Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Ký quỹ tiếng anh là gì

*
*
*

ký quỹ
*

hdg. Gửi trước một số tiền để làm tin. Tiền ký kết quỹ.

là câu hỏi bên có nhiệm vụ gửi một lượng tiền hoặc kim loại quí, diamond hoặc sách vở có giá bán khác vào tài khoản phong toả trên một ngân hàng để bảo vệ việc tiến hành nghĩa vụ dân sự.


*

*

*Xem thêm: Tìm Hiểu Amd Catalyst Control Center Là Gì ? Có Nên Sử Dụng Không?

ký quỹ

depositbiên lai tiền cam kết quỹ: deposit receiptchế độ cam kết quỹ nhập khẩu: import deposit schemegiấy ký quỹ: memorandum of deposit (md)giấy ký kết quỹ: memorandum of depositgửi (tiền) cam kết quỹ: depositký quỹ có tác dụng tin: good faith depositký quỹ thiện ý: good faith depositký quỹ tổn thất: average deposittiền cam kết quỹ: guarantee deposittiền ký quỹ: deposittiền ký quỹ: margin deposittiền cam kết quỹ: security deposittiền ký quỹ: cash deposit (as collateral)tiền ký quỹ nhập khẩu: import deposittiền ký kết quỹ nhập khẩu thu trước: prior import deposittiền ký quỹ nộp trước: advance deposittiền cam kết quỹ chi phí bảo chứng: import deposittiền ký quỹ tổn thất chung: general average depositbổ sung tiền cam kết quỹremarginingkhoản ký kết quỹ tiền mặt.\cash pledgeský quỹ dịch chuyển giá cảvariation marginthu nhập từ tiền cam kết quỹ sẽ tịch thuincome from forfeited depositstiền ký quỹamount of guaranteetiền ký kết quỹcaution moneytiền ký quỹcovertiền ký quỹmargin and guarantytiền cam kết quỹ bằng cổ phiếushare qualificationtiền ký quỹ ban đầuinitia1 margintiền ký quỹ biến hóa động ngân sách chi tiêu (ở Sở thanh toán giao dịch hàng hóa)variation margintiền ký quỹ xẻ sungadditional margintiền ký kết quỹ đấu thầutender bondtiền cam kết quỹ đầu tiêninitial margintiền cam kết quỹ gửi vào ngân hàngmargin deposited with the banktiền ký kết quỹ mở thư tín dụngmargin moneytiền cam kết quỹ ngân hàng trở nên tân tiến nhàshare trương mục