Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Ký quỹ tiếng anh là gì

*
*
*

ký quỹ
*

hdg. Gửi trước một số tiền để làm tin. Tiền ký quỹ.

là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quí hoặc giấy tờ có giá khác vào tài khoản phong toả tại một ngân hàng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ dân sự.


*

*

*Xem thêm: Tìm Hiểu Amd Catalyst Control Center Là Gì ? Có Nên Sử Dụng Không?

ký quỹ

depositbiên lai tiền ký quỹ: deposit receiptchế độ ký quỹ nhập khẩu: import deposit schemegiấy ký quỹ: memorandum of deposit (md)giấy ký quỹ: memorandum of depositgửi (tiền) ký quỹ: depositký quỹ làm tin: good faith depositký quỹ thiện ý: good faith depositký quỹ tổn thất: average deposittiền ký quỹ: guarantee deposittiền ký quỹ: deposittiền ký quỹ: margin deposittiền ký quỹ: security deposittiền ký quỹ: cash deposit (as collateral)tiền ký quỹ nhập khẩu: import deposittiền ký quỹ nhập khẩu thu trước: prior import deposittiền ký quỹ nộp trước: advance deposittiền ký quỹ tiền bảo chứng: import deposittiền ký quỹ tổn thất chung: general average depositbổ sung tiền ký quỹremarginingkhoản ký quỹ tiền mặt.\\cash pledgeský quỹ biến động giá cảvariation marginthu nhập từ tiền ký quỹ đã tịch thuincome from forfeited depositstiền ký quỹamount of guaranteetiền ký quỹcaution moneytiền ký quỹcovertiền ký quỹmargin and guarantytiền ký quỹ bằng cổ phiếushare qualificationtiền ký quỹ ban đầuinitia1 margintiền ký quỹ biến động giá cả (ở Sở giao dịch hàng hóa)variation margintiền ký quỹ bổ sungadditional margintiền ký quỹ đấu thầutender bondtiền ký quỹ đầu tiêninitial margintiền ký quỹ gởi vào ngân hàngmargin deposited with the banktiền ký quỹ mở thư tín dụngmargin moneytiền ký quỹ ngân hàng phát triển nhàshare account