Bài 14: thực hành thực tế - cắm hoa

A. CẮM HOA DẠNG THẲNG ĐỨNG

I. CHUẨN BỊ (Trang 44 – VBT công nghệ 6)

Đặt lên bàn những vật liệu và qui định cắm hoa đang dặn dò tự tiết học trước để giáo viên kiểm tra.

Bạn đang xem: Thực hành cắm hoa công nghệ 6

- đồ gia dụng liệu: cành thông nhỏ tuổi hoặc lá măng làm cành chính, hoa đồng tiền làm cành phụ.

- Dụng cụ: bình thấp, mút xốp hoặc bàn chông.

II. THỰC HÀNH (Trang 44 – VBT công nghệ 6)

1. Sơ đồ gặm hoa dạng thẳng cơ bạn dạng và dạng vận dụng

Em hãy vẽ sơ đồ cắm hoa dạng cơ bản và dạng áp dụng trên bình thấp theo sự hướng dẫn của thầy giáo và hình vẽ 2.24a, 2.26, 2.27 (tr. 57, 59 – SGK).

Lời giải:

Dạng cơ bản:

*

Dạng vận dụng:

*

2. Cắn hoa theo tiến trình (h.25 – SGK):

Học sinh thực hành thực tế theo nhóm gặm hoa dạng trực tiếp cơ bản.

3. Triển lẵm bình hoa của tập thể nhóm vào đúng vị trí bởi giáo viên quy định.

- học sinh nhận xét

- Giáo viên reviews và chấm điểm.

 B. CẮM HOA DẠNG NGHIÊNG

I. CHUẨN BỊ (Trang 45 – VBT công nghệ 6)

Đặt đồ gia dụng liệu, nguyên lý đã sẵn sàng lên bàn để giáo viên kiểm tra

- đồ gia dụng liệu: cành thông nhỏ tuổi hoặc lá măng làm cho cành chính, hoa đồng tiền làm cành phụ.

- Dụng cụ: bình thấp, mút xốp hoặc bàn chông.

II. THỰC HÀNH (Trang 45 – VBT công nghệ 6)

1. Sơ đồ cắn hoa dạng nghiêng cơ bạn dạng và dạng vận dụng

Em hãy vẽ sơ đồ các cành hoa cắm theo phương thức nghiêng cơ phiên bản và dạng áp dụng vào bình thấp theo sự khuyên bảo của giáo viên và hình 2.28, 2.30, 2.313 (tr. 69, 61 – SGK)

Lời giải:

Dạng cơ bản:

*

Dạng vận dụng:

*

2. Cắm hoa theo quy trình (h. 2.29 – SGK)

Học sinh thực hành theo nhóm, cắm hoa dạng nghiêng cơ bản.

3. Trưng bày bình hoa trước lớp

- học viên nhận xét

- Giáo viên nhận xét và chấm điểm.

C. CẮM HOA DẠNG TOẢ TRÒN

I. CHUẨN BỊ (Trang 46 – VBT công nghệ 6)

Đặt đồ dùng liệu, quy định đã sẵn sàng lên bàn để giáo viên kiểm tra.

- thiết bị liệu: cành thông bé dại hoặc lá măng làm cho cành chính, hoa đồng tiền làm cành phụ.

- Dụng cụ: bình thấp, mút xốp hoặc bàn chông.

II. THỰC HÀNH (Trang 46 – VBT công nghệ 6)

1. Sơ đồ cắn hoa dạng toả tròn

Em hãy vẽ sơ đồ gặm hoa dạng toả tròn (hướng nhìn từ bên trên xuống) theo sự lí giải của thầy giáo và hình 2.32 (tr. 62 – SGK).

Lời giải:

*

2. Cắn hoa theo quy trình

Học sinh thực hành thực tế theo nhóm, cắn hoa dạng toả tròn

3. Trưng bày bình đựng hoa trước lớp

- học sinh nhận xét.

- Giáo viên nhận xét và chấm điểm.

D. CẮM HOA DẠNG TỰ DO

I. CHUẨN BỊ (Trang 47 – VBT technology 6)

- lựa chọn dang chắm, mẫu gặm (theo nhóm)

- sẵn sàng vật liệu và vẻ ngoài cắm hoa cân xứng với dạng cắn đã chọn.

- vật dụng liệu: cành thông bé dại hoặc lá măng làm cành chính, hoa đồng tiền làm cành phụ.

Xem thêm: Lý Thuyết Địa Lí 12 Bài 14: Sử Dụng Và Bảo Vệ Tài Nguyên Thiên Nhiên

- Dụng cụ: bình thấp, mút xốp hoặc bàn chông.

II. THỰC HÀNH (Trang 47 – VBT technology 6)

1. Gặm hoa theo mô hình đã lựa chọn theo quy trình