The Naval Appropriation Act of 1916 called for a navy "second to lớn none," capable of protecting both the Atlantic & Pacific coasts.

Bạn đang xem: Second to none là gì


Đạo luật thủy quân năm 1916 chất nhận được thành lập một lực lượng thủy quân "không thất bại kém ai", có khả năng bảo vệ cả bờ biển Đại Tây Dương và thái bình Dương.
The Good Schools Guide called the school "the number one boys" public school", adding that "The teaching and facilities are second to none."
The Good Schools Guide điện thoại tư vấn Eton là "trường nơi công cộng số một giành riêng cho nam sinh", chế tạo đó, "giảng dạy cũng tương tự điều khiếu nại vật chất không thua kém kém trường nào khác".
The trò chơi has been noted for artistic qualities & great graphics, in particular the special effects which were once described as "second to lớn none".
Trò đùa được ghi nhận về quality nghệ thuật và giao diện tuyệt vời, nhất là các hiệu ứng đặc biệt quan trọng đã từng được biểu thị là "không ai sánh kịp".
Between the wars, nhật bản took the lead in many areas of warship development: In 1921, it launched Hōshō, the first purpose-designed aircraft carrier in the world to be completed, & subsequently developed a fleet of aircraft carriers second khổng lồ none.
Những năm thân hai cuộc đại chiến, Nhật phiên bản dẫn đầu trong nhiều nghành nghề dịch vụ phát triển hải quân: Năm 1921, hạ thủy Hōshō, chiếc đầu tiên trên nuốm giới được thiết kế từ đầu theo mục đích tàu trường bay và tiếp nối phát triển một đội tàu trường bay độc duy nhất vô nhị trên ráng giới.
For 46 years, the men & women of Mesa Verde bank and Trust have prided ourselves on personal service & attention to lớn detail second to lớn none.
Suốt 46 năm, đông đảo con người của ngân hàng Tín dụng Mesa Verda đã làm cho tự hào công ty chúng tôi bởi dịch vụ cá nhân và sự chăm bẵm tới từng chi tiết mà không ai hoàn toàn có thể qua được.
Congressman Henry "Light Horse Harry" Lee, a Revolutionary War comrade và father of the American Civil War general Robert E. Lee, famously eulogized Washington as: First in war, first in peace, và first in the hearts of his countrymen, he was second khổng lồ none in humble và enduring scenes of private life.
Dân biểu Henry "Light-Horse Harry" Lee, một người bạn chiến đấu của ông thời cuộc chiến tranh Cách mạng Mỹ, nổi tiếng qua hầu hết lời lẽ ca tụng Washington như sau: Người thứ nhất trong chiến tranh, người trước tiên trong hòa bình, và người đầu tiên nằm trong tâm dân tộc, ông là người dân có một không hai về đức tính khiêm nhường cùng trải qua phần lớn đoạn đời riêng rẽ tư.
After President Wilson finished his speech, none other than the British prime minister, Lloyd George, spoke: “I arise to second this resolution.
Sau bài xích diễn văn của Tổng thống Wilson, đích thân Thủ tướng mạo Anh-quốc là Lloyd George lên tiếng: “Tôi đề nghị ủng hộ sự biểu quyết này.
In the 19th century, critics began to promote the view that none of the Gospels were written before the middle of the second century C.E.; hence, they could have little historical value.
Vào núm kỷ 19, các nhà phê bình bắt đầu đưa ra mang thuyết là mãi đến vào giữa thế kỷ thứ hai CN các sách Phúc âm bắt đầu được viết, vì thế không có giá trị kế hoạch sử.
None of these knew about Belshazzar. 11 How unlikely that a second-century writer would have had information that had been unavailable to these earlier authors!
Không có cuốn nào trong số những tài liệu này nói tới Bên-xát-sa.11 gắng thì không thể nào một bạn viết trong thế kỷ thứ hai lại có được các dữ kiện nhưng mà các tác giả trước kia không có!
Hamilton had produced a storming drive to close in on second-placed Robert Kubica when he was called in for a second pit-stop that none of the frontrunners , other than Mark Webber , made .

Xem thêm: Giải Địa Lí 7 Bài 41: Thiên Nhiên Trung Và Nam Mĩ, Địa Lí 7 Bài 42


Hamilton đã lái xe pháo như vũ bão hòng qua mặt bạn dẫn vị trí thứ nhì Robert Kubica thì anh được gọi vào pit vào vài giây - một trường hợp mà không người đứng vị trí số 1 cuộc đua nào làm kế bên Mark Webber .
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M