Tỷ lệ free-float là tỷ lệ trọng lượng cổ phiếu từ bỏ do chuyển nhượng so với khối lượng cổ phiếu vẫn lưu hành trên thị trường.

Bạn đang xem: Free float là gì

Tỷ lệ free-float (f) được tính theo cách làm sau :


*

Các ngôi trường hợp cổ phiếu không từ bỏ do ủy quyền bao gồm:

– cp của các đối tượng người sử dụng còn trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo pháp luật của pháp luật như: cổ đông sáng lập, phân phát hành biệt lập dưới 100 đơn vị đầu tư, vạc hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên, cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng của người sử dụng FDI khi đưa sang doanh nghiệp cổ phần, những trường hợp hạn chế chuyển nhượng ủy quyền khác thoe quy định;

– Cổ phiếu thuộc về của cổ đông nội bộ và người có liên quan;– Cổ phiếu thuộc về của người đóng cổ phần chiến lược;– Cổ phiếu thuộc sở hữu của người đóng cổ phần nhà nước;– Cổ phiếu thuộc về của cổ đông lớn, không tính công ty quản lý quỹ, doanh nghiệp chứng khoán, công ty bảo hiểm nhân thọ, công ty bảo hiểm( trừ lúc việc chi tiêu nhằm mục tiêu chiến lược), Quỹ tương hỗ, Quỹ đầu tư, các doanh nghiệp chi tiêu mang đặc thù tự doanh, ETFs. Sở hữu cp của cổ đông phệ vẫn bị giảm bớt chuyển nhượng cho đến khi phần trăm nắm giữ giảm dưới 4%;– Sở hữu chéo trực tiếp giữa những công ty trực thuộc chỉ số.


2.Làm tròn phần trăm free-float


Tỷ lệ free-float sẽ được gia công tròn theo các khoảng số lượng giới hạn sau


*

3. Xem xét tỷ lệ free-float


Tỷ lệ free-float của những cổ phiếu thành phía bên trong rổ chỉ số sẽ được xem xét điều chỉnh tổng thể theo định kỳ 06 tháng/ lần vào cùng thời gian xem xét thời hạn chỉ số . Tỷ lệ free-float của cổ phiếu thành phần cũng có thể được cập nhật ngay vào kỳ khi cổ phiếu có sự kiện công ty hoặc những thông tin khác dẫn đến phần trăm free-float thay đổi từ 5% điểm trở lên.Khi điều chỉnh xác suất free-float, thông số chia (BMV) cũng trở thành được điều chỉnh để bảo vệ tính thường xuyên của chỉ số.

Xem thêm: Hệ Số Nguy Cơ Phá Sản ( Z Score Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích


*

Thời điểm lúc này VHM bao hàm 5 cổ đông thuộc diện mua bán phải báo cáo. Tổng số cp thuộc dạng không tự do chuyển nhượng ủy quyền của VHM là: 2.020.390.818 CP.

Khối lượng CP VHM tự do chuyển nhượng ủy quyền là: 3.349.510.000 – 2.020.390.818 = 1.329.119.182 

Như vậy xác suất free-float của cổ phiếu VHM đã là: 

*
theo hình thức sẽ được gia công tròn thành 40%.