Take for granted là gì?

Take for granted‘: tức là xem/mặc định điều gì đấy là hiển nhiên, đúng, sẵn có là cần vậy.

Bạn đang xem: Take it for granted là gì

*

Ví dụ:

He speaks Russian so well that I take for granted that he is a Russian.Anh ấy nói giờ đồng hồ Nga giỏi đến nấc tôi cho rằng anh ấy tất nhiên là người Nga.All the things that you take for granted, they just won’t be there any more.Tất cả gần như thứ mà chúng ta cho là tất nhiên phải có thì sẽ không có ở đó.We take it for granted.Chúng tôi cho sẽ là chuyện đương nhiên thôi.Let’s take it for granted.Hãy xem điều đó là hiển nhiên.We take our parents for granted.Chúng ta muốn đợi cha mẹ mình sẽ luôn ở đó khi bọn họ cần chúng ta nhưng chúng ta không khi nào biết ơn họ.We can’t take these things for granted.Chúng ta bắt buộc cho những chuyện này là phân biệt được.Most of us take life for granted.Hầu hết chúng ta đều xem sinh sống là lẽ tất nhiên.I take it for granted you ‘ve read this book.Tôi cứ coi như là anh sẽ đọc cuốn sách này rồi.In this country we take freedom of speech for granted.Ở tổ quốc này shop chúng tôi coi việc thoải mái ngôn luận là chuyện đương nhiên.I never praise you because I take it for granted.Anh không khi nào khen em vày anh mang lại đó là điều hiển nhiên.Something we take for grantednhững gì bọn họ cho là hiển nhiênA miracle we often take for granted.Một điều kỳ dị mà bọn họ cho la hiển nhiên.The standard telephone service is something we take for granted in today’s modern world.Dịch vụ điện thoại chuẩn là món tiến thưởng mà chúng ta nhận được trong buôn bản hội tân tiến ngày nay.The Internet, advanced software applications, speech recognition, advances in telecommunications và the many services that we take for granted all are made feasible only because the performance of microchips has increased over time.Internet, các ứng dụng ứng dụng tiên tiến, technology nhận dạng giọng nói, những tân tiến trong nghành viễn thông cùng nhiều khối hệ thống dịch vụ mà chúng ta nắm đem để có thể chấp nhận được tất cả gần như thứ được tạo ra chỉ đem về khả thi bởi vì là cũng chính vì hiệu năng của những vi mạch xử lý tăng lên nhiều lần.A lot of everyday things we take for granted. Take windshield wipers on cars for example. The earliest autos didn’t have wipers cleaning rain off so drivers could see. But somebody happened to lớn think outside of the box, và now all cars have themCó các thứ vào đời sống từng ngày mà chúng ta coi thường, cho là điều tất nhiên. đem thí dụ là cái gạt nước mưa trên xe oto chẳng hạn.

Xem thêm: Cannula Là Gì - Kim Luồn, Dây Thở Oxy Gọng Kính

Những chiếc xe ôtô đầu tiên không gồm cái gạt nước mưa để cho những người lái xe trông thấy đường. Mặc dù nhiên, tất cả một tín đồ nào đó đã quan tâm đến khác với người thường, và lúc này tất cả gần như ôtô đều có cái gạt nước mưa.Take it for grantedcứ coi như làDon’t take me for granted.Đừng gồm nghĩ là tôi sẽ cảm kích đâu nhé.Don’t take it for granted.Đừng coi đó là điều đương nhiên.