consideration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng cùng ví dụ trong giờ Anh. Phương pháp phát âm consideration giọng phiên bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của consideration.

Bạn đang xem: In consideration of là gì


Từ điển Anh Việt

consideration

/kən,sidə"reiʃn/

* danh từ

sự cân nặng nhắc, sự suy xét, sự nghiên cứu, sự suy nghĩ

under consideration: xứng đáng xét, xứng danh nghiên cứu

to give a problem one"s careful consideration: phân tích kỹ vấn đề, cân nhắc kỹ vấn đề

to leave out of consideration: không xét đến, kế bên đến

to take into consideration: xét đến, tính đến, thân thiện đến, lưu ý đến

sự nhằm ý, sự quan lại tâm, sự giữ ý

sự tôn kính, sự kính trọng

to show great consideration for: tỏ lòng thành kính (ai)

sự thường bù, sự đền rồng đáp; sự bồi thường; tiền thưởng, tiền công

for a consideration: để thưởng công

cớ, lý do, lý

he will vì chưng it on no consideration: ko một tại sao gì nhưng nó sẽ làm điều đó

(từ hiếm,nghĩa hiếm) sự quan tiền trọng

it"s of no consideration at all: vấn đề chẳng có gì đặc biệt cả

in consideration of

xét đến, tính đến; vày lẽ

để đền rồng bù, để đền ơn

upon further consideration

sau khi phân tích thêm, sau khi xem xét kỹ

consideration

sự xét đến, sự chăm chú in c. Of chăm chú đến


Từ điển Anh Việt - chăm ngành

consideration

* kinh tế

lý do

nghiền ngẫm

sự bồi hoàn

sự đền đáp lại

sự đối lưu

sự đối thường

sự xem xét

suy tính

tiền bảo chứng

tiền công

tiền đài thọ

tiền thưởng

vật bồi hoàn

vật đền đáp lại

vật đối lưu

vật đối thường

* kỹ thuật

toán và tin:

sự chú ý

sự xét đến


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học từ vựng giờ Anh
9,0 MB
Học từ bắt đầu mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập cùng kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích thích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh với Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để lấy con trỏ vào ô tra cứu kiếm với để tránh khỏi.Nhập từ yêu cầu tìm vào ô search kiếm và xem các từ được nhắc nhở hiện ra mặt dưới.Khi con trỏ đang nằm trong ô kiếm tìm kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để dịch rời giữa các từ được gợi ý.Sau đó thừa nhận (một lần nữa) nhằm xem cụ thể từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô kiếm tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ buộc phải tìm vào ô tìm kiếm cùng xem các từ được lưu ý hiện ra mặt dưới.Nhấp con chuột vào từ mong muốn xem.

Xem thêm: Thiếu, Trung, Thượng Úy Tiếng Anh Là Gì, Thượng Úy Trong Tiếng Tiếng Anh


Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá ngắn các bạn sẽ không thấy được từ bạn có nhu cầu tìm trong list gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp sau để hiển thị từ chủ yếu xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*