai đoạn 1999 -2005: tốc độ tăng trưởng tăng lên và đạt giá trị dương.

=> Nguyên nhân: nhờ chiến lược kinh tế mới đưa nền kinh tế LB Nga thoát khỏi khủng hoảng, dần ổn định và đi lên.

Bài 1 trang 72 Địa Lí 11: Trình bày vai trò của LB Nga trong Liên bang Xô Viết trước đây và những thành tựu mà LB Nga đạt được sau năm 2000.

Trả lời:

* Vai trò của LB Nga trong Liên bang Xô Viết trước đây:

– Sau cách mạng tháng Mười Nga thành công (1917), Liên Bang Xô viết được thành lập, LB Nga là một thành viên và đóng vai trò chính trong việc tạo dựng Liên Xô trở thành cường quốc.

– Tỉ trọng một số sản phẩm công, nông nghiệp của LB Nga luôn chiếm trên 50% đến 90% trong Liên Xô.

* Những thành tựu mà LB Nga đạt được sau năm 2000:

– Sản lượng các ngành kinh tế tăng.

– Dự trữ ngoại tệ lớn thứ tư thế giới (năm 2005).

– Đã thanh toán xong các khoản nợ nước ngoài từ thời kì Xô Viết, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

– Xuất siêu ngày càng tăng.

– Vị thế ngày càng tăng trên trường quốc tế.

Bài 2 trang 72 Địa Lí 11: Dựa vào bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC CỦA LB NGA

(Đơn vị: triệu tấn)

Năm1995199819992000200120022005
Sản lượng62,046,953,864,383,692,078,2

Hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sản lượng lương thực của LB Nga qua các năm. Rút ra nhận xét.


Trả lời:

*

Nhận xét:

Sản lượng lương thực của LB Nga tăng lên nhưng còn biến động:

– Từ 1995 – 1998: sản lượng lương thực giảm, thời kì này kinh tế LB Nga rơi vào khủng hoảng kéo dài.

– Giai đoạn 1998 – 2005: sản lượng lương thực tăng lên nhanh. Đây là kết quả của chiến lược kinh tế mới.

Xem thêm: Câu Hỏi Trắc Nghiệm Địa 9 Theo Bài 33 Có Đáp Án: Vùng Đông Nam Bộ (Tiếp)

Bài 3 trang 72 Địa Lí 11: Nêu tên những ngành công nghiệp mà LB Nga đã hợp tác với Việt Nam (trước đây và hiện nay).

Trả lời:

Những ngành công nghiệp mà LB Nga đã hợp tác với Việt Nam: thủy điện, dầu khí.