(cungdaythang.com) – Trình chu đáo Mozilla Firefox chất nhận được bạn lưu lại các chi tiết đăng nhập, nhưtên người tiêu dùng và mật khẩu khi chúng ta vào những trang internet. Nếu tiếp nối bạn lạivào trang internet ấy, các cụ thể đăng nhập sẽ auto được điền. Chúng ta cũngkhông cần phải nhớ những thông tin đăng nhập mang lại từng trang internet đang đăngký.

Bạn đang xem: Master password là gì

Đang xem: tính năng của grasp password là gì?

Mặc dù đó là một trong tính năng nhân tiện lợi, nó cũng xuất hiện xấu: Dữ liệu bí mật của bạn đã mất an toàn. Bất kể ai sử dụng laptop của bạn có thể thấy các bạn đã singin và truy vấn vào tài khoản của bạn mà không cần phải cho phép.

Nên Mozilla đã tất cả một tài năng mới bổ sung cập nhật gọi là Grasp Password. Công dụng này yêu cầu người tiêu dùng phải điền một mật khẩu để truy vấn vào mật khẩu đã có được lưu. Khi bạn đã cài đặt xong Grasp Password, tất khắp cơ thể dùng muốn truy cập vào những thông tin singin được lưu lại trong trình duyệt của người sử dụng bị yêu thương cầu cần điền mật khẩu này. Họ sẽ không thể thấy tin tức nào của công ty nếu điền không đúng mật khẩu.

Để tùy chỉnh cấu hình Grasp Password mang đến Mozilla Firefox

1. Click on nút thực đơn hình 4 gạch ngang, chọn Choices.

2. Lựa chọn thẻ Safety.

3. Đánh dấu chọn Use a grasp password. Hộp thoại Change Grasp Password vẫn hiện ra.

*
Chức Năng Của Grasp Password Là Gì? sử dụng Trình quản lý Mật Khẩu Của Firefox 3

4. Gõ vào password “chủ” của bạn. Phần tấn công giá kề bên sẽ cho thấy độ khỏe mạnh yếu của mật khẩu. Với những mật khẩu, chúng ta nên có đều thành phần:

– Một chữ viết hoa.

– Một hay nhiều hơn thế chữ số.

– Ít nhất là 1 ký hiệu xung quanh bảng chữ cái, ví dụ như # $ % ^ & * ( ).

Gõ mật khẩu lần thứ hai để xác định.

*
Chức Năng Của Grasp Password Là Gì? thực hiện Trình cai quản Mật Khẩu Của Firefox 4

5. Khi bạn đã gõ dứt mật khẩu, lựa chọn “OK” nhằm lưu. Thừa nhận OK thêm 2 đợt nữa để thoát khỏi Choices.

Xem thêm: Thực Hành Tìm Hiểu Vùng Công Nghiệp Truyền Thống Ở, Giải Bài Tập Địa Lí 7

Nếu muốn gỡ bỏ Grasp Password, chúng ta làm theo công việc sau:

1. Nhận nút menu, lựa chọn Choices.

Click on vào Safety. Quăng quật chọn Use a grasp password. Hộp thoại The Take away Grasp Password vẫn xuất hiện. Gõ mật khẩu lúc này để xác nhận bạn có quyền gỡ quăng quật nó. Nếu như khách hàng quên Click on Take away. Click on OK để xác nhận gỡ bỏ. Click on OK để đóng cửa sổ Choices.

Để đổi khác Grasp Password:

1. Click on nút menu, lựa chọn Choices.

Click on phần Safety. Click on Change Grasp Password. Gõ mật khẩu bây giờ để xác nhận. Gõ mật khẩu mới 2 lần. Nếu khách hàng bỏ trống, Grasp Password có khả năng sẽ bị gỡ bỏ. Click on OK 2 lần để thoát Choices. HUYỀN MI