*
Thư viện Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lời bài hát

premiolaureldeoro.com xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh lớp 11 tài liệu Lý thuyết, trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm đầy đủ, chi tiết. Tài liệu có 10 trang tóm tắt những nội dung chính về lý thuyết Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm và 15 câu hỏi trắc nghiệm chọn lọc có đáp án. Bài học Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm môn GDCD lớp 11 có những nội dung sau:

Các nội dung được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn chi tiết giúp học sinh dễ dàng hệ thống hóa kiến thức, ôn luyện trắc nghiệm từ đó dễ dàng nắm vững được nội dung Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm GDCD lớp 11.

Bạn đang xem: Giáo dục công dân 11 bài 11

Mời quí bạn đọc tải xuống để xem đầy đủ tài liệu Lý thuyết, trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm:

GDCD 11 BÀI 11: CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

Phần 1: Lý thuyết GDCD 11 Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

1. Chính sách dân số

a. Tình hình dân số nước ta

- Dân số đông

- Quy mô dân số lớ

- Mật độ dân số cao

- Dân cư phân bố không hợp lí

- Giảm sinh chưa hiệu quả, chất lượng dân số thấp.

b. Mục tiêu và phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số

- Mục tiêu:

+Giảm tốc độ gia tăng dân số

+ Ổn định quy mô, cơ cấu dân số, phân bố dân cư hợp lí

+ Nâng cao chất lượng dân số nhằm phát huy nguồn lực cho đất nước.

- Phương hướng:

+ Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí

+ Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và giáo dục

+ Nâng cao hiểu biết của người dân

+ Nhà nước đầu tư đúng mức, thực hiện xã hội hóa công tác dân số, tạo điều kiện để mọi gia đình, cá nhân tự nguyện tham gia công tác dân số.

2. Chính sách giải quyết việc làm

a. Tình hình nước ta

- Thiếu việc làm ở thành thị và nông thôn

- Thu nhập thấp

- Số người trong độ tuổi lao động tăng

- Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp

- Số người đổ về thành thị kiếm việc làm ngày càng tăng

- Tỉ lệ thất nghiệp cao.

b. Mục tiêu và phương hướng cơ bản

- Mục tiêu:

+ Tập trung sức giải quyết việc làm ở thành thị và nông thôn

+ Phát triển nguồn nhân lực

+ Mở rộng thị trường lao động

+ Giảm tỉ lệ thất nghiệp

+ Tăng tỉ lệ người lao động qua đào tạo.

- Phương hướng:

+ Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ

+ Khuyến khích làm giàu theo pháp luật

+ Đẩy mạnh xuất khẩu lao động

+ Sử dụng hiệu quả nguồn vốn hiện có.

3. Trách nhiệm của công dân

- Chấp hành chính sách dân số, pháp luật về dân số

- Chấp hành chính sách giải quyết việc làm và pháp luật về lao động

- Động viên người thân và những người khác chấp hành

- Có ý chí vươn lên nắm bắt khoa học kĩ thuật tiên tiến, định hướng đúng đắn nghề nghiệp.

Phần 2: 15 câu hỏi trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Câu 1: Việc làm nào sau đây thể hiện trách nhiệm của mỗi công dân trong việc góp phần thực hiện chính sách dân số?

A.Sinh thật nhiều con để tạo nguồn lao động cho gia đình.

B.Sống tập trung ở thành phố vì có điều kiện kinh tế tốt.

C.Lựa chọn giới tính, chỉ sinh con trai để nối dõi tông đường.

D.Tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

Đáp án:

Mỗi công dân có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, đồng thời thực hiện tuyên truyền, vận động mọi người xung quanh thực hiện chính sách dân số.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2: Hành vi nào dưới đâychưathực hiện đúng chính sách dân số?

A.Thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình.

B.Sẵn sàng đi xây dựng vùng kinh tế mới.

C.Sinh nhiều con vì đông con hơn nhiều của.

D.Không có quan niệm trọng nam khinh nữ.

Đáp án:

Mỗi công dân cần nghiêm túc thực hiện chính sách dân số. Việc sinh nhiều con khiến dân số tăng nhanh, gây khó khăn trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 3: Nội dung nào sau đây thể hiện đúng thực trạng việc làm ở nước ta hiện nay?

A.Nguồn nhân lực hiện đại, có chất lượng cao.

B.Thừa lao động, thiếu việc làm là vấn đề bức xúc.

C.Tỉ lệ người lao động đã qua đào tạo cao.

D.Thị trường lao động rộng mở, nhiều cơ hội cho người lao động.

Đáp án:

Gần đây, chính phủ đã ban hành những chính sách nhằm tạo ra được nhiều việc làm mới. Tuy vậy, tình trạng thiếu việc làm ở nước ta vẫn là vấn đề rất bức xúc ở cả nông thôn và thành thị.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 4: Nội dung nàokhôngphải là mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta?

A.Phát triển nguồn nhân lực.

B.Mở rộng thị trường lao động.

C.Giữ nguyên tỉ lệ thất nghiệp.

D.Tăng tỉ lệ người lao động đã qua đào tạo nghề.

Đáp án:

Xem lại mục tiêu và phương hướng cơ bản để giải quyết việc làm

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5: Mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm của nước ta?

A.Tăng tỉ lệ người lao động đã qua đào tạo nghề.

B.Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

C.Phân bố dân cư hợp lí, nâng cao chất lượng dân số.

D.Tăng thu nhập bình quân đầu người cho nhân dân.

Đáp án:

Để giải quyết vấn đề việc làm, Đảng và Nhà nước ta đặt mục tiêu tập trung sức giải quyết việc làm ở cả thành thị và nông thôn, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường lao động, giảm tỉ lệ thất nghiệp, tăng tỉ lệ người lao động đã qua đào tạo nghề.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 6: Đâu là phương hướng để giải quyết vấn đề việc làm ở nước ta?

A.Mở rộng thị trường lao động.

B.Khuyến khích làm giàu theo pháp luật, tự do hành nghề.

C.Nâng cao chất lượng dân số.

D.Giảm tỉ lệ thất nghiệp.

Đáp án:

Để tạo nhiều việc làm mới với chất lượng ngày càng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, Đảng và Nhà nước khuyến khích công dân làm giàu theo pháp luật, tự do hành nghề, khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống, đẩy mạnh phong trào lập nghiệp của thanh niên.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7: Ý kiến nào sau đây phản ánh đúng tình hình dân số nước ta hiện nay?

A.Quy mô dân số vừa.

B.Tốc độ tăng dân số chậm.

C.Chất lượng dân số cao.

D.Mật độ dân số cao, phân bố chưa hợp lí.

Đáp án:

Quy mô dân số lớn, tốc độ tăng còn nhanh, kết quả giảm sinh chưa thật vững chắc, chất lượng dân số thấp, mật độ dân số cao, phân bố chưa hợp lí.

→ gây ra nhiều khó khăn to lớn đối với đất nước.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8: Nội dung nào sau đâykhôngphải là mục tiêu của chính sách dân số ở nước ta?

A.Giảm tốc độ gia tăng dân số.

B.Phân bố dân cư hợp lí.

C.Mở rộng thị trường lao động.

D.Nâng cao chất lượng dân số.

Đáp án:

Mở rộng thị trường lao động là phương hướng giải quyết chính sách giải quyết việc làm.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 9: Nội dung nào dưới đây thể hiện phương hướng để thực hiện chính sách dân số?

A.Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục kế hoạch hóa gia đình.

B.Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ.

C.Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

D.Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn.

Đáp án:

Để nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực và phát triển kinh tế - xã hội, ta cần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục với nội dung thích hợp, hình thức đa dạng nhằm phải biến rộng rãi các chủ trương, biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 10: Nhà nước ta đặt mục tiêu tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số là vì

A.Quy mô dân số lớn.

B.Mật độ dân số nhanh.

C.Kết quả giảm sinh chưa vững chắc.

D.Chất lượng dân số cao.

Đáp án:

Hiện nay, tuy đã giảm được mức sinh, nhận thức về dân số - kế hoạch hóa gia đình của người dân được nâng lên nhưng quy mô dân số còn lớn, vì vậy cần giảm tốc độ gia tăng dân số để ổn định vấn đề dân số.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 11: Nhà nước ta thực hiện nâng cao sự hiểu biết của người dân về vai trò của gia đình, bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, nhằm góp phần

A.Thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

B.Giảm quy mô dân số.

C.Nâng cao chất lượng dân số.

D.Phân bố dân số hợp lí.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài 3 Trang 78 Địa 11, Dựa Vào Bảng 9

Đáp án:

Nhà nước ta thực hiện nâng cao sự hiểu biết của người dân về vai trò của gia đình, bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, nhằm góp phần nâng cao chất lượng sân số về thể chất, trí tuệ, tinh thần.