Câu hỏi: Em cho thấy những qui định và vật tư cần đến bài thực hành thực tế này?

Trả lời: Để làm bài thực hành này em cần sẵn sàng các luật pháp và đồ dùng liệu:

- Dụng cụ: Eke, bút chì, tẩy, dao (để gọt bút chì).

Bạn đang xem: Giải bài tập công nghệ 8

Bảng 5.1

đồ vật thể

Bản vẽ

A

B

C

D

1

2

3

4

- trang bị liệu: Giấy vẽ khổ 11 (A4). Giấy nháp, giấy nhám mịn (để mài đầu bút chì).

- SGK. Vở bài xích tập.

Câu hỏi: Em bao gồm cần chuẩn bị thước với compa như SGK trả lời không?

Trả lời: Để vẽ những hình trong bài xích này em chỉ việc eke là đủ, không bắt buộc gì cho thước (có lẽ SGK nói thước dẹt), compa lại càng không yêu cầu vì không phải vẽ con đường tròn hay con đường trung trục hoặc phân giác.

Câu hỏi: Đọc các phiên bản vẽ hình chiếu 1,2,3,4 (hình 5.1 SGK) và so sánh với những vật thể A, B, C, D (hình 5.2 SGK) bằng phương pháp đánh lốt 'x' vào bảng 5.1 để chứng thật sự khớp ứng giữa các phiên bản vẽ và những vật thể.

Xem thêm: Số Ref Là Gì ? Ref Là Viết Tắt Của Từ Gì? Ý Nghĩa Của Ref Ý Nghĩa Của Ref Trong Những Lĩnh Vực Khác Nhau

Trả lời: Đối chiếu các phiên bản vẽ hình chiếu 1, 2, 3,. 4 (hình 5.1 SGK) với những vật thể A, B, C, D (hình 5.2 SGK) em hoàn toàn có thể đánh lốt ‘x’ vào bảng 5.1 để chứng thực sự tương xứng giữa các bản vè và các vật thể.

Câu hỏi: Hãy vẽ các hình chiếu đứng, chiếu bằng và chiếu cạnh của vật dụng thể A, B, C, D?

Bảng 5.1

đồ dùng thể

Bản vẽ

A

B

C

D

1

x

2

x

4

x

4

x

Trả lời: bản vẽ những hình chiếu đứng, chiếu bởi và chiếu cạnh của đồ gia dụng thể A, B, C, D được mô tả ở hình 19

*