*

*

Lý thuyết Địa 9: bài 3. Phân bố cư dân và các loại hình quần cư

1. Tỷ lệ dân số và phân bố dân cư.

Bạn đang xem: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

- tỷ lệ dân số nước ta cao (246 người/km2 năm 2003).

- Dân cư việt nam phân tía không đều:

+ thân miền núi cùng đồng bằng:

tập trung đông đúc sống đồng bằng, ven bờ biển (trên 1000 người/km2) và các đô thị. Tỷ lệ dân số tối đa ở Đồng bằng sông Hồng (1192 người/km2) .

Miền núi cư dân thưa thớt (khoảng 100 người/km2).

Miền núi người dân thưa thớt (khoảng 100 người/km2).

=> Miền núi thiếu thốn lao đụng để khai thác tiềm năng kinh tế. Đồng bằng chịu mức độ ép dân số đến kinh tế - thôn hội và môi trường.

+ thân thành thị với nông thôn: tập trung chủ yếu ngơi nghỉ nông buôn bản (74%), thấp hơn ở thị thành (26%).

2. Các loại hình quần cư.

*

3. Đô thị hoá.

- dựa vào sự trở nên tân tiến kinh tế, quy trình đô thị hóa ở vn đang ra mắt với vận tốc ngày càng cao:

+ Số dân city tăng.

+ Quy mô city được mở rộng.

+ phổ biến lối sinh sống thành thị.

Xem thêm: Giải Địa Lí 8 Bài 35: Thực Hành Về Khí Hậu, Thủy Văn Việt Nam

- tuy nhiên: chuyên môn đô thị hoá còn thấp, phần nhiều các đô thị nước ta thuộc nhiều loại vừa và nhỏ.