Mọi sự trang bị và hiện tượng kỳ lạ trên nạm giới luôn trong quy trình vận cồn và phân phát triển. Tại sao nào dẫn đến việc vận dộng và cách tân và phát triển ấy? vào triết học và tôn giáo bao hàm quan điểm khác nhau về vụ việc này.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Kỹ năng và kiến thức trọng tâm

I. Mở đầu bài xích học

II. Nội dung bài xích học

1. Thế làm sao là mâu thuẫn?

Theo triết học Mac – Lê nin: Mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong những số ấy hai mặt trái lập vừa thống nhất với nhau vừa tranh đấu với nhau.

Bạn đang xem: Giải bài tập giáo dục công dân 10 bài 4

a. Mặt đối lập của mâu thuẫn.

Mặt đối lập của mâu thuẫn: Đó là phần lớn khuynh hướng, tính chất, quánh điểm….mà trong quy trình vận động, cải cách và phát triển của sự đồ dùng và hiện tượng chúng trở nên tân tiến theo những khunh hướng trái ngược nhau.Mặt đối lập của mâu thuẫn nói một cách khác là mặt đối lập biện chứng, là đông đảo mặt trái lập ràng buộc, thống nhất và chống chọi với nhau trong mâu thuẫn, chứ chưa phải là những mặt đối lập bất kì giữa sự vật, hiện tượng với việc vật, hiện tượng lạ kia…

b. Sự thống tuyệt nhất giữa các mặt đối lập.

Trong từng mâu thuẫn, hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau, là tiền đề tồn tại mang đến nhau. Triết học hotline đó là sự việc thống nhất giữa những mặt đối lập.

c. Sự chiến đấu giữa các mặt đối lập:

Các mặt trái lập cùng tồn tại bên nhau, đi lại và cải tiến và phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau, cần chúng luôn luôn tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau. Triết học điện thoại tư vấn đó là sự việc đấu tranh giữa các mặt đối lập.

2. Mâu thuẫn là xuất phát vận động, cải tiến và phát triển của sự vật cùng hiện tượng.

a. Giải quyết mâu thuẫn:

Bất cứ sự vật nào cũng chứa đựng mâu thuẫn. Khi xích míc cơ bạn dạng được giải quyết, thì sự vật cùng hiện tượng tiềm ẩn nó cũng chuyển biến thành sự đồ gia dụng và hiện tượng khác.

=> Sự chống chọi giữa các mặt trái chiều là bắt đầu vận động, cải tiến và phát triển của sự vật cùng hiện tượng.

b. Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng chiến tranh

Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng chống chọi giữa những mặt trái chiều chứ chưa phải bằng còn đường ổn định mâu thuẫn.

Xem thêm: Có Người Cho Rằng Hạnh Phúc Là Cầu Được Ước Thấy Em Có Đồng Ý Không Vì Sao ?

c. Bài học thực tiễn

Giải quyết mâu thuẫn phải có phương thức đúng, phải phân tích mâu thuẫn cụ thể trong tình trạng cụ thể.Phân tích quan hệ giữa những mặt đối lập, điểm mạnh, yếu đuối của từng mặt.Biết khác nhau đúng sai, tiến bộ, lạc hậu.Nâng cao thừa nhận thức thôn hội, cải cách và phát triển nhân cáchBiết thực hiện phề bình cùng tự phê bình.Tránh tư tưởng “dĩ hòa vi quý”.