Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn vẫn xem: Stunt là gì
Bạn đang xem: Stunt là gì

*

*

*

*

stunt /stʌnt/ danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự có tác dụng cằn cỗi, sự có tác dụng còi cọc bạn còi cọc, loài vật còi cọc ngoại cồn từ chặn lại không đến phát triển, làm cho cằn cỗi, có tác dụng còi cọc danh từ (thông tục) sự cố gắng kỳ công, sự nỗ lực tập trung cuộc màn trình diễn phô trương trò quảng cáostunt article: đồ vật loè loẹt để quảng cáo nội đụng từ (thông tục) trình diễn nhào lộn ngoại cồn từ màn biểu diễn nhào lộn bởi (máy bay...)trò quảng cáopublicity stuntmánh lới quảng cáopublicity stunttrò quảng cáostunt advertisingquảng cáo ầm ĩ
*Xem thêm: Cài Đặt Glassfish Server Là Gì, Nhà Cái Số Đỏ, Cài Đặt Glassfish Web Server Trên Windows


stunt

Từ điển Collocation

stunt noun

1 sth done for attention

ADJ. publicity

VERB + STUNT arrange, organize She arranged a publicity stunt khổng lồ make the public aware of the product. | pull What bởi you hope lớn gain by pulling a stunt like that?

PREP. as a ~ They jumped off London Bridge as a publicity stunt.

2 dangerous act

ADJ. dangerous, daredevil | dramatic, spectacular | film

VERB + STUNT carry out, do, perform The actor performed all the stunts himself. | attempt

STUNT + VERB backfire, go wrong

STUNT + NOUN artist, man (also stuntman), woman (also stuntwoman) | driver, pilot, rider

Từ điển WordNet

n.

a difficult or unusual or dangerous feat; usually done to gain attentiona creature (especially a whale) that has been prevented from attaining full growth

v.

check the growth or development of

You will stunt your growth by building all these muscles

perform a stunt or stunts

English Slang Dictionary

1. Sexual act 2. A person who performs stunts 3. To pull a stunt, to lớn try something difficult

English Synonym & Antonym Dictionary

stunts|stunted|stuntingsyn.: abbreviate abridge act condense exploit feat performance shorten

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học tập từ | Tra câu