Nêu tiện ích và hiểm họa của sông hồ nước trong đời sống con người!Giúp bản thân với câu này còn có trong đề cương.

*
*
*

nếu như bạn hỏi, chúng ta chỉ thu về một câu trả lời. Nhưng lúc bạn suy nghĩ trả lời, các bạn sẽ thu về gấp bội!