Vẽ biểu đồ thích hợp nhất diễn đạt sự biến hóa cơ cấu quý giá xuất khẩu sản phẩm hoá phân theo nhóm hàng và nêu nhận xét.


-->