Chú ý:Dưới đây chỉ là bài mẫu tham khảo, khi làm bài xích thực hành bài những bạn cần cụ số đo nhưng mình đã đo được bên trên trường để tất cả một bài báo cáo thực hành đúng.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo thực hành vật lý 9 bài 15

THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT CỦA CÁC DỤNG CỤ ĐIỆN

Họ cùng tên:...........................................................................Lớp:.................................

1. Trả lời câu hỏi

a) Công suất p. Của một dụng cụ điện hoặc của một đoạn mạch liên hệ với hiệu điện thế U và cường độ cái điện I bằng hệ thức: p = U.I

b)

+ Đo hiệu điện thế bằng vôn kế.

+ biện pháp mắc vôn kế vào mạch:

Mắc vôn kế song song với đoạn mạch cần đo hiệu điện thế, sao để cho chốt (+) của vôn kế được mắc về phía cực (+) của nguồn điện, chốt (-) của vôn kế được mắc về phía cực (-) của nguồn điện.

c)

+ Đo cường độ mẫu điện bằng ampe kế.

+ giải pháp mắc ampe kế trong mạch:

Mắc ampe kế nối tiếp với đoạn mạch cần đo cường độ cái điện chạy qua nó, thế nào cho chốt (+) của ampe kế được mắc về phía cực (+) của nguồn điện, chốt (-) của ampe kế được mắc về phía cực (-) của nguồn điện.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Yarn Là Gì? Tại Sao Yarn Đang Thay Thế Dần Npm Tại Sao Yarn Đang Thay Thế Dần Npm

2. Xác định công suất của nhẵn đèn pin

Bảng 1

Lần đo

Hiệu điện thế (V)

Cường độ dòng điện (A)

Công suất của láng đèn (W)

1

U1 = 1,0

I1 = 0,09

P1= 0,09

2

U2 = 1,0

I2 = 0,14

P2= 0,21

3

U3 = 1,0

I3 = 0,21

P3= 0,42

a) giá chỉ trị công suất phường = U.I được ghi như vào bảng 1

b) Nhận xét: lúc hiệu điện thế giữa nhị đầu nhẵn đèn tăng thì công suất láng đèn tăng và ngược lại, khi hiệu điện thế giữa hai đầu trơn đèn giảm thì công suất bóng đèn giảm.

3. Xác định công suất của quạt điện

Bảng 2

Lần đo

Hiệu điện thế (V)

Cường độ loại điện (A)

Công suất của bóng đèn (W)

1

U1 = 2,5

I1 = 0,41

P1= 1,025

2

U2 = 2,5

I2 = 0,39

P2= 0,975

3

U3 = 2,5

I3 = 0,38

P3= 0,950

Giá trị của công suất mức độ vừa phải của quạt điện: