Trong bài học kinh nghiệm này những em sẽ tiến hành hướng dẫnThực hành Sự hoạt động của các dòng biển cả trong đại dươngqua đó các em sẽ được quan giáp trên bản đồ và phân biệt được dòng biển khơi nóng, lạnh. Xác kim chỉ nan chảy tương tự như vị trí và điểm sáng của dongf biển khơi nóng - lạnh như vậy nào.

Bạn đang xem: Giải bài tập địa lí 6 bài 25 thực hành


1. Nắm tắt lý thuyết

2. Luyện tập và củng cố

2.1. Trắc nghiệm

2.2. Bài bác tập SGK

3. Hỏi đáp bài 25 Địa lí 6


*

*

(Hinh 64. Bạn dạng đồ các dòng biển lớn trong Đại dương tính giới)

1. Dựa vào phiên bản đồ các dòng biển lớn trong Đại cõi dương trần giới, hãy

Cho biết vị trí với hướng chảy của những dòng biển cả nóng với lạnh sinh hoạt nửa cầu Bắc, trong Đại Tây Dương và thái bình Dương.Cho biết vị trí và hướng chảy của các dòng biển cả ở nửa ước Nam.So sánh vị trí cùng hướng chảy của các dòng biển khơi nói trên nghỉ ngơi nửa cầu Bắc cùng nửa ước Nam, từ đó rút ra dấn xét chung về phía chảy của những dòng biển lớn nóng là rét trong Đại cõi dương trần giới.Hướng dẫn trả lời:Vị trí và hướng chảy của những dòng biển cả nóng với lạnh ở nửa mong Bắc:Đại Tây Dương:Dòng biển cả nóng Gơn-xrim, rã từ chí tuyến đường Bắc lên Bắc Âu, Mỹ.Dòng hải dương nóng Guy-an, rã từ Bắc xích đạo lên 30oB.Dòng hải dương lạnh Grơn-len, tung từ vùng cực Bắc xuống chí tuyến.Thái Bình Dương:Dòng biển khơi nóng Cư-rô-si-ô, tung từ xích đạo lên Đông Bắc.Dòng biển cả nóng Alaxca, tan từ xích đạo lên Tây Bắc.Dòng đại dương lạnh Ca-li-fooc-ni-a, chảy từ 40o B rã về xích đạo.Vị trí và hướng chảy của những dòng biển cả nóng với lạnh làm việc nửa ước Nam:Đại Tây Dương:Dòng biển nóng Bra-xin, chảy từ xích đạo tan về Nam.Dòng đại dương lạnh Ben-ghê-la, tung từ phía nam giới lên xích đạo.Thái Bình Dương:Dòng biển nóng Đông Úc, tan từ xích đạo chảy về phía Đông Nam.Dòng đại dương lạnh Pê-ru, tung từ phía nam 60oN lên xích đạo.So sánh cùng nhận xét:Hầu hết các dòng biển cả Nóng sinh hoạt hai phân phối cầu đều khởi nguồn từ vĩ độ rẻ chảy lên vùng vĩ độ Cao.Các dòng biển Lạnh làm việc hai buôn bán cầu lên đường ở vùng vĩ chiều cao chảy về vùng vĩ độ Thấp.

2. Nhờ vào lược thứ hình 65 (trang 76 SGK Địa lý 6) dưới đây, hãy

So sánh ánh sáng của các địa điểm A,B,C,D thuộc nằm bên trên một vĩ độ 60oB.Từ đối chiếu trên, nêu tác động của những dòng biển khơi nóng cùng lạnh cho khí hậu phần lớn vùng ven biển mà bọn chúng đi qua.

*

Hinh 65. Nhiệt độ độ của những vùng ven bờ biển có hải lưu giữ chảy qua

Hướng dẫn trả lời:Điểm A, B nằm cạnh sát dòng biển khơi lạnh Nên nhiệt độ thấp hơn.Điểm C, D nằm cạnh sát dòng đại dương nóng Nên ánh sáng cao hơn.

Xem thêm: Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Tiếng Anh Là Gì, Tiếng Anh Chuyên Ngành Vị Trí Hành Chính Nhân Sự

→ Kết luận:

Dòng hải dương Nóng khiến cho nhiệt độ các vùng ven biển cao hơn các vùng cùng vĩ độ.Dòng biển Lạnh làm cho nhiệt độ những vùng ven bờ rẻ hơn những vùng thuộc vĩ độ.