Chú ý: Đây chỉ là bài bác mẫu tham khảo, khi làm bài các bạn cần thay số đo nhưng mình đã đo để tất cả một bài báo cáo thực hành đúng.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo vật lý lớp 9 bài 3

THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ

Họ và tên:.................................. Lớp:.................................

1. Trả lời câu hỏi

a) Công thức tính điện trở:

*

b) Muốn đo hiệu điện thế giữa nhị đầu một dây dẫn cần dùng vôn kế, mắc dụng cụ này song song với dây dẫn cần đo, chốt (+) của vôn kế được mắc với cực (+) của nguồn điện

c) Muốn đo cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn cần dùng ampe kế, mắc dụng cụ này nối tiếp với dây dẫn cần đo, chốt (+) của ampe kế được mắc với cực (+) của nguồn điện.

Xem thêm: Địa Lí 8 Bài 6: Thực Hành Đọc, Phân Tích Lược Đồ Phân Bố Dân Cư Và Các Thành Phố Lớn Của Châu Á

2. Kết quả đo

Lần đo

Hiệu điện thế (V)

Cường độ cái điện (A)

Điện trở (Ω)

1

2

0,02

50

2

2

0,04

50

3

3

0,06

50

4

4

0,08

50

5

5

0,1

50

b) giá bán trị vừa đủ của điện trở:

Giá trị trung bình của điện trở:

*

Nhận xét về nguyên nhân gây ra sự khác biệt (nếu có) của những trị số điện trở vừa tính được trong mỗi lần đo: Nếu xảy ra sự khác biệt của các trị số điện trở vừa tính được trong mỗi lần đo, thì sự không giống nhau có thể bởi sai số trong những lúc thực hành, cùng sai số trong những khi đọc những giá trị đo được.