Nhằm mục tiêu giúp học sinh thuận tiện làm bài bác tập về nhà trong Vở bài bác tập Địa Lí lớp 8, shop chúng tôi biên soạn giải Vở bài bác tập Địa Lí lớp 8 bài bác 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông nam giới Á tuyệt nhất, ngắn gọn bám sát nội dung giấy tờ bài tập Địa lí 8.

Bài 1 trang 33 Vở bài tập Địa Lí 8: Vẽ biểu đồ hình cột biểu thị tỉ lệ tăng trưởng tài chính năm 2000 của một trong những nước Đông phái mạnh Á theo bảng số liệu dưới đây:

NướcTỉ lệ tăng trưởng (%)NướcTỉ lệ lớn mạnh (%)
In-đô-nê-xi-a4,8Thái Lan4,4
Ma-lai-xi-a8,3Việt Nam6,7
Phi-lip-pin4,0Xi-ga-po9,9

Lời giải:

Biểu đồ biểu thị tỉ lệ tăng trưởng tài chính của một số trong những nước

Đông nam giới Á năm 2000

*

Bài 2 trang 33 Vở bài tập Địa Lí 8: Điền câu chữ (tăng hoặc giảm) vào sơ đồ diễn đạt xu hướng chuyển đổi tỉ trọng của các quanh vùng kinh tế vào GDP của khu vực Đông phái mạnh Á.

*

Lời giải:

*

Bài 3 trang 34 Vở bài xích tập Địa Lí 8: phụ thuộc bảng dưới đây, hãy tính tỉ lệ sản lượng lúa, cà phê của những nước Đông nam Á và của châu Á so với nhân loại (năm 2000). Ghi hiệu quả vào cột trống vào bảng:

*

Lời giải:

*

Bài 4 trang 34 Vở bài xích tập Địa Lí 8: Điền vào sơ đồ sau đây các nội dung phù hợp.

*

Lời giải:

*

Bài 5 trang 34 Vở bài xích tập Địa Lí 8: Đông nam giới Á có những đk tự nhiên dễ dàng để trồng lúa nước:

( Đánh dấu X vào ô trống gồm ý đúng nhất)

a)Đất phù sa color mỡ, nhiệt độ nóng ẩm, sông ngòi dày đặc
b)Đất phù sa màu mỡ, khí hậu gió mùa, nguồn nước dồi dào
c)Đất phù sa color mỡ, khí hậu nóng ẩm, nguồn nước dồi dào
d)Đất phù sa color mỡ, nhiệt độ gió mùa, sông ngòi dày đặc

Lời giải:

( Đánh dấu X vào ô trống tất cả ý đúng nhất)

a)Đất phù sa màu sắc mỡ, nhiệt độ nóng ẩm, sông ngòi dày đặc
Xb)Đất phù sa color mỡ, khí hậu gió mùa, mối cung cấp nước dồi dào
c)Đất phù sa màu sắc mỡ, khí hậu nóng ẩm, mối cung cấp nước dồi dào
d)Đất phù sa màu sắc mỡ, khí hậu gió mùa, sông ngòi dày đặc