Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Grab nghĩa là gì

*
*
*

grab
*

grab /græb/ danh từ dòng chộp; sự túm lấy, sự vồ lấy, sự tóm, sự cầm tóm lấyto make a grab at something: chộp lấy cái gì sự tước đoạt đoạt, sự chiếm đoạta polic of grab: chế độ chiếm chiếm (về chủ yếu trị và thương mại) (kỹ thuật) gàu xúc, gàu đớp máy xúc ((cũng) grab bucket) (đánh bài) lối đùa gráp (của trẻ con con) hễ từ chộp; túm, vồ lấy, tóm, bắt tước đoạt
cái kẹpcái mócgàu ngoạmgrab (bing) crane: đề nghị trục gàu ngoạmgrab bucket crane: đồ vật trục giao diện gàu ngoạmgrab crane: thiết bị trục loại gàu ngoạmgrab crane: bắt buộc trục gàu ngoạmgrab dredge: tàu cuốc gàu ngoạmgrab dredge: vật dụng xúc gồm gàu ngoạmgrab dredger: sản phẩm xúc giao diện gàu ngoạmgrab excavator: trang bị xúc bằng gàu ngoạmgrab excavator: thiết bị đào dạng hình gàu ngoạmreal grab: gàu ngoạm đấtgàu xúcalligator grab: gàu xúc vật dụng nghiềnmechanical grab: gàu xúc cơ khínắm lấyneo mócmáy xúcchain grab link: máy xúc chạy xíchgrab bucket: gàu vật dụng xúcgrab dredge: sản phẩm xúc dạng hình gầu ngoạmgrab dredge: thứ xúc gồm gàu ngoạmgrab dredger: đồ vật xúc giao diện gàu ngoạmgrab excavator: thiết bị xúc bởi gàu ngoạmmóc kéosự cặpsự gắptay hãmLĩnh vực: xây dựnggàu bao gồm nắpthùng tất cả nắpLĩnh vực: cơ khí và công trìnhgàu xúc đấtLĩnh vực: ô tôphanh đột ngộtalligator grabmóc cứu kẹt (khoan)bucket grabgàu xúcbucket grabkìm ngoạmcasing grabmóc buộc phải khoanclamshell grabgàu ngoạmearth grabgàu xúcfishing grabmóc cứu giúp kẹt (khoan)grab bucketgàu ngoạmgrab cranecần trụcgrab cranecần trục bốc từ độnggrab cranecần trục tất cả móc chụpgrab cranegàu ngoạmgrab dredgertàu cuốc gàu ngoamgrab dredgertàu hút bùn kiểu gàugrab handlemóc nắmgrab handletay kéo capô bên tronggrab hookmóc vẻ bên ngoài ngoạmgàu ngoạmgàu xúcgrab the bizchộp rước một yêu thương vụgrab the bizkiếm được một món tiền lớngrab the bizlời to lớn o móc câu cứu kẹt Một dụng cụ cứu kẹt cần sử dụng để thu hồi dây cáp. o vật dụng xúc, gàu ngoạm o gàu xúc; neo móc, móc kéo § alligator grab : gàu xúc trang bị nghiền, móc cứu kẹt (khoan) § bucket grab : kìm ngoạm, gàu xúc § casing grab : móc cần khoan § earth grab : gàu xúc § fishing grab : móc cứu kẹt (khoan) § hammer grab : mũi khoan móc § pipe grab : móc ống § rope grab : móc cáp sạc (khoan) § tool grab : móc cứu kẹt
*

*

*Xem thêm: Bài 24 Vùng Biển Việt Nam Soạn Địa 8 Trang 91, Địa Lí 8 Bài 24: Vùng Biển Việt Nam

grab

Từ điển Collocation

grab verb

ADV. suddenly

VERB + GRAB try lớn | manage to lớn He managed to grab a couple of hours" sleep.

PREP. at I grabbed at his arm as he ran past. | by As he walked past the boys, one of them grabbed him by the arm. | from Somebody tried to lớn grab her handbag from her.

PHRASES grab hold of sth He grabbed hold of a handrail khổng lồ save himself from falling.

Từ điển WordNet


n.

a mechanical device for gripping an object

v.

make a grasping or snatching motion with the hand

The passenger grabbed for the oxygen mask