Khi làm quen với ngôn từ Python chắc chắn các bạn sẽ gặp qui định Jupyter, đó là một công cụ rất gần gũi với từ đầu đến chân mới học và các kỹ sư lập trình, data science. Vậy Jupyter là gì? nguyên nhân Jupyter notebook là một trong những công cụ luôn luôn phải có cho lập trình Python.

Bạn đang xem: Jupyter notebook là gì

*

Jupyter là gì?

Jupyter là 1 trong nền tảng thống kê giám sát khoa học tập mã nguồn mở,với khả năng nổi bật được cho phép tương tác thẳng với từng dòng code (interactive), hỗ trợhơn 40 ngữ điệu lập trình, trong số ấy tập trung vào 3 ngôn từ là Julia, Python và R,cái tên Jupyter bắt mối cung cấp từ lối chơi chữ I Python, You R, We Julia,hay một cách làm ngắn gọn gàng Jupyter = Julia + Python + R. ở bên cạnh đó, Jupyter cũng là 1 trong công cụ trọn vẹn miễn phí, được tạo ra với mục đích nhắm đến khoa học dữ liệu và giáo dục, góp mọi tín đồ cùng học tập lập trình dễ dàng hơn (cụ thể ở đó là Python). Jupyter bao gồm tính can dự nên hoàn toàn có thể sử dụng làm môi trường chạy thử cùng giảng dạy.

Jupyter Notebook là gì?

Trước đó là nó có tên làIPython Notebook, đến năm năm trước lại thay tên thànhJupyter Notebook. Jupyter cung ứng rất nhiều những kernel cho những ngôn ngữ khác nhau, khoảng trên 40 ngôn ngữ trong số ấy có Python. Việc thay tên từ IPython lịch sự Jupyter cũng nguyên nhân là mục đích cung cấp đa ngôn ngữ.

Phầncơ bạn dạng của nó là 1 ứng dụng điều khiển xe trên nền web chất nhận được chạy Interactive Python (hay IPython), bạn có thểđưa cả code Python và các thành phần văn bản phức tạp như hình ảnh, công thức, video, biểu thức... Vào trong cùng một file giúp cho việc trình diễn trở lên dễ dàng hiểu, y hệt như một tệp tin trình chiếu nhưng lại lại hoàn toàn có thể thực hiện tại chạy code liên can trên đó, cơ bản của câu hỏi này thiết yếu làMarkdown. Các file "notebook" này hoàn toàn có thể được share với mọi tín đồ và hoàn toàn có thể thực hiện nay lại các quy trình một cách nhanh lẹ và đúng chuẩn như mọi gì bạn đã làm trong quy trình tạo ra file.

Cài để Jupyter Notebook

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Jupyter Notebook vào hệ điều hành Windows, việc thứ nhất là bạn cần phải chắc chắn rằng bản thân đã thiết lập Python vào máy.

Bạn hoàn toàn có thể kiểm tra bằng phương pháp vào Terminal hoặc là Command Prompt và nhập lệnh sau:

python --versionNếu hiển thị phiên bản Python đang dùng, vậy là các bạn đã cài đặt rồi. Trường hợp không, hãy vào Microsoft Store hoặc trang gốc của Pythonđể tải về và cài đặt đặt.

*

Tiếp theo, để thiết lập Jupyter Notebook, bạn chỉ cần dùng lệnh pip dễ dàng sau

pip install jupyter

*

Cài đặt chấm dứt sẽ có thông tin tương tự như vậy này

Collecting jupyter Using cached jupyter-1.0.0-py2.py3-none-any.whl (2.7 kB)Requirement already satisfied: qtconsole in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from jupyter) (4.7.6)Requirement already satisfied: jupyter-console in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from jupyter) (6.2.0)Collecting notebook Using cached notebook-6.1.3-py3-none-any.whl (9.4 MB)Requirement already satisfied: nbconvert in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from jupyter) (5.6.1)Requirement already satisfied: ipywidgets in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from jupyter) (7.5.1)Requirement already satisfied: ipykernel in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from jupyter) (5.3.4)Requirement already satisfied: pyzmq>=17.1 in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from qtconsole->jupyter) (19.0.2)Requirement already satisfied: traitlets in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from qtconsole->jupyter) (5.0.0)Requirement already satisfied: jupyter-client>=4.1 in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from qtconsole->jupyter) (6.1.7)Requirement already satisfied: jupyter-core in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from qtconsole->jupyter) (4.6.3)Requirement already satisfied: pygments in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from qtconsole->jupyter) (2.6.1)Requirement already satisfied: ipython-genutils in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from qtconsole->jupyter) (0.2.0)Requirement already satisfied: qtpy in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from qtconsole->jupyter) (1.9.0)Requirement already satisfied: prompt-toolkit!=3.0.0,!=3.0.1,=2.0.0 in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from jupyter-console->jupyter) (3.0.7)Requirement already satisfied: ipython in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from jupyter-console->jupyter) (7.18.1)Requirement already satisfied: nbformat in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from notebook->jupyter) (5.0.7)Requirement already satisfied: Send2Trash in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from notebook->jupyter) (1.5.0)Requirement already satisfied: terminado>=0.8.3 in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from notebook->jupyter) (0.8.3)Requirement already satisfied: argon2-cffi in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from notebook->jupyter) (20.1.0)Requirement already satisfied: tornado>=5.0 in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from notebook->jupyter) (6.0.4)Requirement already satisfied: prometheus-client in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from notebook->jupyter) (0.8.0)Requirement already satisfied: jinja2 in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from notebook->jupyter) (2.11.2)Requirement already satisfied: mistune=0.8.1 in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from nbconvert->jupyter) (0.8.4)Requirement already satisfied: pandocfilters>=1.4.1 in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from nbconvert->jupyter) (1.4.2)Requirement already satisfied: bleach in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from nbconvert->jupyter) (3.1.5)Requirement already satisfied: defusedxml in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from nbconvert->jupyter) (0.6.0)Requirement already satisfied: testpath in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from nbconvert->jupyter) (0.4.4)Requirement already satisfied: entrypoints>=0.2.2 in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from nbconvert->jupyter) (0.3)Requirement already satisfied: widgetsnbextension~=3.5.0 in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from ipywidgets->jupyter) (3.5.1)Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.1 in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from jupyter-client>=4.1->qtconsole->jupyter) (2.8.1)Requirement already satisfied: pywin32>=1.0; sys_platform == "win32" in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from jupyter-core->qtconsole->jupyter) (228)Requirement already satisfied: wcwidth in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from prompt-toolkit!=3.0.0,!=3.0.1,=2.0.0->jupyter-console->jupyter) (0.2.5)Requirement already satisfied: jedi>=0.10 in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from ipython->jupyter-console->jupyter) (0.17.2)Requirement already satisfied: pickleshare in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from ipython->jupyter-console->jupyter) (0.7.5)Requirement already satisfied: backcall in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from ipython->jupyter-console->jupyter) (0.2.0)Requirement already satisfied: decorator in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from ipython->jupyter-console->jupyter) (4.4.2)Requirement already satisfied: colorama; sys_platform == "win32" in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from ipython->jupyter-console->jupyter) (0.4.3)Requirement already satisfied: setuptools>=18.5 in c:program fileswindowsappspythonsoftwarefoundation.python.3.8_3.8.1520.0_x64__qbz5n2kfra8p0libsite-packages (from ipython->jupyter-console->jupyter) (47.1.0)Requirement already satisfied: jsonschema!=2.5.0,>=2.4 in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from nbformat->notebook->jupyter) (3.2.0)Requirement already satisfied: pywinpty>=0.5; os_name == "nt" in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from terminado>=0.8.3->notebook->jupyter) (0.5.7)Requirement already satisfied: cffi>=1.0.0 in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from argon2-cffi->notebook->jupyter) (1.14.2)Requirement already satisfied: six in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from argon2-cffi->notebook->jupyter) (1.15.0)Requirement already satisfied: MarkupSafe>=0.23 in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from jinja2->notebook->jupyter) (1.1.1)Requirement already satisfied: packaging in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from bleach->nbconvert->jupyter) (20.4)Requirement already satisfied: webencodings in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from bleach->nbconvert->jupyter) (0.5.1)Requirement already satisfied: parso=0.7.0 in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from jedi>=0.10->ipython->jupyter-console->jupyter) (0.7.1)Requirement already satisfied: pyrsistent>=0.14.0 in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from jsonschema!=2.5.0,>=2.4->nbformat->notebook->jupyter) (0.16.0)Requirement already satisfied: attrs>=17.4.0 in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from jsonschema!=2.5.0,>=2.4->nbformat->notebook->jupyter) (20.1.0)Requirement already satisfied: pycparser in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from cffi>=1.0.0->argon2-cffi->notebook->jupyter) (2.20)Requirement already satisfied: pyparsing>=2.0.2 in c:usersadminappdatalocalpackagespythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0localcachelocal-packagespython38site-packages (from packaging->bleach->nbconvert->jupyter) (2.4.7)Installing collected packages: notebook, jupyterSuccessfully installed jupyter-1.0.0 notebook-6.1.3

Dùng Jupyter Notebook như thế nào?

Sau khi setup xong Jupyter Notebook trong quá trình ở trên, bạn có thể bắt đầu chạy Jupyter bởi câu lệnh vào Terminal hoặc Command Prompt:

jupyter notebookSau đó, trình thông ngôn lệnh sẽ hiển thị ra thông báo sau

(base) C:UsersAdmin> jupyter notebook Serving notebooks from local directory: C:UsersAdmin Jupyter Notebook 6.1.3 is running at: http://localhost:8888/?token=383e608d432953b5b1e06f6ace604ba466cd310e2d7981bb or http://127.0.0.1:8888/?token=383e608d432953b5b1e06f6ace604ba466cd310e2d7981bb Use Control-C to lớn stop this server và shut down all kernels (twice khổng lồ skip confirmation). to access the notebook, mở cửa this tệp tin in a browser: file:///C:/Users/Admin/AppData/Roaming/jupyter/runtime/nbserver-884-open.html Or copy and paste one of these URLs: http://localhost:8888/?token=383e608d432953b5b1e06f6ace604ba466cd310e2d7981bb or http://127.0.0.1:8888/?token=383e608d432953b5b1e06f6ace604ba466cd310e2d7981bb 302 GET /?token=383e608d432953b5b1e06f6ace604ba466cd310e2d7981bb (::1) 2.00msNgoài ra, trình duyệt cũng trở nên bật ra với mặt đường dẫnhttp://localhost:8888/treenhư hình dưới đây:

*

Vậy là chúng ta xong các bước cơ bản để sử dụng Jupyter Notebook rồi !

Sử dụng Jupyter cơ bản

1. Chế tác một notebook cơ bản

Trong bối cảnh trang chủ, để tạo ra một tài liệu Notebook new click vào New với chọn một số loại tài liệu như Python, Text file, Folder...

*

Notebook khi mới được tạo mang tên mặc định làUntitled. Chúng ta cũng có thể click vào chữ “Untitled” bên trên cũng, bên đề xuất logo Jupyter nhằm tự biến hóa tên theo ý của bạn. Ví dụ ở đây tôi đổi tên thànhHello World

*

Chuyển về Tab cai quản file của Jupyter, bạn sẽ thấy một file mới bao gồm tênnotebook01.ipynbvới tâm lý làRunningvì notebook này đang rất được mở. Chúng ta cũng có thể tắt một notebook bằng cách nhấnShutdown.

*

2. Làm việc với notebook

Một notebook bao hàm nhiều cell (ô). Lúc tạo new một notebook, bạn luôn luôn được tạo ra sẵn một cell trống rỗng đầu tiên.

*

Cell trên có kiểu là “Code”, điều đó có nghĩa là bạn cũng có thể gõ code Python và xúc tiến ngay lập tức. Để triển khai code, bạn cũng có thể nhấn nút Run cell hoặc thừa nhận Ctrl + Enter.

Xem thêm: Quạt Hút Tiếng Anh Là Gì ? Và Điều Bạn Cần Biết Về Sản Phẩm Quạt Hút Tiếng Anh Là Gì

*

Giải thích về các phần được khoanh đỏ:

Phần 1: Tiêu đề bài liệu, mặc định không nhập title là Untitled. Khi bấm chuột vào phần này, một hành lang cửa số sẽ chỉ ra để chúng ta nhập tên file.Phần 2: Thanh menu bao gồm các menu như:File: các menu làm việc với file như tạo ra mới, giữ trữ, save as...Edit: những menu thao tác làm việc với nội dung file như copy, paste văn bản, cell, search kiếm và thay thế sửa chữa một câu chữ trong file, chèn hình ảnh...View: menu kiểm soát và điều chỉnh giao diện, hiển thị hoặc ẩn các thành phần hình ảnh trong Jupyter Notebook.Insert, Cell: các hành vi liên quan mang lại Cell là nguyên tố cơ phiên bản của một tài liệu.Kernel: các làm việc với kernel hiện hành như biến đổi nếu mong muốn sử dụng ngữ điệu khác, restart, shutdownMột số các menu khác.Phần 3: Thanh menu cấp tốc (shortcut menu) bao hàm các thao tác làm việc nhanh mà các bạn thường làm cho với một tài liệu, có một số trong những nút trên đó bọn họ hay cần sử dụng nhất như:Save fileCopy, pasteThay đổi thiết bị tự những cell vào tài liệuChạy code trong tài liệuLựa chọn loại văn bạn dạng trong cell:Code: Cell này cất mã Python và rất có thể thực hiện tại được.Markdown: Cell này chứa văn bản diễn giải.Phần 4: văn bản tài liệu chứa các cell tất cả nội dung là code hoặc markdown, đó là vùng chúng ta sẽ làm việc chính.Kết quả ngay nhanh chóng được hiển thị trên ô bên dưới. Một cell rỗng sẽ được tạo sau khi chúng ta thực thi code. Hãy gõ tiếp một quãng code Python nhằm thử nghiệm nào:

*

Và đấy là kết quả:

*

Có thể thấy, việc chạy và triển khai code, trình diễn dữ liệu vào Jupyter không khác gì đầy đủ IDE ngoại trừ kia, xung quanh thiếu mất một số tính năng như debug, cài đặt môi trường, ... Cơ mà cũng không liên quan gì lắm, vì mục đích mà Jupyter được tạo ra là để xúc tiến và giáo dục, cho nên những tính năng được xây dựng bám sát theo tính xúc tiến và truyền tải thông tin đến fan dùng làm sao cho dễ phát âm nhất có thể, bởi vậy Jupyter đã có tác dụng thật sự khôn xiết tốt.

Tạm kết

Thông qua nội dung bài viết này, mình hi vọng bạn đã hiểu rằng thêm về một hình thức hữu ích cung ứng cho câu hỏi học Python, tuy không có gì là phức tạp, nhưng mà mọi thành công xuất sắc đều mở đầu từ căn bản. Chúc mọi tín đồ học giỏi !