Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Timber nghĩa là gì trong tiếng việt?

*
*
*

timber
*

timber /"timbə/ danh từ gỗ làm nhà, mộc kiến trúc, gỗrough timber: gỗ bắt đầu đốnsquared timber: mộc đẽo vuông cây gỗto cut down timber: đẵn gỗ kèo, xà (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khả năng, đức tính (của một người để triển khai được câu hỏi gì) ngoại đụng từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trồng rừng cung ứng gỗ xây dựng bằng gỗ, làm bởi gỗtimbered house: nhà bằng gỗ đóng góp gỗ xung quanh, lát gỗ xung quanh (miệng giếng...) nội đụng từ đốn gỗ
o gỗ, khúc gỗ; dầm gỗ, vật liệu gỗ xẻ § close-set timber : gỗ hầm lò ghép mí § construction timber : gỗ xây dựng § mine timber : gỗ hầm lò § pit timber : gỗ hầm lò
*

*

*

timber

Từ điển Collocation

timber noun

1 trees/wood for use in building/carpentry

ADJ. heavy | solid a solid timber door | rough | dead, decayed, rotten, rotting | seasoned, treated | unseasoned, untreated

QUANT. baulk, length, piece

VERB + TIMBER cut, fell, harvest, saw | dress, season, treat

TIMBER + VERB decay, rot

TIMBER + NOUN hàng hóa | company, industry, merchant, production, yard | construction, frame, structure, tư vấn | beam, building, floor, etc.

2 (usually timbers) piece of wood used in a building

ADJ. sound | exposed The house has exposed oak timbers. | ceiling, floor, roof | ship"s

Từ điển WordNet


n.

a beam made of wooda post made of wood


Xem thêm: Môi Trường Và Sự Phát Triển Bền Vững, Môi Trường Với Sự Phát Triển Bền Vững

English Synonym & Antonym Dictionary

timbers|timbered|timberingsyn.: lumber wood

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học tập từ | Tra câu