Địa Lí 9 bài 10 (ngắn nhất): Thực hành: Vẽ cùng phân tích biểu đồ gia dụng về sự biến đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng bọn gia súc, gia cầm

Để giúp cho bạn học xuất sắc môn Địa Lí 9, phần dưới là danh sách các bài Giải bài tập Địa Lí 9 bài xích 10 (ngắn nhất): Thực hành: Vẽ với phân tích biểu trang bị về sự biến hóa cơ cấu diện tích s gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng lũ gia súc, gia cầm.

Bạn đang xem: Giải bài thực hành địa lí 9 bài 10

Câu hỏi 1 (trang 38 SGK Địa lí 9): Cho bảng số liệu:

Bảng 10.1. DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG, PHÂN THEO NHÓM CÂY

Năm 19902002
Tổng số9040,012831,4
Cây lương thực6474,68320,3
Cây công nghiệp1199,32337,3
Cây thực phẩm, cây nạp năng lượng quả, cây khác1366,12173,8

a) Hãy vẽ biểu đồ hình trụ thể hiện nay cơ cấu diện tích s gieo trồng các nhóm cây. Biểu đồ dùng năm 1990 có bán kính là 20 mm; biểu đồ vật năm 2002 có bán kính là 24 mm.

b)Từ bảng số liệu cùng biểu đồ sẽ vẽ, hãy dấn xét về sự đổi khác quy mô diện tích và tỉ trọng diện tích s gieo trồng của những nhóm cây.

Trả lời

a.Vẽ biểu đồ

- Thể một số loại biểu đồ: hình tròn

- Đơn vị vẽ: %

- xử lí số liệu:

Bảng: Cơ cấu diện tích s gieo trồng các nhóm cây (Đơn vị: %)

Loại cây19902002
Tổng số100100
Cây lương thực71,664,9
Cây công nghiệp13,318,2
Cây thực phẩm, cây ăn uống quả, cây khác15,116,9

- Vẽ biểu đồ

Biểu đồ mô tả cơ cấu diện tích s gieo trồng các nhóm cây tiến trình 1990 – 2002.

*

b.Nhận xét

- Quy mô diện tích s và tỉ trọng diện tích s gieo trồng những nhóm cây có sự chuyển dời rõ rệt qua những năm.

- Cây lương thực:

+ diện tích s gieo trồng có xu hướng tăng, tăng từ 6474,6 nghìn ha (1990) lên 8320,3 nghìn ha (2002), tăng 1845,7 nghìn ha.

+ Tỉ trọng diện tích s gieo trồng giảm từ 71,6% xuống 64,9%, sút là 6,7%.

- Cây công nghiệp:

+ diện tích gieo trồng tăng tự 1199,3 ngàn ha (1990) lên 2337,3 nghìn ha (2002), tăng 4,9%.

+ Tỉ trọng diện tích cây công nghiệp tăng trường đoản cú 13,3% (1990) lên 18,2% (2002), tăng 4,9%.

- Cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác

+ diện tích gieo trồng tăng từ bỏ 1366,1 nghìn ha (1990) lên 2173,8 nghìn ha (2002), tăng 807,7 nghìn ha.

+ Tỉ trọng diện tích s gieo trồng cây lâu năm tăng tự 15,1% (1990) lên 16,9% (2002), tăng 1,8%.

- nước ta đang cải cách và phát triển theo hướng nhiều mẫu mã hóa cây trồng.

Câu hỏi 2 (trang 38 SGK Địa lí 9): Dựa vào bảng số liệu 10.2:

a) Vẽ trên cùng hệ trục tọa độ tư đường trình diễn thể hiện nay chỉ số tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm qua các năm 1990, 1995, 2000, 2002

b) phụ thuộc vào bảng số liệu cùng biểu đồ đã vẽ, hãy dấn xét và lý giải tại sao bọn gia chũm và lũ lợn tăng? tại sao bọn trâu không tăng?

Trả lời

a.Vẽ biểu đồ

- Thể các loại biểu đồ: đường tăng trưởng

- Đơn vị vẽ: %

- Bảng cập nhật số liệu:

Chỉ số tăng trưởng (%)TrâuLợnGia cầm
1990100,0100,0100,0100,0
1995103,8116,7133,0132,3
2000101,5132,4164,7182,6
200298,6130,4189,0217,2

- Vẽ biểu đồ:

*

b.Nhận xét

- giai đoạn 1990 – 2002 số lượng lũ gia súc, gia cầm của nước ta đều tăng nhưng vận tốc tăng trưởng khác nhau.

+ Đàn lợn có vận tốc tăng nhanh nhất, tăng hơn 2,2 lần.

+ Đàn gia cố gắng tăng hơn 2 lần.

+ Đàn bò tăng tăng rộng 1,7 lần.

+ Đàn trâu không tăng.

- Giải thích:

+ Đàn lợn và gia cố gắng tăng nhanh vì đấy là nguồn cung cấp thịt đa phần cho con người; nguồn thức ăn uống cho chăn nuôi được đảm bảo; mức sống của fan dân được nâng cao, nhu cầu của thị phần về thịt, trứng tăng nhanh; các bề ngoài chăn nuôi được mở rộng hơn; chính sách khuyến khích vạc triển của phòng nước, dịch vụ thương mại cho chăn nuôi được đầu tư chi tiêu và chú trọng.

Xem thêm: Hệ Số Nguy Cơ Phá Sản ( Z Score Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

+ Đàn trâu không tăng do quy trình công nghiệp hóa văn minh hóa đất nước, nhu cầu về sức lực kéo giảm.